judgehammer_1024_512_75_s_c1.jpg

Škótsko: Najvyšší občiansky súd označil zatváranie kostolov za "protiústavné"

147
Milko Kostovič
Kultúra života

Sudca Peter Braid uviedol, že vládne zdôvodnenie zákazu súkromných modlitieb v kostoloch je "nedostatočné na to, aby odolalo čo i len najmenej prísnej revízii". 

------------------------------

Škótsky najvyšší občiansky súd rozhodol v prospech prípadu, v ktorom sa spochybňovala zákonnosť zatvárania kostolov v celej krajine v rámci vládnych COVID lockdown opatrení. 

V prvom právnom víťazstve nad COVID-zákonmi v Škótsku vyhlásil lord Peter Braid, sudca škótskeho najvyššieho súdu, ktorý o prípade rozhodoval, že zatváranie bolo protiústavné. Podľa názoru sudcu sa tiež jednalo o porušenie článku 9 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý vymedzuje právo prejavovať náboženskú vieru. 

Žalobu podalo zoskupenie predstaviteľov kresťanských skupín v Škótsku vrátane otca Thomasa Canon Whitea, katolíckeho farára z Glasgowa. White pripravoval svoju vlastnú žalobu voči reštrikciám škótskej vlády predtým, ako sa spojil s predstaviteľmi protestantov. 

Dvojdňové pojednávanie začiatkom tohto mesiaca sa týkalo skupinovej petície žiadajúcej súd, aby rozhodol proti opatreniam prijatým prostredníctvom nariadení o ochrane zdravia (SSI 2021/3). Petícia považovala tieto opatrenia za nezákonné a preto vyhlasuje, že jednotlivci môžu v súlade so zákonom navštíviť miesto bohoslužby. 

Oficiálna tlačová správa Škótskeho súdnictva zverejnila, že skupina kresťanských predstaviteľov argumentovala, že zákaz osobného uctievania bol prípadom štátneho zasahovania do duchovných záležitostí. Tieto záležitosti nespadajú do kompetencií štátu, čím došlo k porušeniu ústavy a predpisov o ľudských právach.

Škótski vládni ministri vystúpili voči týmto obvineniam s tvrdením, že zatvárenie kostolov bolo predmetom verejného zdravia a "nezahŕňalo duchovné záležitosti". Dodali, že akékoľvek zasahovanie do bohoslužieb bolo obmedzené, pretože online bohoslužby predstavovali vhodnú náhradu za účasť na verejných bohoslužbách.

Sudca Braid však rozhodol v prospech predkladateľov petície a vyhlásil, že vláda sa sama vložila do duchovných záležitostí, a to aj napriek tomu, že ich nariadenia smerujúce k otázkam verejného zdravia majú legitímny účel. Aj keď rozsudok znamená, že obmedzenia boli nezákonné, neznamená to automaticky, že kostoly musia byť "okamžite znovuotvorené alebo, že by neboli potrebné žiadne obmedzenia". Platí však, že rozsah opatrení "predstavuje neprimeraný zásah do ľudských práv predkladateľov"

"Rozhodol som iba o tom, že nariadenia, ktoré sú predmetom sporu v tejto petícii, prekročili rámec zákonnosti vo vtedajšom kontexte," uviedol sudca. 

Braid ďalej komentoval vyhlásenie škótskej vlády, že online bohoslužby sú totožné s kresťanskými bohoslužbami, slovami: "to nie je na nich ... aby to diktovali." 

"Môže to byť alternatíva k bohoslužbám, no nejedná sa o bohoslužbu. V najlepšom prípade je to pre respondentov, v modernom jazyku, lite-verzia bohoslužby."

"Aj keď niektorí ľudia môžu mať prospech zo sledovania online bohoslužieb, je nepopierateľné, že určité aspekty určitých vierovyznaní sa za súčasného legislatívneho režimu nemôžu vôbec uskutočniť."

Braid pri rozhodovaní tiež zvažoval skutočnosť, že veriaci by boli potrestaní sankciami, ak by sa zúčastnili bohoslužieb v súlade so svojou náboženskou praxou. 

"Ak by prekladatelia trvali na prejavovaní svojej viery, v súlade so svojim náboženstvom, potom by im hrozila pokuta až do výšky 10 000 libier, čo nie je zanedbateľná pokuta," poznamenal sudca. 

"Všetky vyššie uvedené faktory smerujú k záveru, že nariadenia majú neprimeraný účinok."

V rámci svojho rozhodnutia Braid kritizoval vládu za to, že nepoukázala na "dostupné, menej-obmedzujúce opatrenia na riešenie ich cieľa významného obmedzenia rizika".

Sudca tiež uviedol, že vláda nepreukázala, prečo existovala neprijateľná miera rizika v prípade otvorených kostolov pre spoločné bohoslužby a že ich dôvody odmietnutia ponechať kostoly otvorené pre súkromné modlitby boli "nedostatočné, aby odolali čo i len najmenej prísnej revízii"

Otec Canon White reagoval na rozhodnutie s veľkým optimizmom a uviedol, že bol z úspechu akcie "nesmierne potešený"

 

 

DISKUSIA k článku