Pravda o treťom fatimskom tajomstve

16.04.2021VAT
0 0

Najslávnejší vatikánsky exorcista 20. storočia tvrdí, že k zasväteniu Ruska nikdy nedošlo. Kardinál Oddi tvrdí, že k zverejneniu plného znenia tretieho tajomstva nedošlo pre 2. vatikánsky koncil, ktorému by mohlo dávať negatívny podtón.

Zdroj: Return To Tradition 16.04.2021

(0:00:05)  Pokračujem v improvizovanom seriáli o zasvätení,
(0:00:09)  ktoré požaduje Panna Mária Fatimská,
(0:00:11)  a ako v skutočnosti k nemu nedošlo,
(0:00:14)  napriek tomu, že niektoré katolícke osobnosti,
(0:00:15)  ktoré si veľmi vážim, v poslednom čase hovoria čosi iné.
(0:00:19)  Robím tak z niekoľkých dôvodov.
(0:00:21)  Ten prvý je, že približne o mesiac začíname tzv. Fatimský cyklus,
(0:00:25)  obdobie v kalendári, v ktorom si pripomíname zjavenia Panny Márie
(0:00:29)  vizionárom vo Fatime, ktoré sa začali 13. mája 1917,
(0:00:33)  a zjavovala sa im každý mesiac 13-teho až do októbra toho roku.
(0:00:37)  Tým druhým je blud, ktorý sa propaguje,
(0:00:40)  že došlo k nedokonalému zasväteniu a dostali sme nedokonalý dar z neba,
(0:00:45)  a tretím je, že sa o tom všetkom bude hovoriť
(0:00:48)  na online konferencii na tému Fatimy budúci mesiac v máji,
(0:00:51)  odkaz na túto trojhodinovú konferenciu nájdete v pripnutom komenári,
(0:00:54)  pôjde o udalosť, o akej ste pravdepodobne doteraz nepočuli,
(0:00:57)  a nejde o žiadnu reklamu, skôr o prípravu na diskusiu,
(0:01:00)  a pre tých, ktorých to zaujíma, tak neverím,
(0:01:03)  že sestra Lucia niekedy povedala, že zasvätenie bolo prijaté Bohom,
(0:01:07)  nevidím žiadne dôkazy, ktoré by to podporovali,
(0:01:09)  ale dnes sa chcem zamerať na očité svedectvo niekoho,
(0:01:12)  koho mnohí milujete, a kto sa zúčastnil pápežskeho zasvätenia
(0:01:15)  Jána Pavla II. v roku 1984, niekoho, kto bol neúnavným poslom Panny Márie,
(0:01:21)  a toho dňa stál k pápežovi tak blízko,
(0:01:23)  že počul slová zasvätenia, ktoré pápež hovoril,
(0:01:27)  a on ako známy exorcista a teológ súhlasí s tým,
(0:01:32)  že k zasväteniu nikdy nedošlo tak, ako to Boh žiadal.
(0:01:35)  Všetci sa potom obrátia k inému pápežovi,
(0:01:38)  o ktorom niektorí hovoria, že zasvätenie vykonal,
(0:01:40)  ale v skutočnosti nevykonal, a čo povedal o Fatime a jej posolstve,
(0:01:44)  a o tom, ako bolo jeho vyjadrenie druhé za kardinálom
(0:01:47)  blízkemu pápežovi z roku 1960.
(0:01:49)  Exorcista, o ktorom tu hovorím, je zosnulý skvelý páter Gabriel Amorth,
(0:01:53)  a pravdepodobne najznámejší vatikánsky exorcista v 20. storočí.
(0:01:56)  O otcovi Amorthovi bola napísaná kopa kníh,
(0:01:58)  ako aj natočených dokumentov.
(0:02:02)  Mám v pláne urobiť recenziu na jeden z týchto filmov
(0:02:05)  pre patrónov a členov tohto kanálu,
(0:02:07)  ale teraz sa venujme tomu, čo povedal o spomínanom zasvätení
(0:02:10)  konkrétneho štátu, ktorý vo Fatime žiadal Boh skrze Pannu Máriu a vizionárov
(0:02:16)  v ten osudný deň pred vyše sto rokmi.
