Abigail Shrier a Jordan Peterson - Diagnóza a liečba poruchy pohlavnej identity

22.03.2021USA
0 0

(0:00:00)  Tvrdenie, ktoré ste práve uviedli,
(0:00:02)  napríklad, že existuje veľmi rozsiahla literatúra
(0:00:05)  podporujúca myšlienku medicínskej premeny,
(0:00:09)  a veľmi málo literatúry kritizujúcej ju, je pozoruhodná.
(0:00:15)  Nechápem, čo sa tu deje? Kto toto riadi?
(0:00:20)  Z akého dôvodu medicínske asociácie,
(0:00:25)  a psychologické asociácie si šli nohy dolámať,
(0:00:29)  aby potvrdili rodovú identitu, keď z logického hľadiska je cena za ňu
(0:00:38)  mimoriadne invazívna chirurgická modifikácia,
(0:00:43)  ktorá so sebou obnáša značné riziko,
(0:00:46)  a ktorá, podľa mňa je správne to povedať, má diskutabilný prínos,
(0:00:53)  prečo sa to deje?
(0:00:59)  Nuž, existuje niekoľko príčin, prečo sa to deje,
(0:01:01)  ale ak sa pýtate na to, prečo sa neozve viac lekárov a terapeutov,
(0:01:08)  tak ja si myslím, že je to preto, lebo dokonca aj Jordan Peterson
(0:01:12)  má obavy ohľadom tohto rozhovoru so mnou,
(0:01:15)  a so všetkou vašou odvahou, a vašimi postojmi, ktoré zastávate,
(0:01:20)  tak si predstavte, o čo menej odvážni lekári sú ochotní povedať.
(0:01:24)  Stále ma zaráža pozoruhodnosť toho,
(0:01:31)  že k tejto zmene došlo za tak krátky čas,
(0:01:34)  chcem povedať, že jedna z vecí, ktorou sa vo svojej knihe zaoberáte,
(0:01:38)  a možno nám môžete o tom povedať viac,
(0:01:41)  je zdokumentovanie povahy liečby, medicínskej liečby poruchy rodovej identity,
(0:01:48)  keď liečbou je zmena pohlavia.
(0:01:51)  Hovoríte teda o užívaní testosterónu,
(0:01:55)  a finančnej podpory na pôde univerzít,
(0:01:59)  a potom tiež hovoríte o invazívnych chirurgických premenách,
(0:02:05)  dvojitých mastektómiách, faloplastikách,
(0:02:07)  čo je vytvorenie nového penisu, ak použijeme toto slovo voľne,
(0:02:14)  čo nie sú nepatrné operácie, vrátane užívania testosterónu,
(0:02:23)  a je to pre mňa pozoruhodné, vzhľadom na to,
(0:02:29)  ako rýchlo sa tieto smernice liečby zmenili.
(0:02:33)  Nuž, myslím si, že máte pravdu,
(0:02:36)  aktivisti tu boli veľmi agresívny a efektívny
(0:02:39)  v týchto lekárskych akreditačných ústavoch,
(0:02:42)  ale podľa mňa je koreňom všetkých týchto zmien
(0:02:45)  rad zdvorilých lží, ktoré žiaľ verejnosť zožrala.
(0:02:52)  Napríklad poisťovací komisár z Kalifornie minulý týždeň povedal,
(0:02:57)  že na účely poistenia sa v Kalifornii operácie pŕs,
(0:03:04)  dvojité mastektómie na zdravých prsiach,
(0:03:06)  dokonca aj u dievčat v pubertálnom veku,
(0:03:08)  už nesmú viac posudzovať ako kozmetické,
(0:03:12)  ale ako korekcie abnormálnych štruktúr,
(0:03:15)  pretože ak uveríte klamstvu, že mladá žena,
(0:03:19)  ktorá vám tvrdí, že je chlapec, je skutočne chlapec,
(0:03:22)  tak sa potom zo zdravých pŕs stanú abnormálne štruktúry,
(0:03:25)  ide o skresľovanie jazyka, takže ich musíte dať odstrániť bez ohľadu na jej vek.
