Kardinál Sarah hovorí proti zákazu tridentskej omše

06.07.2021USA
0 0

(0:00:14)  Počas prázdninového víkendu bol uverejnený rozhovor
(0:00:16)  s kardinálom Robertom Sarahom o Summorum Pontificum
(0:00:20)  a latinskej omši, o ktorom zatiaľ nikto poriadne nehovoril,
(0:00:23)  takže to urobíme teraz my.
(0:00:25)  Prepája v ňom jednotlivé nitky, ochabujúcu vieru,
(0:00:29)  kolaps morálky v Cirkvi, to všetko, a dáva to do súvislosti
(0:00:33)  s prehnanou prísnosťou a nepriateľstvom voči tradičnej liturgii
(0:00:36)  a tradičným posvätným jazykom Cirkvi.
(0:00:39)  Kardinál Sarah v ňom hovorí, že na Benedikta XVI.
(0:00:42)  sa bude spomínať ako na pápeža Summorum Pontificum,
(0:00:45)  a obhájcu svätej krásy Cirkvi.
(0:00:48)  Tu odbočím, a spomeniem čosi zaujímavé, ku čomu sa na konci ešte vrátim,
(0:00:51)  slečna Ann Barnhardtová povedala niečo podobné,
(0:00:54)  a poukázala na to, že Benedikt XVI. používa termín na opis omše,
(0:00:57)  ktorý ja úprimne neznášam, ale urobil to s určitým zámerom,
(0:01:00)  obyčajná forma sa má používať pre opis novej omše,
(0:01:04)  a výraz mimoriadna forma na opísanie tradičnej omše,
(0:01:07)  a to so zámerom ochrániť latinskú omšu pred pokusmi o jej obstavenie,
(0:01:12)  uzamknutie, obmedzenie na istý káder kňazov, ktorých je možné ľahko manipulovať.
(0:01:17)  Odkaz na túto reportáž nájdete v poznámkach k dnešnej šou
(0:01:20)  medzi prameňmi na webovej adrese returntotradition.org.
(0:01:22)  To je názov tohto podcastu alebo kanála, a za tým ide bodka org,
(0:01:26)  čo je adresa stránky, kde okrem iného nájdete aj tento rozhovor,
(0:01:30)  pretože sú poučné, a zdá sa, že so šírením informácií
(0:01:33)  nehrozí ani tak zákaz latinskej omše, ale ešte niečo zákernejšie.
(0:01:36)  Nútenie tradičných kňazov, aby zapálili kadidlo pačapapovi Františkovi tým,
(0:01:42)  že pravidelne budú slúžiť novú omšu.
(0:01:44)  Je to vítané znamenie, že sa niektorí kardináli ozvali na obranu tradičnej liturgie,
(0:01:48)  a ako to ovplyvňuje vieru.
(0:01:50)  Tak poďme na to.
(0:01:51)  Uvediem vám najdôležitejšie body toho, čo povedal v poradí,
(0:01:54)  ktoré vám pomôže vytvoriť si obraz,
(0:01:56)  pretože obaja, on aj novinár, sú dosť rafinovaní.
(0:02:00)  Kardinál Sarah sa len letmo dotýka kroku eliminácie latinskej omše,
(0:02:04)  alebo jej obmedzenia len pre oddaných stúpencov pačapapy Františka.
(0:02:07)  Namiesto toho poukazuje na rad problémov, ktoré tvoria jadro veci.
(0:02:11)  Prísne pridržiavanie sa modernizmu medzi niektorými biskupmi,
(0:02:14)  v mnohých prípadoch slabá formácia kňazov a biskupov,
(0:02:17)  ktorá vedie k tejto antipatii a zjavnému nepriateľstvu voči tradícii,
(0:02:21)  ale pritom hovorí: „Na Benediktov pontifikát sa bude spomínať
(0:02:24)  ako na pápeža liturgického pokoja, pretože sa snažil budovať mosty jednoty v Cirkvi,
(0:02:29)  a každý pokus zastaviť latinskú omšu bude márny.
(0:02:32)  Citujem: „Dejiny si budú Benedikta XVI. pamätať ako veľkého teológa,
(0:02:39)  a ako pápeža Summorum Pontificum, liturgického pokoja,
(0:02:42)  ekumenický most na kresťanský východ cez latinsko-gregoriánsku liturgiu,
(0:02:46)  vôľu oživenia kresťanských koreňov a jednotu Európy
(0:02:50)  proti všetkému prázdnemu materializmu, a prázdnym sľubom Šelmy.
