Young Catholics

Mladí Katolíci z celého sveta odkazujú pápežovi Františkovi: "Milujeme tradičnú omšu"

575
Milko Kostovič
Kultúra života

Skupina mladých Katolíkov z celého sveta zaslala video posolstvo pápežovi Františkovi, v ktorom obhajuje svoju "lásku" k starobylej liturgii. Video je reakciou na nedávne pápežove obmedzenia. Skupina zároveň žiada pápeža, aby ich podporil v ich túžbe "nasledovať výzvu k svätosti" prostredníctvom tradičnej latinskej omše. 

"Ako mladí Katolíci, ktorí chodia na tradičnú latinskú omšu, sa u starších generácií často stretávame s nedostatkom porozumenia," vyhlasuje mládež. 

Následne nesúhlasia s niektorými výhradami pápeža a ďalších kritikov voči vyznávačom tradičnej liturgie.

"Nespochybňujeme platnosť novej liturgie ani nepohŕdame jej slávením."

"Nemilujeme tradičnú omšu, pretože by sme boli starí a nevrlí. Nemilujeme ju, pretože by sme boli staromódni. Nemilujeme ju, pretože by sme boli separatisti."

Vyjadrujúc svoju osobnú zanietenosť voči omši, mladí účastníci poukazujú na aspekty tradičnej liturgie, ktoré ich priťahujú. 

"Milujeme tradičnú latinskú omšu pre jej zbožnosť a dôverčivú bázeň pred Bohom," povedal jeden. 

"Páči sa nám jej orientácia kňaza a veriacich rovnakým smerom, k Bohu a Kristovi," povedal ďalší. 

"Milujeme ju, pretože je rovnaká na celom svete, je univerzálna, katolícka v pôvodnom zmysle slova. Milujeme ju, pretože jej transcendencia nám dodáva pokoj a nádej, ktorú nám svete nedokáže poskytnúť."

Mladí Katolíci tiež odpovedajú na útoky v sprievodnom liste pápeža Františka k motu proprio, v ktorom odsúdil "inštrumentálne využitie Missale Romanum z roku 1962", ktoré podľa neho "charakterizuje časté odmietanie nielen liturgickej reformy, ale samotného Druhého vatikánskeho koncilu nepodloženými a neudržateľnými tvrdeniami, že zradil tradíciu a ‘pravú Cirkev‘."

Skupina s členmi z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Talianska, Francúzska, Estónska, USA, Nigérie, Indonézie, Chorvátska, Írska, Austrálie a Srí Lanky protestuje voči pápežovým obvineniam, že účastníci latinskej omše "prehlbujú medzery" a "posilňujú rozdiely"

Citujúc priamo z jeho listu, odpovedali: "Nepodporujeme nezhody, ktoré poškodzujú Cirkev. Nebránime jej v ceste ani ju nevystavujeme riziku rozdelenia."

Odmietajúc myšlienku, že podporujú život "rozdelenia", mladí stúpenci starej liturgie Cirkvi vyhlasujú, že "sa prosto sústreďujú na kresťanský život vo viere, nádeji a láske k Bohu a k blížnym"

"Snažíme sa nasledovať výzvu k svätosti a našu silu čerpáme z latinskej omše."

"Drahý Svätý Otec, drahí biskupi, nie sme len pár žalostne tvrdohlavých vyznávačov zastaraného obradu. Ako verní rímskokatolíci sme VAŠA početná a živá mládež."

 

DISKUSIA k článku