(0:03:31)  Áno, jazyk má sklon byť spájaný s činmi,
(0:03:34)  šlo o skresľovanie jazyka, proti ktorému som pred štyrmi rokmi namietal,
(0:03:40)  pretože to má svoje dôsledky.
(0:03:41)  Musím povedať, že to bol váš najlepší výrok,
(0:03:44)  aký ste doteraz povedali v našom interview,
(0:03:46)  a je to ten o klamstve, kde dospievajúce dievča,
(0:03:49)  ktoré si o sebe myslí, že je chlapec, naozaj chlapcom je,
(0:03:51)  a predpokladám, že podobné výroky vám natoľko spôsobia problémy,
(0:03:55)  že sa dostanete do problémov, pretože je to veľmi silný výrok.
(0:03:59)  Rodoví teoretici, ktorí sú hnacou silou tohto hnutia,
(0:04:05)  podľa mňa, predovšetkým pretláčajú tézu,
(0:04:09)  že človek vždy vie, akého je pohlavia, hoci sa to zo dňa na deň bude meniť.
(0:04:21)  Okrem jeho samého neexistuje žiadna vonkajšia autorita,
(0:04:23)  ktorá sa k jeho pohlavnej identite môže vyjadriť,
(0:04:29)  a povedal by som, že to patrí k filozofii hnutia potvrdenia pohlavia.
(0:04:36)  Hovorím dobre?
(0:04:38)  Správne, tvorí to súčasť tejto filozofie,
(0:04:42)  ale žiaľ nemáme žiadne biologické ani empirické prostriedky,
(0:04:45)  ktoré by to potvrdzovali, ako určiť, že dievča, ktoré je presvedčené o tom,
(0:04:51)  že je chlapec, tým chlapcom skutočne je.
(0:04:53)  Nuž, predovšetkým ide o definíciu, než čokoľvek iné, však?
(0:04:56)  Je to počiatočný bod, axióma, ktorá znie,
(0:05:00)  že jediný človek, ktorý môže podať informované stanovisko
(0:05:04)  o svojom pohlaví, je on sám, žiadni zdravotnícki pracovníci,
(0:05:09)  žiadni rodičia, žiadne blízke osoby, ale jedine on sám,
(0:05:13)  a platí to aj v tom prípade, keď sa to mení zo dňa na deň,
(0:05:17)  alebo z hodiny na hodinu.
(0:05:18)  Správne, presne tak, začíname od konca.
(0:05:22)  Dobre, a potom tu máme ďalšie tvrdenie,
(0:05:26)  s ktorým mám logický problém,
(0:05:29)  že dievča, ktoré si o sebe myslí, že je chlapec,
(0:05:37)  je v skutočnosti chlapec uväznený v dievčenskom tele,
(0:05:41)  a je to tak od narodenia, čo mi pripadá ako forma biologického esencializmu,
(0:05:49)  ktorý rodoví teoretici za normálnych okolností kritizujú,
(0:05:54)  a ako zvyčajne hovoria o tom, že pohlavie je sociálny konštrukt.
(0:05:59)  Nie je mi celkom jasné, ako môže byť pohlavie sociálny konštrukt,
(0:06:02)  a byť niečím nemenným od narodenia, čo je známe len príslušnej osobe,
(0:06:11)  čo mi znie viac ako biologické vysvetlenie.
(0:06:15)  Máte pravdu, robila som rozhovory s afirmatívnymi terapeutmi,
(0:06:21)  ktorým som toto povedala, a oni mi na to odpovedali,
(0:06:23)  že niektoré deti majú premenlivé pohlavie,
(0:06:24)  na čo som im povedala, že ako potom môžete odporúčať
(0:06:27)  vykonať chirurgický zákrok na prsiach u mladého dievčaťa,
(0:06:31)  u ktorého sa neskôr možno ukáže, že má premenlivé pohlavie,
(0:06:33)  a neskôr zistí, že sa mýlilo, že nie je chlapec, ale dievča?
(0:06:38)  Ich odpoveď v zásade znela tak, že jedine ona pozná pravdu.
