_large.jpeg

Kiežby v nás týchto 10 citátov svätých vzbudilo spasiteľnú hrôzu pred peklom

531
Zuzana Smatanová
AltKAT

Peklo je miesto, ktoré reálne existuje. A ty sa tam predsa nechceš dostať! Všetci raz zomrieme a postavíme sa pred Boha. Ak zomrieme v Kristovi, pôjdeme do neba (možno s dočasným očisťovaním v očistci). Ak zomrieme v smrteľnom alebo dedičnom hriechu, ideme priamo do pekla na celú večnosť, bez nádeje na vykúpenie. 

Ak to v tebe vzbudzuje hrôzu, je to v poriadku. Je pravda, že pre Boha by sme sa mali rozhodnúť z lásky, no Cirkev odjakživa učila, že hrozba večného trestu môže mať veľmi spasiteľný účinok na ľudí, ktorých má odradiť od hriechu a nasmerovať k Bohu. Robte teda pokánie! A šírte evanjelium spásy v Kristovi všetkým svojim blízkym. Ponúkame vám 10 citátov svätých o pekle, o tomto reálne existujúcom mieste trestu (voľný preklad): 

 

1) “Napĺňa ma strach, celý sa chvejem a trasú sa mi všetky kosti keď si pomyslím na to nešťastné miesto zatratených." 

St. Bernard

 

2) “Videla som pekelné muky a muky tých, čo sú v očistci; niet takých slov, aby sa to dalo opísať. Keby o nich úbohí smrteľníci tušili čo i len náznakom, radšej by na zemi trpeli tisíckrát smrteľné muky, než by v pekle prežívali aj to ´najmenšie´ z utrpení duší, ktoré sú v ňom." 

St. Catherine of Siena

 

3) “Úbohý Judáš! Už uplynulo sedemnásť storočí, čo je v pekle, no jeho peklo stále iba začína."

St. Alphonsus Maria de Liguori

 

4) “Oheň, ako ho poznáme v našom prirodzenom živote, má obrovskú silu - spaľuje a často prináša utrpenie. A predsa je len slabým odvarom pekelného ohňa."

St. Anthony Mary Claret

 

5) “Hriešne a skazené telá zatratených sa varia a zhárajú v týchto živých plameňoch."

St. Cyprian of Carthage

 

6) “Beda! Čo je to za miesto, kde je len plač a škrípanie zubami ... nad ktorým sa aj satan zachveje? Ó, beda! Čo je to za miesto, kde bdelý červ neumiera? Aká to desivá hrôza byť poslaný do tej temnoty! Čo za anjelov dozerá na tieto muky, bezcitných a desivých, vyhodených tam za trest a žijúcich zároveň v nevýslovnej potupe? Tí, čo sú už uprostred plamenných múk, úpenlivo volajú, no teraz už niet nikoho, kto by sa za nich prihováral u Pána, už nebudú vypočutí."

St. Ephrem of Syria

 

7) “Predstavme si, že vidíme peklo a to najhoršie, čo môžeme spozorovať - hrôzostrašnú jaskyňu, plnú čiernych plameňov. Síra, diabli, draky, oheň, meče, šípy a nespočetné množstvo tých, čo revú v zúfalstve. Predstav si to najdesivejšie, čo len dokážeš, a potom si povedz ´Všetko toto je nič v porovnaní s peklom.´"

St. Ignatius of Loyola

 

8) “Pre zločinca, lakomca a klamára nie je o nič ťažšie skryť sa pred Bohom, ako pred čnostným človekom. Každý človek bude odmenený, alebo potrestaný večným trestom tak, ako si zaslúži podľa svojich skutkov. Skutočne, ak by to všetci ľudia uznali, nikto by sa nerozhodol konať zlo ani na okamih, uvedomujúc si, že tak môže na seba privolať trest vo večnom ohni. Naopak, použil by všetky prostriedky na to, aby sa ovládal a okrášlil čnosťami, aby mohol získať od Boha dobré dary a uniknúť tak trestu."  

St. Justin Martyr (mučeník)

 

9) “Beda! Neznesiem pohľad na nich. Ako by som mohla, keď len púhe počutie ich zúfalého vrešťania a revu vo mne vyvoláva neznesiteľnú hrôzu?"

St. Lydwine of Schiedam

 

10) “Nepohrdni milosťou, ktorá sa ti ponúka! Nepremeškaj ju, pretože Boh, ktorý ti dnes ponúka odpustenie, nesľubuje ti ho automaticky aj na zajtra."

St. Wolfrand

Viac citátov tu.

 

DISKUSIA k článku