_large.jpeg

Sedem utrpení v pekle zjavených mystičke z 20. storočia

641
Milko Kostovič
AltKAT

Peklo je ozajstné. Ale ako reálne vyzerá?

Hoci nám Biblia dáva určité indície, mystička z 20. storočia, svätá Faustína, dostala obzvlášť živé vízie, ktoré si zaznamenala do svojho denníka. 

Pamätajte, že tieto "súkromné zjavenia" nie sú na rovnakej úrovni Božieho zjavenia, ktoré dal Boh v Ježišovi Kristovi. Katolíci nie sú povinní veriť súkromným zjaveniam - môžu však niekomu pomôcť v jeho viere. 

"Dnes ma anjel viedol k priepastiam pekla," píše svätá Faustína vo svojom denníku (741). "Je to miesto veľkého trápenia; aké je obrovské a rozsiahle!"

"Trápenia, ktoré som videla..." začína a potom vymenuje sedem druhov utrpenia v pekle, ktoré videla:

"Prvou strašnou mukou v pekle je strata Boha;

"Druhou neutíchajúcou mukou sú ustavičné výčitky svedomia; 

"Treťou mukou je, že tento stav sa už nikdy nezmení; 

"Štvrtou mukou je oheň, ktorý prenikne do duše bez toho, aby ju zničil - strašné utrpenie, pretože je to čisto duchovný oheň, zapálený Božím hnevom;

"Piatou mukou je nepretržitá temnota a hrozný dusivý zápach. A napriek temnote sa diabli a duše zatratených vidia navzájom. Zároveň vidia aj všetko to zlo, vlastné i to ostatných; 

"Šiestou mukou je neustála spoločnosť Satana;

"Siedmou mukou je strašné zúfalstvo, nenávisť k Bohu, zlorečenie, preklínanie a rúhanie."

Svätá Faustína tiež hovorí, že presná forma utrpenia sa môže u každého líšiť: "Každá duša prežíva hrozné a neopísateľné muky spojené s tým, čím zhrešila. Sú tam strašné jamy a priepasti múk, kde sa jedna odlišuje od druhej."

Na záver dodáva jedno dôležité upresnenie: "Všimla som si ale jednu vec: väčšina duší sú tie, ktoré neverili, že existuje peklo. Keď som sa prebrala, nevedela som sa spamätať zo strachu. Ako strašne tam duše trpia!!

Nech preto máme vieru, že peklo skutočne existuje, a obráťme sa späť k Bohu!

Modlite sa za obrátenie hriešnikov - najmä nás samotných!

 

 

DISKUSIA k článku