Eucharist

Kat. biskupi USA hlasujú o prijatí dokumentu o sv. prijímaní, ktorým napomínajú aj Bidena

216
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Katolícki biskupi USA schválili návrh dokumentu o sv. prijímaní, na základe ktorého by mohli napomínať a karhať propotratových politikov, ako je aj Joe Biden, v závislosti od toho, ako je formulovaný. Členovia Konferencie katolíckych biskupov USA hlasovali za návrh nového dokumentu o Eucharistii hneď potom, čo konzervatívni biskupi lobovali u svojich kolegov, aby nahlas hovorili o zástancoch potratov ako je aj Biden, ktorí opovrhujú pro-life náukou Katolíckej cirkvi. Po dvojdňovej diskusii Konferencia biskupov oznámila výsledky hlasovania: 168 biskupov hlasovalo za vytvorenie spomínaného dokumentu, 55 biskupov bolo proti a 6 sa hlasovania zdržalo. Návrh dokumentu teda biskupi schválili a ďalej sa bude prejednávať na stretnutí v novembri tohto roku.  

Predseda Výboru pre náuku viery, biskup Kevin Rhoades z Indiany v stredu objasnil, že biskupi nenavrhujú dokument, ktorý vyslovene odmieta podať sv. prijímanie propotratovým politikom, ani nenavrhuje stratégiu ako s takýmito politikmi, ktorí chcú zachovať voči Katolíckej cirkvi dobrý postoj, jednať. Dokument bude s najväčšou pravdepodobnosťou pozostávať zo smerníc, ktoré budú viac "poučným dokumentom o potrebe zodpovednejšie pristupovať k sv. prijímaniu, zatiaľ čo aktuálne rozhodnutie o podaní, či odmietnutí podať sv. prijímanie sa ponecháva na jednotlivých biskupoch. Propotratových politikov by to malo povzbudiť k návratu k pro-life náuke Katolíckej cirkvi. 

"Vyhlásenie bude adresované všetkým katolíkom a bude zahŕňať teologické základy podmienok Cirkvi, týkajúcich sa sv. prijímania, ako aj špecifickú výzvu pre tých katolíkov, ktorí sú vedúcimi osobnosťami kultúrneho, politického, či farského života, aby svedčili o viere." Text samotného návrhu ešte nie je napísaný, no v každom prípade si na novembrovom stretnutí bude vyžadovať súhlas dvoch tretín prítomných biskupov. Ako ďaleko zájde v možnostiach napomenúť Bidena a propotratových politikov je už však iná otázka. Na tlačovke po hlasovaní zaznela otázka, či by sa Bidenovi malo aj napriek jeho propotratovým názorom umožniť pristupovať k sv. prijímaniu, b. Rhoades odpovedal: "Na túto otázku neviem odpovedať", a dodal, "celú túto problematiku Eucharistickej konzistencie budeme brať podľa kanonického práva - ide o rozhodnutie jeho biskupa."  

Biskup Donald Hying z Wisconsinu v diskusii uviedol, že hovoril s mnohými farníkmi, ktorí sú zmätení z toho, že ako je možné, že Biden, ktorý sám seba prezentuje ako verného katolíka, môže až tak zísť z cesty pro-life náuky Katolíckej cirkvi, že sa z neho stane "najradikálnejší zástanca propotratovej agendy v histórii". Práve preto musia katolícki biskupi konať. Ľudia hľadajú usmernenie.

Biskup Robert McElroy zo San Diega však reprezentuje postoj tých biskupov, ktorí oponujúcim tomu, čo nazývajú ďalekosiahlym rozhodnutím o sviatosti. Povedal, že Katolícka cirkev by trpela "ničivými následkami" z dokumentu, namiereného proti katolíckym politikom (AP správa). "Nebude sa dať zabrániť tomu, aby sa z Eucharistie takto nestala akási zbraň. Všetku politickú nevraživosť, ktorá rozdeľuje náš národ, tým pozveme do srdca Eucharistickej sviatosti." Aj arcibiskup Washingtonu, D.C., kard. Wilton Gregory, je na jeho strane a povedal, že v jeho kostoloch bude Biden vždy vítaný a dostane sv. prijímanie aj napriek tomu, že agresívne propaguje zabíjanie nenarodených bábätiek: "Máme pred sebou dve možnosti - buď medzi sebou posilníme jednotu, alebo vytvoríme dokument, ktorý jednotu neprinesie, ale ju postupne zničí".

Predseda Výboru pre pro-life aktivity pri Konferencii biskupov, abp. Joseph Naumann z Kansas City, namietol, že hlavný dôvod, pre ktorý sa súčasná diskusia vedie, je práve postoj Bidena a ostatných propotratových katolíckych politikov, ktorí podporujú a propagujú potrat tvárou v tvár Katolíckej cirkvi, ktorá tak ťažko pracuje na záchrane nenarodených bábätiek: "Do tejto situácie nás nepriviedli biskupi, ale niektorí z našich verejných činiteľov. A práve náš katolícky prezident pácha tie najagresívnejšie skutky na tých najnevinnejších." Abp. San Francisca, Salvatore Cordileone, ktorého z pro-life biskupov najviac počuť súhlasí s tým, že je najvyšší čas presadiť stanovenú mieru zodpovednosti: "Oči celej krajiny sa upierajú na nás", hovorí. "Ak teraz nebudeme jasne a presvedčivo prezentovať náuku Cirkvi o tejto zásadnej katolíckej hodnote, ako môžeme čakať, že nás niekto bude brať vážne pri riešení akéhokoľvek iného problému?!" 

Ako LifeNews uviedli, katolícki biskupi krajiny nerozhodujú o tom, či umožniť alebo odoprieť sv. prijímanie propotratovým politikom typu Joea Bidena. O tejto myšlienke b. Rhoades poznamenal, že "bola v pôvodnom návrhu, predloženom Výboru, no nikdy sa o nej neuvažovalo ako takej, čo by sa mala interpretovať v mnohých médiách." Prieskum u veriacich katolíkov odhalil, že 74% pravidelných účastníkov sv. omší hovorí, že propotratoví katolícki politici, ako je aj Joe Biden, by sami od seba nemali pristupovať k sv. prijímaniu. Okrem toho prieskum ukázal, že 49% katolíkov volilo Trumpa a 51% Bidena. Prezident CatholicVote Brian Burch uviedol, že podľa prieskumu verejnej mienky "katolícki politici, ktorí obhajujú ´hlboko amorálnu´ politiku, vyvolávajú medzi veriacimi zmätok, nesúlad a sváry. Opovrhovanie verejných činiteľov katolíckym sociálnym učením, čo pochopiteľne znepokojuje katolíkov, je menej o politike a viac o integrite viery, spolu s úctou a rešpektom, prináležiacimi Najsvätejšej Eucharistii. Údaje z prieskumu by mali presvedčenie katolíckych biskupov o nutnosti diskusie o tom, ako obnoviť pochopenie nádhery a bohatstva tejto sviatosti medzi všetkými katolíkmi, len posilniť. Údaje teda hovoria jasne: biskupi majú povinnosť konať!"    

Abp. San Francisca Salvatore Cordileone zverejnil pastoračný list, v ktorom jasne uvádza, že Bidenovi a ostatným propotratovým politikom by sa malo odmietnuť sv. prijímanie, čo môže byť "jediným opatrením ktoré kňazovi zostáva, ak "propotratoví politici odmietnu počúvať zdravý rozum a aj naďalej budú tvrdošijne zotrvávať vo svojom hriechu". K jeho listu sa v plnej miere pripája aj abp. Joseph Naumann, predseda Výboru pre pro-life aktivity a súhlasí s tým, že katolícki politici, ktorí obhajujú potraty, "vyvolávajú pohoršenie u veriacich a podnecujú druhých ku konaniu zla"

Kard. Louis F. Ladaria, S. J., prefekt Kongregácie pre náuku viery, však tento list poslal abp. José H. Gomezovi, predsedovi Konferencie katolíckych biskupov USA, čo môže viesť k opätovnému zváženiu plánu diskutovať a hlasovať o tomto probléme. 

 

 

DISKUSIA k článku