Father Altman

Otec Altman o svojom suspendovaní: "Prežívam neuveriteľný pokoj."

750
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

V exkluzívnom interview pre LifeSite, otec James Altman v súvislosti so suspendovaním od svojich kňazských povinností biskupom uviedol, že prežíva hlboký pokoj: "Bez ohľadu na to, čo sa mi stalo, vo svojom vnútri prežívam hlboký pokoj. Iba pokoj. Poviem to takto - ak sa jedny dvere zatvárajú, otvárajú sa druhé. Už som v živote niečo podobné zažil. Menšie dvere sú predchodcami väčších, a tie ešte väčších. Neočakávam, že Boh mi pred oči pripraví blikajúci neónový nápis, na ktorom bude napísané ´toto je tvoje budúce pôsobisko´. Nie, takto Boh nekoná, pretože potom by sme neuplatňovali svoju slobodnú vôľu."

Pred týždňom Altmana informovali, že z farnosti St. James the Less odchádza a že je na neurčito suspendovaný. Biskup William J. Callahan v odvolacom dekréte vysvetľuje, že to znamená, že má zakázané slúžiť "svätú Eucharistiu" v zhromaždení veriacich, môže ju slúžiť iba pre svojich starších rodičov. Nemá odteraz "dovolené kázať", vysluhovať krsty, asistovať pri sobášoch. Altman uviedol, že mu ponechali možnosť spovedať a vysluhovať sviatosť pomazania chorých. V dekréte sa tiež píše, že by mal aj naďalej žiť v rámci diecézy LaCrosse, kde by sa mal minimálne raz za mesiac stretávať s vikárom pre duchovenstvo a že by sa mal zúčastniť mesačných "duchovných cvičení", ktoré mu pomôžu uzdraviť sa a uvedomiť si problém, ktorý spôsobil vydanie tohto dekrétu."

Dĺžka jeho suspendovania závisí od toho, dokedy bude údajná "kauza" existovať. O čo ide však dekrét nešpecifikuje. Callahan uviedol, že Altmana požiadal  aby rezignoval 23. mája z dôvodu "rozvratníctva a neefektivity". Biskup prejavil svoju nevôľu voči Altmanovi už vtedy, keď sa jeho video “Nemôžeš byť katolíkom a zároveň demokratom. Bodka." objavilo minulý rok na nete. Altman ho zdieľal ako reakciu na to, že dostával do úradu "tie najmrzkejšie a najpodlejšie telefonáty a listy" a niekoľko "naozaj hrozných, hanebných a sprostých odkazov". Callahan kritizoval Altmana za jeho "spôsoby a tón", na čo Altman pohotovo zakontroval "a čo spôsoby a tón, s akými sa jednalo s 10.000 bábätiek, ktoré minulú sobotu rozsekali v lone ich matiek?" 

Ja som presvedčený, že bez ohľadu na to, čo si ľudia myslia o mojich spôsoboch a tóne, si uvedomia a uznajú, že to, čo sa im zjavuje, je Božia láska; že Boh ma miluje a že ja si to vôbec nezasluhujem. Ak sa niekomu zdá, že som občas nahnevaný, to nemá nič spoločné so mnou, ale s ľuďmi v konkrétnej situácii. Nedávno som sa pýtal ako môžu títo ľudia milovať, preukazovať druhým lásku? Ak totiž milujete, ako to, že nemôžete nakŕmiť svoje deti?" Koncom apríla totiž Altman vytýkal biskupom USA zbytočné zatváranie kostolov a odopretie sviatostí veriacim počas Covidu, pričom skonštatoval, že cirkevná hierarchia prejavila "veľkú zbabelosť". "Ak odmietate môjmu dieťaťu pokrm, Chlieb Života", povedal b. Fulton Sheen, "a ak vo vás nevyvolajú hnev veci ako sú tieto, potom nedokážete milovať vôbec. Pretože hlbšia láska pociťuje aj väčší hnev voči tým veciam a takému konaniu, ktoré je v rozpore so spásou nesmrteľných duší, čo je jediná vec, na ktorej bude na konci záležať."

"Nestarám sa čo bude na konci so mnou, úprimne ... no trápi ma to zasahovanie do sýtenia Božích detí, či už Božím slovom alebo sviatosťou. Všetko toto sa ľuďom odmietalo 15 mesiacov. Desivá štatistika pokračuje ďalej: 80% katolíkov nechodí v súčasnosti na sv. omšu a rovnaký počet katolíkov neverí v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii. Kto z cirkevnej hierarchie povie ´To my si nerobíme svoju prácu!´? Dôkazov na to je však viac než dosť."

Otec Dave Nix poukázal na skutočnosť, že v dekréte o odvolaní Altmana sa necituje "žiadny kánon o trestnom čine, ba ani o neposlušnosti". Šéfredaktor magazínu Crisis Eric Sammons sa v súvislosti s Altmanovou situáciou vyjadril takto:

"Ak je po vypočutí správy o suspendovaní otca Altmana vašou jedinou starosťou to, že otec Altman musí poslúchať, a pritom ignorujete nespravodlivosť biskupovho nariadenia, potom ste v područí pokriveného jednostranného názoru moderných katolíkov na poslušnosť."

Diecéza LaCrosse doteraz nereagovala na naše žiadosti o komentár.

 

DISKUSIA k článku