(0:06:43)  Chcem povedať, že to už viac ani nie je medicína,
(0:06:47)  ale viac sa to podobá na bosoráctvo.
(0:06:49)  Dovoľte, aby som teda začal od začiatku a načrtol hypotézu knihy.
(0:07:05)  Za posledných päť rokov došlo k obrovskej zmene jazyka a pojmov,
(0:07:12)  ktoré používajú medicínske asociácie vo vzťahu k pohlaviu,
(0:07:17)  a pohlavie je definované ako čosi, čo je v zásade osobná voľba,
(0:07:25)  a táto osobná voľba je rozšírená až na oblasť fyziologickej transformácie,
(0:07:38)  a od zdravotníckych pracovníkov sa teraz požaduje,
(0:07:42)  aby súhlasili s akoukoľvek žiadosťou na fyziologickú transformáciu
(0:07:48)  zo strany svojich klientov alebo pacientov,
(0:07:50)  a deje sa tak následkom nariadení ich odborových organizácií,
(0:07:56)  čoho následkom zasa je posun v transrodovom fenoméne
(0:08:02)  od malého percenta predovšetkým mužov
(0:08:07)  ku 1 z 50-tich primárne dospievajúcich dievčat,
(0:08:13)  z ktorých mnohé podstupujú aspoň čiastočnú fyziologickú premenu,
(0:08:24)  takto sa to dá v podstate zhrnúť.
(0:08:27)  Nie som si istá, či som všetkému rozumela, ale asi áno.
(0:08:32)  Dobre, pravdepodobne som sa vás mal na to opýtať na začiatku rozhovoru,
(0:08:39)  ale pokúšal som sa zhruba opísať váš základný argument.
(0:08:43)  Áno, mojim základným argumentom je,
(0:08:44)  že veľký počet pubertálnych dievčat,
(0:08:49)  ktoré pravdepodobne netrpia poruchou pohlavnej identity,
(0:08:52)  rozhodne však majú atypickú formu poruchy pohlavnej identity,
(0:08:55)  si dokážu veľmi rýchlo zaobstarať hormóny a chirurgické zákroky,
(0:09:01)  a konajú tak pod vplyvom sociálnych sietí a svojich rovesníkov,
(0:09:07)  máme to podložené, určite nie mojimi štúdiami,
(0:09:10)  ale iní o tom vykonali štúdie, a konajú na základe vplyvu
(0:09:15)  svojich rovesníkov a sociálnych sietí.
(0:09:17)  Veľmi rýchlo si zadovážia hormóny a podstúpia operácie,
(0:09:19)  a nad celým procesom prakticky nie je žiaden lekársky dohľad,
(0:09:23)  to je tézou tejto knihy.
(0:09:25)  Správne, a teda alternatívnymi hypotézami je to,
(0:09:29)  že buď došlo k prudkému nárastu ľudí identifikujúcich sa ako transsexuáli,
(0:09:35)  pretože diagnostikovanie prevzali sociálne štruktúry,
(0:09:38)  alebo ide o druh psychologickej nákazy.
(0:09:42)  Áno, nemyslím si, že je to ten prvý prípad,
(0:09:46)  začala som vysvetľovať prečo,
(0:09:48)  a jedným z dôvodov, ako som už povedala,
(0:09:50)  že by ste očakávali veľký nárast ľudí hlásiacich sa k transsexuálom
(0:09:55)  v celej populácii, neboli by to len pubertálne dievčatá,
(0:09:57)  ale aj ženy v štyridsiatke, päťdesiatke, šesťdesiatke,
(0:09:59)  a podobný nárast by ste zaznamenali aj u mužskej populácie,
(0:10:02)  ale nielen to, sme svedkami aj toho, že v súčasnej populácii
(0:10:08)  súmerne s nárastom počtu osôb identifikujúcich sa ako transsexuáli,
(0:10:11)  a ich spoločenskou akceptáciou, rastie aj počet samovrážd a výskyt depresie,
(0:10:17)  pričom sme predpokladali, že tieto veci budú klesať
(0:10:22)  s väčšou spoločenskou akceptáciou,
(0:10:24)  ale namiesto toho sa to javí ako súbežné, ako komorbidita,
(0:10:29)  s duševnou krízou pubertálnych dievčat,
(0:10:32)  u ktorých vidíme veľmi vysokú mieru úzkosti a depresie.