(0:02:18)  Páter Amorth povedal, že k zasväteniu nedošlo,
(0:02:21)  a on by to vedieť mal, kedže bol pri tom, keď Ján Pavol II.
(0:02:24)  počas svojho pontifikátu toto slávne zasvätenie vykonal.
(0:02:27)  Citujem: „Doteraz k zasväteniu nedošlo.
(0:02:31)  25. marca som tam bol na Námestí svätého Petra,
(0:02:33)  stál som v prvom rade, prakticky na dotyk od Svätého Otca.
(0:02:37)  Ján Pavol II. ten štát chcel zasvätiť,
(0:02:40)  ale jeho suita si to neželala zo strachu,
(0:02:42)  že pravoslávie bude pobúrené, a takmer ho prekazili.
(0:02:46)  A preto, keď Jeho Svätosť na kolenách zasväcovala svet,
(0:02:49)  pridala vetu, ktorá nebola uvedená v distribuovanej verzii,
(0:02:52)  že zasväcuje “najmä tie národy, o ktorých si zasvätenie sám žiadal.“
(0:02:58)  Teda nepriamo v tom bolo zahrnuté Rusko.
(0:03:02)  Avšak doteraz ku konkrétnemu zasväteniu nedošlo.
(0:03:04)  Stále to môžete urobiť. Nakoniec k nemu určite dôjde.“
(0:03:08)  V zasvätení, o ktoré sa žiadalo, mal konkrétny štát tvoriť stredobod,
(0:03:13)  a malo byť urobené v jednote so všetkými biskupmi sveta,
(0:03:16)  čo sa v ten významný deň v 80-tych rokoch nestalo.
(0:03:19)  Nikto však netvrdí, že zasvätenie celého sveta pápežom bolo k ničomu,
(0:03:24)  rozhodne malo účinok milosti, ale nikdy nenaplnilo fatimské prísľuby.
(0:03:30)  Ale páter Amorth týmto nekončí.
(0:03:31)  Pokračuje: „Myslím si, že je ešte príliš skoro.
(0:03:35)  Domnievam sa, že sme už blízko. Stále viac a viac.
(0:03:38)  Boh dá o sebe vedieť a svet mu odpovie.
(0:03:40)  Dívam sa na to všetko s optimizmom,
(0:03:42)  pretože Boh vždy koná za nás, aby sme získali väčšie dobro
(0:03:46)  než uložené tresty, ktoré majú ľudstvu, ktoré na neho zabudlo a opustilo ho,
(0:03:52)  otvoriť oči.
(0:03:53)  Vždy majte na mysli Metastasiove verše:
(0:03:55)  „Kamkoľvek sa pozriem, vidím ohromného Boha:
(0:03:57)  obdivujem ťa v Tvojich dielach, spoznávam ťa v sebe.“
(0:04:00)  Vždy by sme mali hľadať Boha, nemôžeme zabudnúť na svoj pôvod,
(0:04:03)  Prvotnú príčinu, ako sa to bohužiaľ dnes stáva...
(0:04:05)  S pátrom Piom som strávil 26 rokov, a spomínam si,
(0:04:09)  aký bol nahnevaný, keď bola vynájdená televízia:
(0:04:11)  „Uvidíš, čo to urobí!“ povedal.
(0:04:13)  Umožnila aj dobré veci. Ale pohybujem sa veľmi medzi ľuďmi a vidím,
(0:04:17)  čo televízia a internet skutočne napáchali.“
(0:04:20)  Páter Amorth obšírne rozpráva o strate mravnosti vo svete,
(0:04:25)  a má samozrejme pravdu, čo je tiež jednou z príčin súčasného stavu Cirkvi.
(0:04:28)  Páter Amorth ľuďom radí: „Modlite sa za vnútorné obrátenie,
(0:04:32)  konajte skutky pokánia a modlite sa. Vždy sa modlite.
(0:04:35)  Ako povedal aj anjel vo Fatime pri vízii trestu: „Pokánie, pokánie, pokánie.“
(0:04:41)  Slová, ktoré v každom prípade označujú za rozumný jediný postoj,
(0:04:45)  že by sme mali zmeniť svoje životy, konať pokánie a modliť sa.
