Adoration

PRELOM! Naše modlitby sú vyslyšané! Duch Svätý prichádza s Eucharistickou obnovou!

557
Zuzana Smatanová
Kultúra života

(voľný preklad textu hore na foto: ´Vezmi si, Pane, celú moju slobodu, moje spomienky, chápanie, celú moju vôľu - všetko čo mám a čo pokladám za svoje. Toto všetko si mi dal Ty, a ja to, Pane, teraz odovzdávam naspäť do Tvojich rúk. Všetko to patrí Tebe, nalož s tým podľa svojej vôle. Mne daruj len svoju lásku a milosť, to mi postačí.´ 

 

Naše modlitby sú vyslyšané!!! Konferencia katolíckych biskupov USA práve absolvovala svoje jarné plenárne zasadnutie a s nadšením odsúhlasili "roznietenie ohňa Eucharistickej obnovy" v celom národe!!! Prečítajte si o tom v článku: ‘Eucharistická obnova´ v USA v roku 2022: ‘Potrebujeme oheň, nie program’.

Nikto nemôže prehliadnuť fakt, že táto správa prichádza práve v čase, keď vstupujeme do "letného slnovratu". Pripomína nám to zimný slnovrat, 21. decembra 2020, keď aj Boh na toto všetko poukázal "betlehemskou vianočnou hviezdou". Nejestvuje už väčší dôkaz úsilia, inšpirovaného Duchom Svätým, ktorý "pevne stojí za Jeho reálnou prítomnosťou", ako hnutie za obnovu adorácie Najsv. Sviatosti, ktorá je duchovnou terapiou, očisťujúcou našu krajinu od démonických vplyvov a ktorá otvára stavidlá pre prúdenie milostí, uzdravujúcich našu krajinu ... prináša duchovné zdravie jej obyvateľom, ktorí pred Bohom utvoria opäť jednotný národ.  

 

Začalo to 5. augusta 2019

Veľmi mi leží na srdci dobro duší a preto ani neviem opísať ako zničujúco na mňa pôsobí správa Pew Research z 5. augusta 2019, podľa ktorej až 70% veriacich, ktorí sa pokladajú za katolíkov, NEVERÍ, že pri sv. omši sa z chleba a vína stáva Telo a Krv Ježiša Krista; pokladajú to len za symbol. Povedal som si ´Dokedy budú biskupi ignorovať túto KRÍZU?!´

Biskup Robert Barron (ktorého poznám zo seminára) reagoval na túto správu veľmi pokojne a pevne (pozri nižšie, video trvá iba 6 minút), zatiaľ čo ostatných biskupov to zjavne vyplašilo. Povedal: "Pre celú Cirkev - kňazov, biskupov, rehoľníkov, ale aj laikov, katechétov, rodičov a všetkých ostatných - by to mal byť poriadny budíček. Keď ide o komunikovanie tých najzákladnejších dogiem Cirkvi, sme jednoznačne na ťahu my."  

 

 

Nieže by som nesúhlasil s b. Barronom ohľadne "biednych katechéz", no nedajú sa "umelo vynucovať". Veriaci musia v prvom rade "túžiť" po katechézach. A pokiaľ má prevažná väčšina katolíkov ľahostajný postoj voči Prameňu a Vrcholu našej viery, odkiaľ má prameniť ich túžba po náuke a poznaní? Preto som presvedčený, že samotným koreňom tohto problému je nedostatok nadprirodzenej viery. A tento nevedie len k strate viery v Reálnu Prítomnosť Krista pri premenení, ale živí aj pandémiu "hriechov tela" po celom svete. V duchu sa pýtam ´Dopustil Boh tento trest aby "otriasol" (menovite biskupmi) aby sme začali podnikať nevyhnutné kroky na obnovu nadprirodzenej viery a zmiernili tak krivku pandémie hriechov tela?´ 

 

31. január, Dva pilere dona Bosca

Uvedomovali sme si, že nastáva čas urobiť všetko pre realizáciu "Eucharistickej obnovy". Všetkých pro-liferov sme vyzvali zjednotiť sa na sviatok sv. Jána Bosca (31. januára) a pri tejto príležitosti sme priniesli na chodník, vedúci okolo budovy kapitolu štátu Wisconsin "dva piliere dona Bosca", ktorými sú Najsv. Eucharistia a Prebl. Panna Mária. Ak poznáte známy sen dona Bosca o "Dvoch pilieroch" (Tu), viete čo treba nevyhnutne urobiť na odvrátenie a uzdravenie z "nebezpečenstva a zmätku". Sv. Ján Bosco sen vysvetľuje takto:  

"Lode nepriateľov predstavujú prenasledovanie; spôsobujú Cirkvi veľmi ťažké problémy. Čo sa odohralo doteraz nie je ničím v porovnaní s tým, čo sa má stať. Nepriateľmi Cirkvi sú lode, ktoré sa pokúšajú potopiť vlajkovú loď. Na našu záchranu z nebezpečenstva a zmätku zostali iba dva prostriedky - oddanosť a zasvätenie Nepoškvrnenej Panne Márii, častá a pravidelná spoveď a sv. prijímanie."

Len málokto vie, že 31. januára je deň, kedy náš prezident vyzval k zákazu cestovania z Číny v snahe spomaliť šírenie koronavírusu. Po tomto ´drastickom kroku´ sa národ po prvýkrát zobudil a uvedomil si náročnosť celej situácie.

 

Marec, ochrana & pomoc sv. Jozefa

Čoskoro sme k prosbám o poskytnutie nadprirodzenej ochrany a pomoci k Ježišovi a Márii pridali aj prosby k sv. Jozefovi. V národe sa začal šíriť pocit úzkosti z vírusu a preto sme vyzvali ľudí k modlitbe “54-dňovej novény k Trom Srdciam”. Ja som k tomu povedal:

"Väčšina z nás sa modlí veľa nádherných modlitieb - a aj sa zasväcuje - Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. V mnohých smeroch sa tento rok javí ako stvorený na modlitby k sv. Jozefovi. Nastal čas pridať k prosbám o nadprirodzenú pomoc a ochranu aj "Tretie Srdce"." Ako hlava rodiny a domácnosti poukazuje sv. Jozef na úlohu všetkých otcov, ktorí majú byť "ochrancami a živiteľmi". Mnohí z nich sa totiž cítia neistí a "nechránení" šírením tohto vírusu. Rastie pochopiteľne aj obava o ekonomické zabezpečenie v budúcnosti. Celý svet sa plaší, znepokojuje a bojí; vzývajme teda uprostred tejto situácie "Tri Srdcia", aby nám prišli na pomoc a tento rok o ňu prosme osobitne aj čisté srdce sv. Jozefa." 

Prvý deň “54-dňovej novény k Trom Srdciam” (9. marec) dostal meno “Black Monday”/Čierny pondelok, pretože v tomto týždni klesli akcie na burze o 7.350 bodov. A neskôr v tomto roku vyhlásil pápež Rok sv. Jozefa.

 

1. máj, Veľké stretnutie

Na 54-tý deň našej novény "Troch Sŕdc" sa konalo veľké zhromaždenie, keďže bol ´zhodou okolností´ prvý piatok (Božské srdce Ježišovo) a sviatok sv. Jozefa robotníka (čisté srdce) a potom, ako blesk z jasného neba prišla správa, že Konferencia katolíckych biskupov USA sa rozhodla pripojiť k opätovnému zasväteniu Ameriky Márii, Matke Cirkvi (Nepoškvrnenému Srdcu), aj Kanadu. Toto bolo prvou z "Božích náhod" (znamení milosti), ktoré potvrdili, že naše modlitby sú milé Bohu. V mesiaci máji (Máriin mesiac) sme sa so stovkami ľudí v procesii okolo kapitolu vo Wisconsine modlili ruženec.

 

25. máj, Amerika v plameňoch

George Floyd bol zabitý v procese niečoho, čo vyzeralo ako policajná brutalita. Na podnet skorumpovaných politikov a skorumpovaných mienkotvorných médií bola celá Amerika obvinená zo "systematického rasizmu" a jej ulice sa doslova ocitli v plameňoch počas najhoršieho domáceho teroru od 60-tych rokov. 

 

14. jún, Procesia na Božie Telo

S blížiacim sa sviatkom Božieho Tela sme si čoraz viac uvedomovali, že náš národ zablúdil a stráca smer. Nastal najvyšší čas vniesť nášho Pána - Knieža pokoja - do ulíc, v ktorých teraz vládne temnota, aby ju odtiaľ vytlačil On, ktorý je naším Svetlom. ´Zhodou okolností´ vtedy, keď dostával patriotizmus zabrať "prebudením" ľavice, pripadol sviatok Božieho Tela na "Deň štátnej vlajky" USA. A tak sme na procesii niesli zároveň aj stovky zástav. Uvedomili sme si, že ide o významné výročie nášho národa: 14. júna 1954 totiž prezident Dwight Eisenhower na apeláciu skvelých Kolumbových rytierov podpísal nariadenie pripojiť k Prísahe vernosti slová ´pred Bohom´. A tak sa táto Eucharistická procesia nazvala "Procesiou pred Bohom". 14. júna 2020 sa jej zúčastnilo viac ako 1000 ľudí.

 

1. júl, Amerika potrebuje oslobodenie

Church Pop uverejnil článok od exorcistu Msgr. Stephena Rosettiho, v ktorom zaznela veľmi vážna výstraha: "AMERIKA POTREBUJE OSLOBODENIE!"   

"Ameriku milujem ... no nevyhnutne potrebuje pomoc. Poväčšine odhadneme jednotlivcov, cez ktorých sa prejavuje pôsobenie zlého ducha. Ak by však v tejto chvíli mal niekto zhodnotiť našu krajinu ako celok, objavil by veľmi presvedčivé znaky o jej posadnutosti zlým duchom. V prvom rade v nej existuje množstvo otvorených prístupových ciest pre pôsobenie zlého ducha. Nastal totiž nebývalý úpadok v praktizovaní viery a tým pádom dochádza k strate rozhodujúcej ochrany formou milostí. Obrovské množstvo ľudí praktizuje čarodejníctvo, wiccu (čary + uctievanie prírody v presvedčení, že ide o predkresťanskú tradíciu severnej a západnej Európy; pozn. prekl.), ouija tabuľky a ďalšie okultné praktiky, ktoré otvárajú dvere pôsobeniu zlého ducha. A to sme ešte nespomenuli takmer milión potratov, ku ktorým v USA dochádza každý rok a ktoré sú určite tou najväčšou vstupnou bránou zlého. A ďalšie hriešne správanie na vzostupe ako je internetová pornografia, drogová a sexuálna závislosť a podobne. Hriech stále viac a viac otvára cestu pôsobeniu zlého v našom živote. 

V našej krajine existujú signály, že mentalita zlého ducha nainfikovala aj naše spoločenstvá. Jedným z prvých znakov jeho pôsobenia je nesúlad a nesvár. A táto krajina je toho viac než plná. Nešťastie, beznádej, samovraždy sú tiež typickými démonickými znakmi; počty samovrážd v USA prudko stúpajú už niekoľko rokov. Aktivitu zlého ducha často sprevádzajú výbuchy hnevu, zúrivosti a násilia; v našej krajine sa nebývalo rozmohol ďalší jeho prejav - terorizmus.  

Satan a jeho prisluhovači sa v neposlednom rade považujú za obete a táto mentalita preniká celými USA."

 

2. júl, “Nech zvíťazí sloboda" 40 dní za oslobodenie od diabla

Iba deň po publikovaní vyššieuvedeného článku za mnou prišiel páter Bill Peckman s "niečím, čo obdržal" na minulotýždňových duchovných cvičeniach. A popísal mi to, čo teraz nazývame ako "Nech zvíťazí sloboda: 40-denný taktický tréning  na oslobodenie sa od diabla”. Áno, čítate dobre ... Len čo známy exorcista vyzval Ameriku na oslobodenie od nadvlády zlého ducha, prehovoril náš Pán k srdcu pátra Peckmana na duchovných cvičeniach a predložil mu túto výzvu. Trvala od 7. júla do 15. augusta a v priebehu 3 dní sa zapojilo 75.000 ľudí. Ako Boh vypočuje  týchto 40 dní horlivej modlitby za oslobodenie od zlého?

 

15. augusta začala naša národná zjednocujúca Eucharistická procesia

Na 40. deň tejto modlitbovej kampane, 15. augusta, sa objavilo v celej krajine viacero národných Eucharistických procesií. 15. augusta je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Abp. Listecki a b. Hying spolu s 3.000 vernými katolíkmi išli v procesii s Eucharistickým Pánom  a modlili sa "patriotický" ruženec, zatiaľ čo v uliciach Madisonu "zúrilo násilie". 

Pozrite si toto krátke úžasné video:

 

Táto silná duchovná udalosť inšpirovala k Eucharistickým procesiám celý národ: UniteOurNation.net. Už v Rajskej záhrade sa nás had usiloval dostať preč "spred" Boha, aby sme sa stali vlastnými idolmi, modlami. Aj v Amerike sa už viac ako 50 rokov takéto sily ešte intenzívnejšie snažia dostať nás preč "spred" Boha. Je teda najvyšší čas použiť všetky nástroje a prostriedky, ktoré nám Boh zjavil, požehnať našu zem svojou vierou a modlitbami a priviesť našu milovanú krajinu opäť "pred" Boha! S nárastom počtu Eucharistických procesií sa začalo zmierňovať násilie v našich uliciach. S výnimkou výbuchu satanovej zlosti v Kenoshe, Wisconsin, sa americké ulice začali vracať do bývalého ´normálu´.

 

21. december, Betlehemská vianočná hviezda potvrdzuje túžbu Krista zotrvávať v Jeho prítomnosti 

S blížiacim sa koncom roka 2020, ktorý bol plný násilia, hnevu a strachu, mnohí s nádejou očakávali oslavu narodenia nášho Spasiteľa v Betleheme (čo v preklade znamená Dom chleba), aby si Ho uctili a adorovali Ho. Doslova pár dní pred Vianocami, 21. decembra, v deň zimného slnovratu, kedy býva najdlhšie tma, sa objavila na nebi "Vianočná hviezda" ... čo nám ňou Boh hovorí? Mnohí v nej videli znamenie, aby sme pokračovali v nádeji na Kristovo svetlo, pretože pred úsvitom býva vždy najväčšia tma.

Nebeský úkaz "Vianočnej hviezdy" sa naposledy objavil pred 800 rokmi. Mnohých, vrátane mňa, to podnietilo k otázke, či sa vtedy stalo niečo pozoruhodné; či chcel Boh vtedy povedať ľudstvu niečo mimoriadne. V roku 1226, keď sa naposledy zjavila Vianočná hviezda, sa stalo niečo úžasné. Ste pripravení? V roku 1226 sa totiž rozšírila rímsko-katolícka prax verejnej adorácie Najsv. Sviatosti z kláštorov aj do farností, pretože dovtedy bola adorácia možná iba pri sv. omši (pozri TU). Doslova išlo o rok, v ktorom sa Eucharistické adorácie začali šíriť ako ´epidémia´!

 

Hnutie za obnovu adorácie Najsv. Sviatosti

"Najlepším, najistejším a najúčinnejším spôsobom ako nastoliť POKOJ na zemi je skrze obrovskú moc a silu ustavičnej adorácie Najsvätejšej Sviatosti", povedal pápež sv. Ján Pavol II.