(0:02:53)  Počnúc Summorum Pontificum, hoci s mnohými ťažkosťami a odporom,
(0:02:58)  Cirkev začala cestu liturgickej a duchovnej reformy,
(0:03:01)  ktorá je síce pomalá, ale nezvratná.
(0:03:03)  V Cirkvi sa objavila nová generácia mladých ľudí,
(0:03:06)  počnúc mladými rodinami, ktoré napriek neústupčivým klerikálnym postojom
(0:03:10)  v opozícii voči úctyhodnej latinsko-gregoriánskej liturgii -
(0:03:13)  klerikalizmu, ktorý pápež František pri viacerých príležitostiach odsúdil -
(0:03:17)  ukazujú, že táto liturgia má budúcnosť,
(0:03:20)  pretože má minulosť, históriu svätosti a krásy,
(0:03:23)  ktorú nie je možné zo dňa na deň vymazať, ani zrušiť.
(0:03:25)  Cirkev nie je bojisko, na ktorom víťazíte tým,
(0:03:28)  že sa pokúšate ublížiť iným, a duchovnému cíteniu iných bratov a sestier vo viere.
(0:03:33)  Ako povedal Benedikt XVI. francúzskym biskupom:
(0:03:36)  „V Cirkvi je miesto pre každého“, pretože vieme,
(0:03:39)  ako sa k sebe navzájom správať s úctou a spolužiť,
(0:03:42)  spolu chváliť Pána v Jeho Cirkvi, a zachovať si jedinú pravú vieru.
(0:03:45)  Rovnako, ako liturgický neporiadok narobil neporiadok vo viere,
(0:03:49)  ako povedal Benedikt XVI., čo sa týka dvoch foriem
(0:03:52)  (obyčajnej a mimoriadnej) latinskej liturgie,
(0:03:54)  spoločne s misijným impulzom evanjelizácie,
(0:03:57)  sa nám podarí vyviaznuť z tohto tunela neporiadku,
(0:04:00)  pretože na jeho konci je vždy Kristovo svetlo,
(0:04:03)  ktoré nám svieti na ceste dejín.“
(0:04:05)  Pár slov som, bohužiaľ, musel nahradiť inými,
(0:04:09)  veď viete, z obvyklých dôvodov, ale neviem,
(0:04:12)  či ste väčšinu z toho, čo tam povedal, zachytili,
(0:04:15)  ale kardinál rafinovane obrátil klerikalizmus na hlavu,
(0:04:18)  a vypichol túto neústupčivosť, dalo by sa povedať až strnulé pridržiavanie sa
(0:04:22)  modernizmu pokoncilového obdobia,
(0:04:25)  ktoré sa najvýraznejšie prejavuje v antipatii modernistov
(0:04:29)  ku posvätným jazykom a posvätnej hudbe Cirkvi,
(0:04:32)  čo je samé o sebe, formou klerikalizmu a strnulosti.
(0:04:35)  Pre mňa je to dosť vtipné, ale na druhej strane,
(0:04:38)  kardinál Sarah už je raz taký, vždy keď sa pokúsi tu a sem
(0:04:41)  vystúpiť proti tomu, čo sa v Cirkvi deje.
(0:04:44)  Ani raz v tomto rozhovore nespomenul,
(0:04:45)  že Summorum Pontificum bude zrušené, alebo výrazne pozmenené tak,
(0:04:49)  že tradičných kňazov bude nútiť páliť kadidlo pačapapovi tým,
(0:04:53)  že budú musieť slúžiť novú omšu,
(0:04:55)  čo by pre mnohých tradičných kňazov znamenalo neposlušnosť,
(0:04:57)  no namiesto toho len poukazuje na pokrytectvo francúzskych biskupov bez toho,
(0:05:01)  aby ich vôbec menoval.
(0:05:02)  Tak trochu nóbl spôsob, ako sa s tým vysporiadať,
(0:05:04)  ale odkiaľ sa tu toto rušenie latinskej omše vlastne vzalo?
(0:05:07)  Kardinál Sarah si myslí, že za to môže slabá formácia duchovných, citujem:
(0:05:12)  „Dnes existuje veľa nebezpečenstiev ohrozujúcich kňazskú službu.
(0:05:15)  Sú situácie, ktoré viac ako kedykoľvek predtým ohrozujú morálnu integritu kňaza,
(0:05:20)  najmä tých najmladších.
(0:05:22)  Nedostatok ľudskej aj náboženskej výchovy v rodinách je fakt.
