TLM

Motu proprio o striktnom obmedzení, až zákaze TLM; rozdiely medzi latinskou omšou a NO

357
Zuzana Smatanová
Neutral

Katolícka cirkev už pred viac ako 1.500 rokmi, čiže dávno pred Druhým Vatikánskym koncilom a zavedením Novus Ordo, sformovala rámec sv. omše.   

Hneď po motu proprio pápeža Františka Traditionis Custodes, ktoré vyšlo v piatok 16.7. a ktorým striktne obmedzuje, ba priam zakazuje tradičnú latinskú omšu (TLM), by som sa s vami rád podelil o to, čo sa tu vlastne deje, vrátane rozdielov medzi latinskou omšou a Novus Ordo (NO). 

Na začiatku chcem podotknúť, že hoci sám chodím v našej farnosti na omšu NO, ktorá je slávená veľmi úctivo, tak keď cestujem a podarí sa mi zájsť na TLM, zanechá vo mne vždy hlboký dojem a ešte dlho po nej túžim. V tejto epizóde The John-Henry Westen Show poukazujem na zmeny, ktoré do slávenia omše vniesol NO a ktoré, paradoxne, tak zatraktívnili TLM, že na ne chodí čoraz viac mladých ľudí. Liturgia TLM, starý obrad, alebo starodávna omša, bola právne kodifikovaná pápežom sv. Piom V. 

Počas Druhého Vatikánskeho koncilu, a krátko po ňom, však prešla katolícka liturgia dosť drastickými zmenami. Medzi tieto zmeny patria:

  • kňaz neslúži omšu tvárou k bohostánku (ad orientem), ale k ľudu;

  • omšové čítania, okrem evanjelia, môžu čítať aj laici;

  • pri oltári môžu ako miništrantky slúžiť aj dievčatá, nie iba chlapci;

  • bola odstránená latinčina a mnohé piesne a modlitby, ktoré sa datujú už od apoštolských čias;

  • spomínam iba niekoľko zmien a rozdielov, a to nehovorím o množstve teologicky významných úkonov kňaza počas TLM. Z NO sa niektoré odstránili úplne.  

  • Taktiež aj samotný fakt, že TLM slávilo nespočetné množstvo svätých už celé veky, určite viac ako 1.000 rokov, a potom sa v 60-tych rokoch minulého storočia, počas revolúcie proti tradícii a ortodoxnosti drastickým spôsobom zmenila, je obrovskou tragédiou Cirkvi. 

  • zľahčuje sa pojem pekla a súdu;

  • pojem omše sa zredukoval zo svojej podstaty ako Obety viac-menej iba na hostinu; z vertikálneho chápania (Boh - človek) na horizontálne (ľudia medzi sebou);

  • veriaci pri TLM prijímajú Eucharistiu na kolenách a na jazyk, nie postojačky a do rúk.

Všetko toto vedie doteraz k najväčšiemu odpadu od viery v celých dejinách. Je teraz na nás, katolíkoch-laikoch, aby sme sa pridŕžali viery, ktorú nám odovzdali naši predkovia, a ktorú nám daroval sám Pán Ježiš Kristus. Podpíšte prosím a zdieľajte túto našu petíciu pápežovi Františkovi, aby opätovne zvážil a následne stiahol toto nespravodlivé a pohoršujúce nariadenie. Úpenlivo sa všetci modlime, postime a robme pokánie za spásu duší, najmä za duše našich pastierov v týchto tak náročných a ťažkých dňoch pre Cirkev a pre svet. 

 

DISKUSIA k článku