20210322160332_2675a55617ac2cea208c0b916fa0943a025ee1dc6fb929de638f08257c115a16.png

Mŕtve ticho v Svätopeterskej bazilike v Ríme ako následok zákazu individuálnych omší

321
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Od pondelka 22. marca 2021 zívajú bočné oltáre Svätopeterskej baziliky v Ríme, pri ktorých sa každé ráno konali individuálne sv. omše, prázdnotou. Od tohto rána totiž začala platiť direktíva Vatikánu, zakazujúca sláviť sv. omše v hornej časti baziliky. Kňazi už môžu iba koncelebrovať sv. omše v hlavnej časti baziliky, a to iba ráno, v čase od 7.00 do 9.30. Nastal tak veľký zlom v zaužívanom zvyku, podľa ktorého mali jednotliví kňazi dovolené denne ľubovoľne sláviť sv. omše pri bočných oltároch baziliky. 

O 7 hodine ráno v ten pondelok, kedy tam bol aj korešpondent ´Register´, sa konali dve sv. omše, ktoré koncelebrovali dvaja až štyria kňazi a ktoré sa konali pri dvoch oltároch - v Kaplnke pri chóre v južnej časti baziliky a pri Oltári katedry. Tradičná latinská omša, ktorá sa doteraz mohla sláviť v hlavnej časti baziliky, sa v toto ráno slávila "overeným kňazom" len v malej jaskynke pod bazilikou, ako nariaďuje inštrukcia Vatikánu z 12. marca 2021.      

Päťbodová direktíva zo Štátneho sekretariátu, nečakane adresovaná správcom baziliky, namiesto kardinálovi - arcikňazovi, a len prišpendlená na dvere sakristie baziliky, sa stala od svojho zverejnenia predmetom kontroverzných názorov. Táto zmena, ktorá sa podľa nemenovaného vatikánskeho zdroja, zaviedla bez akejkoľvek konzultácie štýlom "zhora-nadol", postihne predovšetkým kňazov, pôsobiacich vo Vatikáne, ktorí zvykli individuálne slúžiť pri 45 bočných oltároch baziliky a v 11 kaplnkách sv. omše a tak začínať svoj pracovný deň. "Sú z toho veľmi znechutení", uviedol zdroj pre ´Register´, "z protestu proti týmto zmenám sa len veľmi málo z nich dnes ráno pripojilo ku koncelebrovaniu omší." A dodal, že možnosť celebrovať omše individuálne v bazilike bolo jednou z mála príležitostí praktizovať kňazstvo. Direktívu o "zákaze" omší pri bočných oltároch Svätopeterskej baziliky inicializoval zástupca štátneho sekretára, abp. Edgar Peña Parra, údajne preto, aby sa zaistila "atmosféra sústredenosti a liturgické dekórum". Kňazi a veriaci, prichádzajúci do baziliky na sv. omšu, budú mať odteraz iba dve možnosti - buď sa zúčastnia na jednej zo 4 koncelebrovaných omší ráno, alebo na niektorej z koncelebrovaných omší v hlavnom priestore baziliky počas dňa. 

Direktíva nariaďuje aj to, že koncelebrácie majú byť s asistenciou, lektormi a spevákmi, a že skupiny pútnikov, sprevádzané biskupom alebo kňazom, by mali odteraz sláviť omše iba v podzemných jaskynkách pod bazilikou. "Overení kňazi" môžu slúžiť omšu mimoriadneho obradu (latinskú) v Klementínskej kaplnke v štyroch termínoch ráno a je obmedzená na 30 minút. Vo vyhlásení z 13. marca 2021 kdl. Raymond Burke, emeritný prefekt Apoštolskej signatúry, Najvyššieho cirkevného súdu, povedal, že spomínaná direktíva je "priamym porušením univerzálneho zákona Cirkvi", narúša štandardné metódy robenia zmien v posvätnej liturgii a preto by sa mala "okamžite odvolať a zrušiť. Porušuje slobodu kňazov slúžiť sv. omše individuálne". Veriaci z celého sveta, prichádzajúci do baziliky, budú sa teraz musieť zúčastňovať iba na omšiach v talianskom jazyku. Emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery, kdl. Gerhard Müller, v relácii EWTN The World Over poznamenal, že Štátny sekretariát nemá ani legálnu, ani teologickú kompetenciu robiť takéto rozhodnutia, ktoré z duchovných vo Vatikáne robí "viac funkcionárov, než kňazov". A dodáva:

"Táto direktíva je nemilosrdným, autoritárskym dokumentom, zavedeným bez konzultácie či poradenstva, reprezentujúcim sekularizované chápanie omše ako druhu náboženského zábavného predstavenia, ignorujúcim katolícku duchovnú tradíciu kňazstva sláviť sv. omšu každý deň. Táto direktíva je len ďalším dôkazom ´zosvetšťovania´ Cirkvi. Všetko je to veľmi povrchné a plytké; je jasné, že tento dokument robili nejakí anonymní ľudia v zákulisí, ktorí nemajú ani poňatia o katolíckej teológii."

Kdl. ďalej povedal, že autori direktívy "chcú sústredenosť a dekórum, to však nie je realita". Je presvedčený, že týmto dávajú celej Cirkvi zlý príklad, pretože Svätá rímska Cirkev je Mater et Magistra (Matkou a Učiteľkou) pre celú Cirkev a preto jej musí dávať ten najlepší príklad rímskej liturgie. Na záver dodal, že dúfa, že táto direktíva nezmení Svätopeterskú baziliku "postupne na múzeum". 

Známy odborník z Ethics and Public Policy Center, George Weigel, napísal pre Catholic World Report, že bazilika "bude čím ďalej tým menej domom modlitby". Je to podľa neho "nesmierne zarmucujúce najmä v dobe, kedy nielen Cirkev, ale aj celý svet potrebuje silu a moc Eucharistie a svedectvo intenzívnej eucharistickej úcty." Stále nie je jasné, kto za touto direktívou, ktorá sa prejednáva už dlhé roky je, no teraz sa jej zavedenie záhadne prekrylo s februárovým odchodom bývalého arcikňaza, kdl. Angela Comastriho, ktorý bol známy tým, že takýmto zmenám odolával. Spoľahlivé zdroje pre ´Register´ uvádzajú, že direktívu odobril sám pápež František s pomocou jedného zo svojich blízkych dôverníkov, kdl. Beniamina Stellu, prefekta Kongregácie pre klérus a množstva ďalších kardinálov, blízkych Sv. Otcovi.

´Register´ dal otázku tlačovému úradu Sv. Stolice, abp. Peña Parrovi, a jeho nadriadenému, kdl. Pietrovi Parolinimu, štátnemu sekretárovi Vatikánu a požiadal o vysvetlenie týchto zmien a ako sa uskutočnia, no doteraz nedostal odpoveď. 

 

DISKUSIA k článku