(0:04:49)  Ale ktorý je to ten ďalší pápež, ktorého som spomínal?
(0:04:52)  Nuž ten pápež bol Pius XII., človek, ktorý mal možno ten
(0:04:55)  najťažší pontifikát od čias Luthera.
(0:04:57)  V slávnom rozhovore s biskupom Cirkvi,
(0:04:59)  Pius XII. odhalil veľkú časť Fatimského posolstva.
(0:05:02)  Zasadil to do rámca diania v tom štáte,
(0:05:04)  ktorý mal byť stredobodom zasvätenia, ktoré žiadala Panna Mária,
(0:05:07)  a potom povedal toto, všimnite si, že to nesedí
(0:05:12)  s populárnym naratívom o čom v skutočnosti bolo Fatimské posolstvo,
(0:05:15)  a on by to mal vedieť.
(0:05:17)  Citujem: „Znepokojuje ma dôvera Panny Márie k malej Lucii z Fatimy.
(0:05:23)  Vytrvalosť dobrej Panej čeliť nebezpečenstvu,
(0:05:26)  ktoré Cirkvi hrozí, je božským varovaním pred samovraždou,
(0:05:31)  ktorú by takáto úprava viery, liturgie, teológie a duše Cirkvi predstavovala.
(0:05:35)  Počujem okolo seba inovátorov, ktorých túžbou je rozobrať posvätnú kaplnku,
(0:05:40)  uhasiť univerzálny plameň Cirkvi, odmietnúť jej ozdoby,
(0:05:44)  a robiť jej výčitky svedomia pre svoju historickú minulosť.
(0:05:46)  Nuž, môj drahý priateľu, som presvedčený o tom,
(0:05:49)  že Petrova Cirkev musí potvrdiť svoju minulosť,
(0:05:51)  v opačnom prípade si vykope vlastný hrob.
(0:05:53)  S vypätím všetkých síl budem v tomto boji pokračovať,
(0:05:55)  a to ako vnútri, tak aj mimo Cirkvi, hoci by sily zla
(0:05:58)  jedného dňa mohli zneužiť moju osobu, skutky alebo spisy,
(0:06:02)  ako sa o to snažia dnes s cieľom deformovať cirkevné dejiny.
(0:06:05)  Všetky ľudské bludy, ktoré menia Božie slovo, sú tu na to,
(0:06:08)  aby sa zjavilo ešte väčšie svetlo.
(0:06:10)  Z pochopiteľných dôvodov som text musel trošku upraviť,
(0:06:14)  ale kompletný citát uvedený v kontexte nájdete v mojich poznámkach
(0:06:16)  na returntotradition.org.
(0:06:18)  Preskočte vyskakovacie okná od Paypalu,
(0:06:19)  a moje zdroje nájdete hneď pod nimi.
(0:06:22)  Ten najprorockejší výrok, ktorý tam povedal, väčšina ľudí ani nepostrehne,
(0:06:28)  a to že očakával, že on sám bude podkopaný.
(0:06:31)  Väčšina erudovaných katolíkov vie,
(0:06:32)  že počas posledných rokov pontifikátu Pia XII.
(0:06:34)  začal modernizmus víťaziť, keďže samotný pápež vo svojej senilnosti
(0:06:37)  nebol schopný zmenám zabrániť, a v niektorých prípadoch,
(0:06:41)  ak si úprimne priznáme, mnohé z nich podpísal,
(0:06:43)  ako napríklad zmeny liturgie Svätého týždňa
(0:06:45)  od biskupa Annibaleho Bugniniho,
(0:06:47)  ktoré pripravili cestu pre Novus Ordo,
(0:06:49)  lenže javí sa, akoby Pius XII. implikoval,
(0:06:51)  že fatimské posolstvo sa týkalo zmeny viery,
(0:06:53)  zosúladiť ju s modernizmom, a zmenou liturgie,
(0:06:55)  čo by malo veľmi závažné následky pre Cirkev,
(0:06:58)  ak by k tomu niekedy došlo.
