Latin Mass

Chodím na latinskú omšu. S prítomnými máme rovnaké obavy, aké by mali mať všetci Katolíci

406
Milko Kostovič
Kultúra života

Pápež František povedal, že Summorum Pontificum bolo "využívané k zväčšovaniu a vyostrovaniu rozdielov a k vytváraniu protikladov, ktoré zraňujú Cirkev, bránia jej v ceste a vystavujú ju riziku rozdelenia"

Použil to ako jedno z odôvodnení pre závažné obmedzenie slobody kňazov slúžiť latinskú omšu. A keď to rozšírime, obmedzuje sa tým i prístup laikov k latinskej omši, či už dnes alebo v budúcnosti. 

Navštevujem takmer výhradne tradičnú latinskú omšu už dva roky. Moju prvú omšu slúžilo Kňazské bratstvo sv. Petra vo svätyni sv. Alfonza z Liguori v Baltimore 1. augusta 2019, na sviatok sv. Alfonza. Vďaka skúsenostiam so stovkami kňazských homílií a rozhovormi s ostatnými Katolíkmi som skeptický voči obavám, že by Katolíci zúčastňujúci sa tradičných latinských omší mali akési rozvratné alebo okrajové názory. 

Namiesto toho si myslím, že väčšina obáv a tém, ktoré vyjadrujú kňazi a veriaci laici, sú zdieľané alebo by mali byť zdieľané všetkými Katolíkmi.

Väčšina kázní, ktoré som si vypočul, sa týkala sviatostí, druhov hriechov a toho, ako sa im vyhnúť, a ako bojovať proti sekulárnej kultúre. Nemalo by byť prekvapením, že kánon Inštitútu Krista Kráľa alebo kňaz z Kňazského bratstva sv. Petra bude hovoriť o skaze spôsobenej prípadom Roe v. Wade, potrebe otcov viesť svoje rodiny preč od hriechu alebo ako integrovať slová sv. Františka Saleského alebo sv. Augustína do moderného kontextu. 

Ani diskusie pri cirkevných piknikoch alebo pri káve a šiškách by tiež nemali znieť rozvratne či úplne mimo misu. Obávam sa, že práve o tieto konverzácie by sme prišli, ak by nás odrezali od pravidelného prístupu k tradičnej latinskej omši. A práve na tieto typy diskusií si veľmi nespomínam, keď som chodil na omše Novus Ordo. 

Typické konverzácie na našich bohoslužbách sa môžu venovať tomu, kam ísť na spoveď počas tohto týždňa (ako misijné duchovenstvo slávime latinskú omšu v inak diecéznej farnosti nového obradu), ktoré stredné školy sú vhodné pre deti a aké sú odporúčania pre teologické knihy alebo podcasty.

Farnosti tradičnej latinskej omše častejšie vytvárajú spoločenstvá rodín

Ako niekto, kto je ženatý a čaká svoje prvé dieťa v novembri, vie veľmi dobre oceniť, keď je obklopený mnohými mladými rodinami a manželskými pármi s piatimi a viacerými deťmi. 

V našom zbore mi muži ochotne poradia ohľadne otcovstva a moja žena získava informácie o tehotenstve, rodičovstve a o tom, ako nájsť v našej komunite dobrých lekárov, ktorí nám nebudú chcieť nanútiť antikoncepciu. 

Zdá sa, že toto všetko sú témy, o ktorých by mali Katolíci hovoriť, a určite by sa o tom mali rozprávať aj vo farnostiach Novus Ordo. 

Existuje však dôvod, prečo sa veľa mojich spolukatolíkov zúčastňuje na latinskej omši. Niektorí šoférujú viac než 45 minút alebo hodinu, pričom pravdepodobne prechádzajú cez desiatky ďalších farností.

Môže to byť preto, že chcú, aby ich synovia zažili duchovný rast a zmysel pre spoločenstvo, ktorý prichádza so slúžením omše s ostatnými chlapcami. 

Alebo si užívajú kvalitu kázne, ktorá sa skôr zameriava na to, ako sa obrniť proti spirituálnym útokom na rodinu, než na rozprávanie vtipu o tom, ako bol Boh s kňazmi na golfe. 

Napokon by sa im mohlo páčiť, že sú v blízkosti ďalších rodín. Zatiaľ čo niektoré farnosti Novus Ordo môžu mať plné lavice a plačúce deti, mnohé nie. Nejde o kritiku ľudí zúčastňujúcich sa svätej omše, ale jedná sa o vadu, ktorá sa častejšie vyskytuje v kostoloch Novus Ordo ako v spoločenstvách latinskej omše.

A ako mladý otec a manžel je pre mňa duchovne výživné nachádzať sa v blízkosti kňazov a iných Katolíkov, ktorí zdieľajú moje obavy o rodinu, sviatosti, hriech a sekulárnu kultúru.

 

 

DISKUSIA k článku