(0:05:25)  Sú to mladí ľudia, ktorí vyrastali v rodinách,
(0:05:29)  kde zostávali opustení osamote, niekedy v zlej spoločnosti,
(0:05:32)  vždy pred televíziou a internetom, sami a izolovaní, bez životných vzorov.
(0:05:37)  Ich ľudská, citová a náboženská výchova je často nedostatočná,
(0:05:40)  čo má dopad na službu.
(0:05:41)  Navyše, keďže ich nikto neviedol ako si majú zorganizovať deň,
(0:05:45)  čo znamená svoj život, trávia veľa času na internete a s mobilom,
(0:05:49)  ktorý ničí ich kritické myslenie, schopnosť uvažovať,
(0:05:53)  vážiť si a posudzovať veci, ktoré čítame a vidíme, byť ticho a meditovať.
(0:05:58)  Dôsledkom toho je, že sa človek ženie za senzáciami,
(0:06:01)  a neriadi sa zdravým rozumom.
(0:06:03)  A tak sa nakoniec z nich stávajú bábky v rukách iného.
(0:06:05)  To je dôvod, prečo je zásadná starostlivosť o seba
(0:06:07)  počas formačných rokov na kňazskú službu.
(0:06:10)  Nesmieme zabudnúť ani len na tú štipku teologickej a doktrinálnej prípravy,
(0:06:13)  ktorej sa im dostáva, a ktorá ich ľahko vystavuje hriechu.
(0:06:16)  Je pravda, že solídna doktrinálna formácia nepostačuje na to,
(0:06:19)  aby sa niekto hriechu vyhol, ale dobrá formácia, dobré čítanie,
(0:06:22)  dobrý duchovný otec tvoria pevné základy pre duchovný život človeka.
(0:06:26)  Skôr, než sa o to postará, a začne sa starať o duchovný život druhých,
(0:06:29)  sa kňaz musí postarať, a starať sa o svoj vlastný,
(0:06:32)  a neprenechávať roky formácie, a zvyšok svojho života náhode alebo povrchnosti.
(0:06:36)  Vo svetle toho, čo som povedal, možno pochopiť
(0:06:38)  dôležitosť starostlivosti o duše, horlivosť o duše,
(0:06:42)  ktorá spočíva v záujme, ktorý musí pastier pestovať pre večnú spásu ovečiek,
(0:06:46)  ktoré mu boli zverené.
(0:06:48)  Sebavedomý Benedikt XVI. povedal v homílii 5. apríla 2012:
(0:06:52)  „A ako kňazom nám prirodzene záleží na celom človeku,
(0:06:56)  nezáleží nám na ňom len po telesnej stránke,
(0:06:57)  ale aj na potrebách jeho duše.
(0:07:00)  Na ľuďoch, ktorí trpia, na ľuďoch, ktorí sú v temnote o pravde,
(0:07:02)  ktorí trpia nedostatkom pravdy a lásky,
(0:07:06)  záleží nám na spáse ľudí na tele i na duši.
(0:07:08)  A ako kňazi Ježiša Krista to s nadšením robíme.
(0:07:11)  Nikto by nikdy nemal mať pocit,
(0:07:12)  že sme tu pre neho len počas pracovnej doby,
(0:07:15)  a predtým a potom máme čas pre seba.
(0:07:18)  Kňaz nikdy nie je pánom svojho času.
(0:07:20)  Ľudia musia vidieť náš zápal, s akým vydávame hodnoverné svedectvo
(0:07:24)  o evanjeliu Ježiša Krista.
(0:07:25)  Ale dnes sa evanjelium spomenie už len sem-tam, a duše už vôbec.
(0:07:29)  Súčasná pastorácia sa venuje najmä hmotným veciam.
(0:07:33)  Keď teda Ježiš hovorí: „Čo osoží človeku, keby aj celý svet získal,
(0:07:37)  a svojej duši by uškodil?!“
(0:07:38)  Všetky moderné preklady hovoria: „ak stratí život?“ (Mt 16;26)
(0:07:43)  Rovnako sa to dá uplatniť aj pri svätom prijímaní.
(0:07:45)  Latinský text hovorí: „Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meam,
(0:07:50)  sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.“
(0:07:53)  Posledná časť bola preložená: „A duša mi ozdravie.“
(0:07:56)  Kňaz sa stará o duše. Ak sa o duše nestaráte, je to k ničomu.
(0:08:00)  To pre kňaza znamená starať sa o blížneho,
(0:08:03)  byť reštaurátorom ako svätý Ján Mária Vianney.
(0:08:06)  Jadro veľkej časti problému tvorí slabá formácia kňazov,
(0:08:11)  čo nie je až také prekvapujúce.
(0:08:12)  Od modernistov často počúvame, najmä od tých, ktorí zastávajú
(0:08:15)  vplyvné laické posty, že v skutočnosti potrebujeme lepšiu katechézu
(0:08:18)  od veriacich laikov.
(0:08:20)  Znie mi to trochu ako opakovanie chýb z minulosti.
(0:08:23)  Problém je v tom, že samotní laickí katechéti sú slabo formovaní
(0:08:27)  slabo formovaným duchovenstvom.
(0:08:28)  Chabé vyučovanie je príčinou chabého vyučovania,
(0:08:31)  a nemôžeme dúfať, že tento brajgel vyriešime zlou liturgiou a spravením učiteľmi tých,
(0:08:36)  ktorí ani neboli riadne formovaní vo viere,
(0:08:38)  ale táto kritika je opäť jemným spôsobom, ako povedať,
(0:08:40)  že príčina, prečo máme tento modernistický brajgel v Cirkvi je fakt,
(0:08:43)  že modernizmus je chabou imitáciou viery,
(0:08:45)  a modernista je už z definície slabo formovaný.
(0:08:48)  A teraz sa vrátim k Ann Barnhardtovej a tomu, čo predtým napísala.
(0:08:53)  Ona tvrdí, že Summorum Pontificum používa
(0:08:55)  termíny mimoriadna forma a obyčajná forma preto,
(0:08:58)  aby sa tak dalo najavo, že existujú dve formy toho istého liturgického obradu,
(0:09:00)  pretože Benedikt predpokladal, že modernisti sa pokúsia
(0:09:03)  TLO vytlačiť na perifériu Cirkvi tvrdením,
(0:09:06)  že latinská omša je samostatným liturgickým obradom,
(0:09:08)  čo vyžaduje, aby každý kňaz, ktorý sa ju rozhodne slúžiť, mal osvedčenie.
(0:09:11)  Je to podobné, ako keď kňazi latinského obradu chcú slúžiť
(0:09:14)  liturgiu svätého Jána Zlatoústeho, teda omšu v byzantskom obrade,
(0:09:17)  alebo v chaldejskom obrade, alebo ktoromkoľvek inom východnom obrade,
(0:09:20)  čo si nevyžaduje len školenie navyše, ale aj veľa papierovačiek
(0:09:24)  na diecéznej úrovni, čo by sa použilo ako prostriedok,
(0:09:27)  ktorý zabráni väčšine kňazov niekedy v živote slúžiť latinskú omšu.
(0:09:30)  Možno to tak je, a možno nám to dáva nahliadnúť do zákulisia toho,
(0:09:34)  čo nás čaká, lebo informátori v hierarchii,
(0:09:36)  ktorí sú priateľsky naklonení tradícii, jednoznačne hovoria,
(0:09:39)  že nepôjde tak o zákaz latinských omší,
(0:09:41)  ale o zavedenie tisícok rôznych spôsobov, ako ju odstrániť,
(0:09:44)  väčšinou na spôsob odradenia kňazov,
(0:09:48)  stavania im prekážok do cesty, ktoré nebudú ochotní prekonať,
(0:09:50)  ako napríklad donútenie ich slúžiť novú omšu,
(0:09:52)  ako aj diecézne papierovačky, vďaka ktorým to väčšina
(0:09:54)  týchto veľmi zaneprázdnených kňazov vzdá,
(0:09:58)  pričom v Ríme budú môcť alibisticky povedať:
(0:10:00)  „Hej, my sme neukončili Summorum Pontificum a latinskú omšu,
(0:10:02)  ale zachovali tradíciu ako praví tradicionalisti, a teraz sa podriaďte,
(0:10:07)  pretože poslušnosť je pre modernistov najvyššou formou cnosti,
(0:10:09)  a preto si na to dávajte pozor.
(0:10:12)  Mám tušenie, že sa to čoskoro aj tak dozvieme.
(0:10:15)  Aký je na to váš názor?
(0:10:16)  Mal kardinál Sarah pravdu, keď to dával za vinu zlej formácii?
(0:10:19)  Má slečna Barnhardtová pravdu, keď hovorí,
(0:10:21)  že Benedikt bol dosť prefíkaný,
(0:10:23)  aby obišiel úsilie modernistov vyšachovať tradičnú liturgiu
(0:10:26)  z dosahu väčšiny katolíkov?
(0:10:28)  Napíšte mi prosím váš názor do komentárov,
(0:10:30)  a ako vždy, modlite sa za Cirkev.
(0:10:32)  Som Anthony Stine. Ave Maria.
(0:10:34)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka