cardinal

Kardinál Müller o Traditionis Custodes: ‘Pastier tvrdo udiera svoje ovečky palicou’

326
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery zverejnil svoje reakcie na motu proprio (z vlastnej iniciatívy) pápeža Františka, ktorým paušálne obmedzil slávenie tradičných latinských omší (TLM). Kardinál Gerhard Müller tvrdí, že p. Františkovi sa v Traditionis Custodes nepodarilo adekvátne zdôvodniť, prečo zaviedol paušálne obmedzenie slávenia TLM a dodáva, že "namiesto toho, aby si svoje ovečky vážil, pastier ich tvrdo udiera svojou palicou".  

Vo svojom komentári z 19. júla v súvislosti s motu proprio p. Františka Traditionis Custodes (Strážcovia tradície), ktorým zvrátil úsilie pápežov sv. Jána Pavla II a Benedikta XVI o voľnosť pri výbere slávenia sv. omše podľa rímskeho misálu z roku 1962, dokladá emeritný prefekt svoje tvrdenie aj poukázaním na pápežov sprievodný list biskupom, ktorý obsahuje neadekvátnu víziu zjednotenia Cirkvi a chýba mu odbornosť a kontext. Pápež svoje motu proprio podpísal a verejne vyhlásil 16. júla, na sviatok Panny Márie Karmelskej s odôvodnením, že úsilie jeho predchodcov umožniť výber omše sa "zneužívalo na zväčšovanie rozdielov, presadzovanie odlišností a protichodných postojov, ktoré Cirkev zraňovali, blokovali jej cestu a vystavovali ju riziku rozdelenia." Kardinál vo svojom komentári píše, že pápež chce "drasticky" obmedziť slávenie tradičnej omše "absolútnym zjednotením" s omšou Pavla VI; Františkov jasný zámer je "dlhodobo plošne zamedziť" slávenie TLM, tiež nazývaných aj ´mimoriadna forma rímskeho obradu). Ak to takto urobí, bolo by podľa kdl. vhodné, aby pápež svoje rozhodnutie "jasne odôvodnil a logicky, zrozumiteľne, teologicky vyargumentoval". Všetky odvolávky na vyhlásenia druhého Vatikánskeho koncilu by sa mali "používať presne a v danom kontexte". Kardinál kritizuje to, čo vníma ako výzvu v spomínanom dekréte skôr k "sterilnej uniformite v externej liturgickej forme", než k "jednote vo vyznávaní zjavenej viery a vysluhovaniu tajomstiev milostí v siedmich sviatostiach". "Vzájomná jednota veriacich je zakorenená v jednote s Bohom prostredníctvom viery, nádeje a lásky a nemá nič spoločné s uniformitou na pohľad, s priam vojenskou formáciou alebo so skupinovým zmýšľaním big-tech éry", vysvetľuje kardinál.

Hoci zdieľa pápežove znepokojenie o tých, čo sa bránia "výsledkom Druhého Vatikánskeho koncilu" a trvá na tom, čo nazýva "jeho bezpodmienečným uznaním", upozorňuje aj na nedávne "znesvätenie katolíckej liturgie" v podobe pachamama kontroverzie z roku 2019, čo pre "návrat a obnovu dôstojnej a ortodoxnej liturgie, odzrkadľujúcej plnosť katolíckej viery, pôsobí skôr kontraproduktívne". Kardinál Müller, ktorý zdôrazňuje, že Traditionis Custodes je skôr dokumentom disciplinárnym a nie dogmatickým, čiže môže byť "upravený ktorýmkoľvek budúcim pápežom", poukazuje aj na kontrast v prístupe pápeža, ktorý viac-menej tých, čo uprednostňujú TLM núti aby s ňou skoncovali, a naopak, na Cirkev v Nemecku, ktorá "masívne útočí na jednotu Cirkvi prostredníctvom synodálnej cesty", reaguje relatívne mierne. "Akoby hasiči namiesto hasenia domu, plného ľudí, hasili najprv malú prázdnu stodolu vedľa neho", píše kdl. "Bez najmenšej empatie ktosi ignoruje náboženské cítenie (často) mladých účastníkov omše podľa misálu Jána XXIII (1962). Namiesto toho, aby si svoje ovečky vážil, pastier ich tvrdo udiera svojou palicou. Je jednoducho nespravodlivé zrušiť slávenie starodávneho obradu len preto, lebo priťahuje niektorých problematických ľudí; abusus non tollit usum [zneužívanie niečoho ešte nie je argumentom proti jeho správnemu užívaniu].” 

Kardinál Müller hovorí, že pápež správne zdôrazňuje "centralitu" rímskeho kánonu v novom misáli, no zároveň zdôrazňuje aj potrebu spätosti oboch foriem liturgie, aby sa tak mohli vzájomne rešpektovať ich dobré stránky. Nemecký teológ, ktorý bol v rokoch 2012 až 2017 prefektom Kongregácie pre náuku viery namieta aj proti tomu, aby sa jednotlivým biskupským konferenciám delegovala "zodpovednosť za jednotu v kulte". Zároveň dúfa, že Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktorá má teraz právomoc nad jednotlivcami aj skupinami, prepojených so starým rímskym misálom, "nezneužije svoju moc" a nepovedie "zničujúcu kampaň" proti týmto skupinám v "pochabom presvedčení, že svojím konaním slúži Cirkvi, propaguje a podporuje Druhý Vatikánsky koncil".

Kardinál Müller záverom dodáva: "Ak má Traditionis Custodes slúžiť jednote Cirkvi, potom to môže znamenať jedine jednotu vo viere, ktorá nám umožňuje dokonale spoznávať Božieho Syna, čiže ide o jednotu v pravde a láske."

 

Celý text si môžete prečítať na The Catholic Thing.

 

 

DISKUSIA k článku