Altar_at_Knock_Shrine_of_Our_Lady_of_Knock_Credit_Public_Domain_CNA.jpeg

Pápež František: Panna Mária z Knocku prináša posolstvo nádeje

238
Milko Kostovič
Kultúra života

Pápež František v piatok vyhlásil írske pútnické mesto Knock za Medzinárodnú svätyňu eucharistickej a mariánskej úcty. Pri tejto príležitosti uviedol, že Panna Mária z Knocku stelesňuje príklad dôležitosti modlitby a nádeje. 

Pápež poslal do írskej svätyne videonahrávku, na ktorej oznamuje jej oficiálne menovanie. Video bolo odvysielané počas živého prenosu omše zo svätyne 19. marca.

"Koľko rodín v priebehu takmer pol druha storočia prenieslo vieru na svoje deti a sústredilo svoju každodennú prácu okolo modlitby ruženca, s obrazom Panny Márie z Knocku uprostred," uviedol pápež František vo svojej videospráve.

"Ruky Panny Márie, pozdvihnuté k modlitbe, nám naďalej ukazujú dôležitosť modlitby ako posolstva nádeje, ktoré vychádza z tejto svätyne."

Pápež uviedol, že Íri sú "misionárskym národom", čím vyjadril vďaku mnohým kňazom, ktorí opustili Írsko, aby hlásali Evanjelium ako misionári, a "mnohým laikom, ktorí emigrovali do ďalekých krajín, ale stále si zachovali svoju úctu k Panne Márii". 

"Od zjavenia 21. augusta 1879, keď sa Panna Mária spolu so svätým Jozefom a svätým apoštolom Jánom zjavila niekoľkým dedinčanom, írsky ľud vyjadroval svoju vieru a úctu k Panne Márii z Knocku všade, kde sa ocitol," uviedol František. 

Pätnásť svedkov videlo zjavenie Panny Márie, sv. Jozefa, svätého Jána Evanjelistu, anjelov a Božieho Baránka na južnom štíte kostola v meste Knock v grófstve Mayo na západe Írska v roku 1879.

Dav sa na tomto mieste zhromaždil asi na dve hodiny, aby si uctil zjavenie a pomodlil sa ruženec. Napriek dažďovej búrke sa zem okolo štítu nepremočila. 

Na rozdiel od väčšiny ostatných mariánskych zjavení Panna Mária po celý čas mlčala a neponúkala nijaké posolstvo ani proroctvo.

Vo svojej videospráve pápež František uviedol, že mlčanie Panny Márie z Knocku stále obsahuje dôležité posolstvo.

"Posolstvo, ktoré prichádza z Knocku, hovorí o veľkej hodnote ticha pre našu vieru," uviedol pápež. 

"Je to ticho tvárou v tvár tajomstvu, ktoré neznamená vzdať sa pochopenia, ale chápať za pomoci a podpory Ježišovej lásky, ktorý sa za nás všetkých ponúkol ako Baránok obetovaný za záchranu ľudstva. Je to ticho tvárou v tvár veľkého tajomstva lásky, ktorú nemožno odplatiť, iba ak sa spoľahneme na dôveru v odpustenie vôle milosrdného Otca."

Arcibiskup Michal Neary z írskeho mesta Tuam, správca svätyne, uviedol, že uznanie mesta Knock za medzinárodnú eucharistickú a mariánsku svätyňu bolo "významnou udalosťou" a vyjadril hlbokú vďačnosť pápežovi.

"Je nanajvýš vhodné, že to bolo ohlásené a slávené na sviatok sv. Jozefa v roku sv. Jozefa, pretože po boku Panny Márie, sv. Jána Evanjelistu a Božieho Baránka sa tu zjavil aj sv. Jozef v ten augustový večer roku 1879," uviedol Neary. 

Oficiálne menovanie prichádza dva roky po tom, ako Vatikán oficiálne uznal zázračné uzdravenie s eucharistickou adoráciou vo svätyni v meste Knock v roku 1989. 

Marion Carrollová, žena, ktorá bola roky pripútaná na lôžko so sklerózou multiplex, bola uzdravená počas požehnania s monštranciou vo svätyni.

Vatikánski predstavitelia považujú zjavenia v Knocku za "dôveryhodné a uspokojivé" po dvoch nezávislých prešetreniach v roku 1879, resp. 1936.

Pápež Ján Pavol II. navštívil Knock v roku 1979 a uviedol, že prichádza "ako pútnik". Matka Tereza hovorila v mariánskej svätyni v roku 1993 o posvätnosti nenarodeného ľudského života. A pápež František navštívil miesto v roku 2018.

"Modlím sa, aby pútnici z celého Írska a z celého sveta, ktorí sem prichádzajú a nesú svoje kríže, zažili hlbokú blízkosť Boha, nehu Panny Márie a spoločnosť svätcov.  Aby boli povzbudení a mohli sa vrátiť domov s živšou vierou, s nádejou v srdciach a horlivejšou láskou k Bohu a blížnym," uviedol Neary. 

 

 

DISKUSIA k článku