606ef3852030273b3d10648c.JPG

EÚ súd rozhodol: Povinné vakcíny sú v "demokratickej spoločnosti nevyhnutné"

706
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Nútiť deti sa očkovať proti bežným chorobám je "v demokratickej spoločnosti nevyhnutné" a v ich najlepšom záujme, uviedol vo štvrtok Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v zásadnom rozhodnutí proti antivaxerom.

Je to prvýkrát, čo ESĽP rozhodol o povinnom očkovaní detí proti bežným chorobám. Súd sa zaoberal zákonmi Českej republiky, ktoré vyžadujú od školákov očkovanie proti chorobám, ako je čierny kašeľ, tetanus a osýpky, majú však dôsledky, pokiaľ ide o povinné očkovanie proti Covidu. 

Nicolas Hervieu, právny expert špecializujúci sa na ESĽP, uviedol, že rozsudok posilňuje možnosť povinného očkovania za súčasnej situácie pandémie koronavírusu. 

Skupina sudcov rozhodla v pomere 16 ku 1, že česká zdravotná politika, ktorá bráni neočkovaným deťom navštevovať škôlky alebo školy, je v súlade s "najlepším záujmom" detí. 

"Tieto ... opatrenia možno považovať za ‘nevyhnutné v demokratickej spoločnosti,‘" rozhodol súd.

Sudcovia zamietli odvolanie podané šiestimi českými občanmi, ktorým bola uložená pokuta za porušenie pravidiel povinného očkovania alebo ktorých deťom bol z rovnakého dôvodu zamietnutý vstup do materskej školy. Rodičia tvrdili, že pravidlá povinného očkovania porušovali ich ľudské práva. 

"Cieľom má byť chrániť každé dieťa pred vážnymi ochoreniami," rozhodol súd. 

Súd uviedol, že potreba povinného očkovania v Českej republike predstavuje odpoveď vnútroštátnych orgánov na naliehavú sociálnu potrebu chrániť zdravie jednotlivcov a verejnosti pred chorobami a "brániť sa pred klesajúcim trendom v miere zaočkovania detí"

Súd uviedol, že hoci povinné očkovanie vyvolávalo citlivé problémy, hodnota sociálnej solidarity chrániť zdravie všetkých členov spoločnosti, najmä tých, ktorí sú obzvlášť zraniteľní, vyžaduje, aby každý podstúpil minimálne riziko očkovania. 

Zatiaľ nie je známa reakcia šiestich osôb, ktoré sa odvolali na ESĽP.

 

 

DISKUSIA k článku