Som presvedčený, že hnutie za obnovu adorácie Najsv. Sviatosti je duchovnou terapiou, očisťujúcou našu krajinu od démonických vplyvov a otvárajúcou stavidlá pre prúdenie milostí, uzdravujúcich našu krajinu ... prináša duchovné zdravie jej obyvateľom, ktorí pred Bohom utvoria opäť jednotný národ. Mocný účinok adorácie sa nikdy nedá prehnať. Odhadujem, že počas mojich 32 rokov kňazstva sa 80% obrátení odohralo v priebehu adorácie. Nová štúdia dokazuje, že 80% tých, čo vstúpili do kňazstva alebo rehoľného života, sa pravidelne zúčastňovalo Eucharistických adorácií. A nielen to, ale adoráciou otvárame bránu pre vstup milostí aj do nášho vnútra a cez nás aj do našich domovov, farností, spoločenstiev, sveta.

V Druhej knihe kroník 7, 13-15 sa píše: "Ak uzavriem nebesá, že nebude dažďa, alebo ak prikážem kobylkám, aby vyžrali zem, alebo pošlem na svoj ľud mor, a môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím. Moje oči budú teda otvorené a moje uši pozorné na modlitbu z tohto miesta." 

"Hľadať moju tvár" znamená našu ochotu stáť "tvárou v tvár" Pánovi, byť v Jeho Prítomnosti. Ide tu zjavne o adoráciu. "Toto miesto" predstavuje osobné stretnutie človeka s Bohom v adorácii. Boh hovorí, že naše modlitby najpozornejšie počúva pri adorácii. Chceš sa vo svojom živote stretnúť s nadprirodzenými zázrakmi? Choď k Bohu, do Jeho tesnej blízkosti pri Eucharistickej adorácii. 

 

13. máj až 7. október - Svätá hodina za uzdravenie našej krajiny - šírenie Eucharistickej adorácie po celej Amerike

Urobil som všetko pre to, aby sa "Hnutie Eucharistickej adorácie" rozšírilo čo najviac ... aby sa šírilo ako ´epidémia´. Pripojte sa prosím ku mne v tejto Bohom inšpirovanej výzve vnímať Eucharistickú adoráciu ako absolútne nevyhnutnú "duchovnú terapiu" na očistenie našej krajiny od démonických vplyvov a otvorenie stavidiel na prúdenie milostí, ktoré uzdravia našu zem. Ponúkame ´Svätú hodinu za uzdravenie našej krajiny´, ktorú budeme vysielať z našej farnosti. Budeme sa modliť k Všemohúcemu Bohu aby nás vypočul a uzdravil našu krajinu skrze Veľkú obnovu USA, ktorej jadrom je reálna prítomnosť Boha v Najsv. Sviatosti. 

 

Proroctvo o Mojej Prítomnosti

Vypočujte si napokon prorocké slovo, ktoré tento pastor z Austrálie obdržal od nášho Pána (video). Ukázal na vysvietené mestá a kostoly ako na tie, ktoré "sa úprimne usilujú prežívať prítomnosť Boha". Áno, protestantský pastor naznačuje dôležitosť Božej prítomnosti! Prorocké slovo, ktoré dostal, bolo toto: "Svojou priazňou obklopím mestá a kostoly, ktoré si budú uctievať moju prítomnosť!" Neskôr vo videu pastor Hemans povedal, že počul, ako mu Pán hovorí, aby sa "špeciálne sústredili na štát Wisconsin. Niečo, čo bude mať ďalekosiahly účinok na celý národ, sa zrodí práve tam." Toto video vzniklo 29. júna 2020. Môže byť to "niečo" práve Eucharistická adorácia a šírenie Eucharistických procesií, ktoré začali práve vo Wisconsine? To je môj najlepší odhad.      

 

DISKUSIA k článku