(0:10:41)  Musím o tom chvíľku pouvažovať.
(0:10:47)  Chcem sa vrátiť k príčine toho, prečo sa to deje.
(0:10:50)  Pravdepodobne tu je politicky... Nie, poviem to inak.
(0:10:58)  Za posledných päť rokov nastala zmena v tom,
(0:11:01)  že došlo ku konceptualizácii a liečbe transsexuálnej identity.
(0:11:07)  Čo viedlo ľudí v zákulisí k tejto zmene? Čo z toho majú?
(0:11:21)  Nuž, vieš, myslím si, že sa nájdu ľudia, ktorí...
(0:11:24)  Je v tom celý rad vecí, máme tu silné ideologické a finančné záväzky
(0:11:32)  a podnety pre určitých ľudí, ktorí trvajú na premene na požiadanie,
(0:11:38)  a to bez ohľadu na vek, kontext alebo iné duševné problémy,
(0:11:43)  aby im to bolo zakaždým okamžite umožnené.
(0:11:47)  Nuž, zdá sa mi, že sa to stáva nevyhnutným,
(0:11:50)  aby sa tým niečo dokázalo, a k tomuto sa snažím dostať,
(0:11:55)  že je nevyhnutné nastaviť zdravotný systém tak,
(0:12:00)  aby mladiství s poruchou identity pohlavia,
(0:12:06)  identifikujúci sa ako transsexuáli, mali prístup k celej škále
(0:12:09)  medicínskych zákrokov, čo zasa napomáha demonštrovať,
(0:12:13)  že nejaká iná axióma je pravdivá.
(0:12:17)  O akú axiómu ide? Je to axióma hovoriaca o tom,
(0:12:21)  že pohlavie je v skutočnosti sociálnym konštruktom?
(0:12:26)  Chápete, čo mám na mysli?
(0:12:27)  Povedali ste, že existuje ideologická príčina,
(0:12:30)  a ja sa snažím túto príčinu špecifikovať, rád by som ju pochopil.
(0:12:36)  Neviem o tom, že by bol za tým vyšší sociologický alebo ideologický cieľ,
(0:12:41)  ja zastávam názor, že sú ideologicky motivovaní,
(0:12:44)  takže inak povedané, je u nich táto oddanosť,
(0:12:46)  ale nemyslím si, že sa snažia čosi dokázať,
(0:12:49)  až na to, že si namýšľajú o sebe, že sú nejakými spasiteľmi.
(0:12:55)  Nuž to by bolo rozhodne niečo, čo by bolo motivujúce dokázať.
(0:13:02)  Chcem povedať, neviem či ste si všimli, že lekári, ktorí to veľmi často pretláčajú,
(0:13:06)  čoho sme v USA rozhodne svedkami,
(0:13:09)  sú z mladej generácie lekárov a terapeutov,
(0:13:13)  ktorí sú v prvom rade aktivistami,
(0:13:15)  a lekármi a terapeutmi až na druhom mieste.
(0:13:17)  Vidíme to naprieč spoločnosťou v najrôznejších druhoch profesií,
(0:13:22)  že ich ideologická oddanosť predchádza ich odborné vyšetrovanie,
(0:13:28)  vychádzajú zo svojich záverov.
(0:13:31)  Nuž, a ideologická oddanosť je niečo, čo nedokážem pochopiť,
(0:13:36)  pretože ak sú ideologicky oddaní tomu, že pohlavie je sociálne ohybné,
(0:13:41)  alebo sociálny konštrukt, ktorý, ako sa zdá, je základnou axiómou
(0:13:47)  poháňajúcou tento druh ideológie, a nie som schopný pochopiť,
(0:13:50)  ako to môže existovať bok po boku s tvrdením,
(0:13:54)  že dievča uväznené v chlapčenskom tele má nezmeniteľnú mužskú identitu.
(0:13:57)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka