_large.jpeg

Kdl. Robert Sarah odstupuje z postu prefekta; hovorí, že ´nikdy neodporoval pápežovi´.

856
Zuzana Smatanová
Kultúra života

V prvom interview odvtedy, čo odstúpil zo svojho vatikánskeho postu, odmieta kardinál Robert Sarah tvrdenie, že on a pápež František sú nepriateľmi. Tento kardinál z Guiney uviedol, že "sa snaží byť lojálnym, poslušným a pokorným služobníkom pravdy evanjelia".

Pre Il Foglio povedal: "Aj keď niektorí novinári ustavične opakujú tie isté nezmysly, proti pápežovi som sa nikdy nepostavil." Anglický preklad kardinálovho interview uverejnil 10. marca 2021 National Catholic Register. 20. februára pápež František prijal podľa cirkevných noriem rezignáciu kdl. Saraha ako prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí; v júni 2020 totiž dovŕšil 75 rokov. Pred svojou rezignáciou bol kdl. Sarah najstarším africkým prelátom vo Vatikáne; do vedenia departmentu liturgie ho pápež František vymenoval v novembri 2014.  

Robert Sarah v interview uviedol, že keď sa pápež František rozhodol prijať jeho rezignáciu, "okamžite som mu odpovedal, že som veľmi rád a vďačný, že sa tak rozhodol" a pokračoval: "Som hrdý, že som v Rímskej kúrii mohol viac ako 20 rokov slúžiť trom pápežom - sv. Jánovi Pavlovi II, Benediktovi XVI a Františkovi. Niektorí ľudia bezdôvodne naznačujú, či dokonca sú schopní predložiť konkrétne a uveriteľné ´dôkazy´, že sme nepriateľmi; to nie je pravda! Pápež František má rád úprimnosť, otvorenosť a priamosť. Vždy sme spolupracovali priamo a otvorene aj napriek predstavivosti novinárov."  

Kdl. Sarah odmieta názor, že jeho bývalý post prefekta Kongregácie pre Boží kult "bol len čestnou funkciou a nebol dôležitý". Hovorí: "Som presvedčený, že zodpovednosť za liturgiu nás vovádza do srdca Cirkvi, do zmyslu samotného jej bytia. Cirkev nie je vládnou, ani inou ľudskou inštitúciou. Cirkev je tajomným predĺžením Kristovej prítomnosti na zemi." Cituje ďalej dokument Druhého Vatikánskeho koncilu Sacrosanctum Concilium, v ktorom sa hovorí, že liturgia je "posvätným úkonom, ktorý prevyšuje všetky ostatné" a "vrcholom, ku ktorému smeruje aktivita Cirkvi a zároveň zdrojom, z ktorého vyviera jej sila" a ďalej vysvetľuje: "Cirkev je tu na to, aby odovzdávala človeka Bohu a Boha človeku. Toto je pravou úlohou liturgie - uctievať Boha a vnášať Božiu milosť do duší. Ak je liturgia nezdravá, ocitá sa v nebezpečenstve celá Cirkev, pretože jej vzťah k Bohu sa nielen oslabuje, ale hlboko poškodzuje." Pripomenul aj výrok Benedikta XVI, že kríza Cirkvi je "vo svojej podstate krízou liturgie, pretože je krízou vzťahu k Bohu. A ak Boh nie je stredobodom života Cirkvi, hrozí jej smrť"

Kardinál Sarah zdôraznil, že liturgia je o Bohu, nie o spoločenstve, ani o jednotlivcovi. Túto skutočnosť obzvlášť vyjadrujeme vtedy, keď liturgiu slávime ad orientem, čo znamená, že kňaz je otočený tvárou k oltáru a nie k ľudu. Vysvetlil aj to, prečo je podľa neho ticho v liturgii také dôležité: "Keď človek mlčí, prenecháva priestor Bohu. A naopak, keď sa v liturgii veľa rozpráva, zabúda sa na to, že jej centrom je kríž a organizuje sa sama okolo mikrofónu. Tieto otázky sú rozhodujúce, pretože určujú priestor, ktorý poskytujeme Bohu", a so smútkom dodáva, že sa stali "ideologickými". Frakčné zápasy vo vnútri Cirkvi sú pre neho zdrojom utrpenia: "Príliš často konáme, akoby všetko bolo iba otázkou politiky, moci, vplyvu a bezdôvodného zneužitia hermeneutiky (umenie a teória vysvetľovania) Druhého Vatikánskeho koncilu, ktorá je v protiklade s tradíciou." Vyhlasuje za "nepravdu", že by protirečil Druhému Vatikánskemu koncilu, pretože hovorí o zmysle toho, čo je posvätné v liturgii. 

"Neverím, že zápas medzi pokrokovými a konzervatívcami v Cirkvi má nejaký zmysel. Tieto kategórie sú politické a ideologické. A Cirkev nie je politickým bojovým poľom. Jediná vec, ktorá má v Cirkvi zmysel je čoraz viac túžiť po Bohu, po stretnutí s ním a v pokore pokľaknúť a uctievať Ho." Kdl. Sarah sa ďalej vyjadril, že nanešťastie sú v Cirkvi "ideológovia", ktorí stavajú predkoncilovú Cirkev proti pokoncilovej Cirkvi. Títo ľudia sú podľa neho "rozdeľovači, ktorí konajú dielo zlého ducha". "Cirkev je jedna, nerozdielna, bez zmeny kurzu, pretože jej zakladateľ Ježiš Kristus je Ten istý včera, dnes a naveky. Cirkev kráča v ústrety Bohu a aj nás smeruje k Nemu. Od vyznania viery sv. Petrom, cez Druhý Vatikánsky koncil až po pápeža Františka, nás Cirkev vedie ku Kristovi."

Kdl. Sarah bude aj napriek penzionovaniu pokračovať v práci a je rád, že bude mať viac času na modlitbu a čítanie. "Chcem aj naďalej písať, rozprávať, cestovať. Tu v Ríme chcem aj naďalej prijímať kňazov a veriacich z celého sveta." Aj v budúcnosti bude pokračovať v službe ako člen Vatikánskej kongregácie pre kauzy svätých, kde ako hovorí "sleduje s obrovskou radosťou, ako sa v Cirkvi rozmáha svätosť". "Cirkev viac ako kedykoľvek predtým potrebuje biskupov, ktorí by jasne, slobodne a verne hovorili o Ježišovi Kristovi a o dogmatickej a morálnej náuke Jeho evanjelia. Aj ja mám v úmysle pokračovať v tomto poslaní a ešte viac ho umocňovať a šíriť."    

 

DISKUSIA k článku