(0:07:00)  A aké ďalšie dôsledky to malo pre všetkých a všade, katolíkov aj nekatolíkov?
(0:07:05)  Rozhodnutie nechám na vás, ale všimnite si,
(0:07:07)  že náznak toho sa dá pozorovať v čase ukončenia kocilu,
(0:07:10)  a hneď po ňom rapídnym poklesom kňazských povolaní.
(0:07:14)  Túto hypotézu potvrdzuje zvláštny zdroj, kardinál Silvio Oddi,
(0:07:18)  ktorý raz Jánovi XXIII., pápežovi v roku 1960, povedal,
(0:07:22)  že nechápe, prečo fatimské posolstvo nebolo zverejnené tak, ako sa žiadalo.
(0:07:26)  Pápež mu povedal, aby na to zabudol.
(0:07:29)  Je to dlhý citát, ale rozhodne stojí za to.
(0:07:31)  Oddi v súvislosti s populárnym naratívom o obsahu tretieho tajomstva
(0:07:35)  povedal v roku 2001 toto:
(0:07:38)  „Nie, práve naopak, zostávam veľmi skeptický.
(0:07:41)  Som presvedčený o tom, že som Jána XXIII. poznal dosť dobre,
(0:07:44)  keďže som niekoľko rokov strávil po jeho boku,
(0:07:46)  keď bol na parížskej nunciatúre.
(0:07:48)  Keby sa tajomstvo týkalo skutočností, ktoré sú pre Cirkev potešujúce,
(0:07:50)  ako je obrátenie konkrétnej krajiny, alebo náboženské znovuzrodenie
(0:07:53)  susedného regiónu, tak si myslím, že by tlačil na to, aby bolo zverejnené.
(0:07:57)  Pri svojom temperamente neváhal oznámiť radostné veci
(0:08:00)  (vyšlo najavo, že kardinál Roncalli v niekoľkých listoch
(0:08:04)  adresovaných priateľom prakticky oznámil svoje zvolenie za pápeža).
(0:08:07)  Ale keď som sa ho počas audiencie opýtal, prečo v roku 1960,
(0:08:10)  keď skončila povinnosť držať tajomstvo v tajnosti,
(0:08:12)  nezverejnil poslednú časť fatimského posolstva,
(0:08:15)  s unaveným povzdichom odpovedal:
(0:08:17)  „Prosím, nechcem o tom hovoriť.“
(0:08:21)  Neskôr, v tom istom rozhovore, vysvetľuje kardinál Oddi
(0:08:24)  vlastnú teóriu ohľadom obsahu Tretieho fatimského tajomstva:
(0:08:27)  „Čo sa také stalo v roku 1960, čo by mohlo s fatimským tajomstvom súvisieť?
(0:08:31)  Tou najdôležitejšou udalosťou je nepochybne začatie
(0:08:33)  prípravnej fázy Druhého vatikánskeho koncilu.
(0:08:36)  Preto by ma neprekvapilo, keby malo tajomstvo niečo spoločné
(0:08:39)  so zvolaním Druhého vatikánskeho koncilu...
(0:08:41)  Keď sa ho opýtali, prečo to hovorí? Oddi čiastočne odpovedal:
(0:08:45)  Z postoja, aký pápež Ján počas nášho rozhovoru zaujal, som vyvodil,
(0:08:48)  ale je to len hypotéza, že tajomstvo môže obsahovať časť,
(0:08:52)  ktorá by koncilu mohla dávať negatívny podtón.
(0:08:55)  Ján XXIII. zvolal koncil s konkrétnym zámerom
(0:08:58)  nasmerovať sily Cirkvi k riešeniu problémov,
(0:09:02)  ktoré sa týkajú celého ľudstva, počnúc zvnútra.
(0:09:05)  To znamená, že mal v úmysle začať s evanjeliovou dokonalosťou,
(0:09:08)  o ktorú sa usilujú zasvätené osoby... Všetci však vieme,
(0:09:11)  že napriek veľkým zásluhám koncilu, došlo aj k mnohým smutným veciam.
(0:09:14)  K týmto smutným veciam nedošlo zásluhou koncilu,
(0:09:17)  ale stali sa v súvislosti s koncilom.
(0:09:20)  Mám na mysli napríklad počet kňazov, ktorí povesili sutanu na klinec:
(0:09:23)  povráva sa, že ich bolo 80-tisíc.
(0:09:26)  Stačí si však len spomenúť na to, s akou úzkosťou Svätý otec Pavol VI.
(0:09:30)  v roku 1968 volal proti „autodemolácii’, ktorá v Cirkvi prebieha
(0:09:34)  (vrátane „satanovho dymu“).
(0:09:36)  Na záver vlastných úvah o možnom obsahu Tretieho fatimského tajomstva,
(0:09:41)  kardinál Oddi dodáva: „Neprekvapilo by ma, keby tretie tajomstvo
(0:09:45)  nepriamo poukazovalo na temné časy pre Cirkev:
(0:09:47)  veľké zmätenie a znepokojujúce apostázy v samotnom katolicizme...
(0:09:50)  Ak zvážime situáciu, ktorú od koncilu zažívame, zdá sa,
(0:09:54)  očividne nechýbajú známky toho, že sa toto proroctvo splnilo.“
(0:09:57)  Kardinál Oddi bol niekto, kto dokázal prísť na koreň fatimského posolstva,
(0:10:03)  ak sa týkalo toho, že Cirkev prijme materializmus,
(0:10:06)  keď toto posolstvo vnímame vo svetle posolstiev z La Salette a Quita,
(0:10:11)  koniec koncov ide o tú istú Máriu zjavujúcu sa v priebehu dejín
(0:10:14)  rôznym vizionárom a na rôznych miestach,
(0:10:16)  a následky, ktoré budeme znášať všetci, vidíme v posolstve z Akity,
(0:10:20)  vznikne nám vážny obraz pre tých, ktorí majú oči aby videli.
(0:10:23)  Výsledkom toho je, že máme od pátra Amortha potvrdené,
(0:10:26)  že k zasväteniu nikdy nedošlo tak, ako bolo oň žiadané.
(0:10:28)  Fatima sa týkala samotnej Cirkvi, a jej poslania vo svete.
(0:10:30)  Pre niektorých je to ťažké počúvať, to rozhodne, ale je to potrebné.
(0:10:35)  A prečo je to potrebné?
(0:10:37)  Pretože ak chcete vedieť, čo môžete urobiť,
(0:10:39)  tak je to vykonať pobožnosť piatich prvých sobôt,
(0:10:41)  zniem ako pokazená platňa, keď to hovorím.
(0:10:43)  Natočil som o tom nespočetne videí,
(0:10:45)  jedno z nich nájdete medzi odporúčanými videami na konci tohto videa,
(0:10:49)  aby ste sa dozvedeli viac.
(0:10:50)  Je to ďalšia časť fatimského posolstva,
(0:10:53)  ktorá sa napodiv dnes neprízvukuje,
(0:10:55)  a preto som túto úlohu prevzal na seba, aby som túto správu šíril ďalej.
(0:10:58)  Viem, že to vyznieva ako egoistický výrok, ale tak som to nemyslel,
(0:11:02)  len plním svoju povinnosť.
(0:11:04)  Pobožnosť prvých piatich sobôt by sa mala vykonať
(0:11:06)  počas omše, ktorú kňaz slúži výlučne s týmto úmyslom,
(0:11:10)  čo znamená, že nestačí sa zúčastniť bežnej omše slúženej v sobotu.
(0:11:15)  Viac sa tomu venujem vo videu, ktoré je vám práve teraz odporúčané.
(0:11:18)  Dajte mi vedieť v komentároch, čo si o tom myslíte,
(0:11:21)  nezabudnite označiť, že sa vám video páčilo, prihlásiť sa na odber,
(0:11:23)  kliknúť na zvonček a označiť všetky, veľmi mi to pomôže,
(0:11:25)  a prosím, modlite sa za Cirkev.
(0:11:27)  Ďakujem, že ste ma počúvali, som Anthony Stine.
(0:11:29)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka