_medium.jpeg

Štát Massachusetts: Už druhé mesto uznáva polyamorné vzťahy

221
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Mesto Cambridge, štát Massachusetts, zmenilo definíciu domáceho partnerstva (partnerského spolužitia), aby vzťahy, ktoré zahŕňajú viac ako dvoch ľudí, mali rovnaké práva ako manželské páry.

Mesto Cambridge, ktoré je domovom Harvardskej univerzity, je po susednom meste Sommerville druhým mestom v štáte, ktoré legálne uznáva polyamoriu.

8. marca, počas zasadnutia mestskej rady v Cambridge, odhlasovali novu definíciu "domácich partnerstiev", ktoré boli predtým definované ako súžitie dvoch nezosobášených ľudí. 

Nová definícia rozširuje definíciu na "dve alebo viac osôb", ktoré nie sú pokrvnými príbuznými. Tieto osoby "sú vo vzťahu vzájomnej podpory, starostlivosti, záväzku a majú v úmysle v takom vzťahu zotrvať" a "považujú sa za rodinu"

Mestská rada tiež zrušila požiadavku, aby osoby v domácom partnerstve museli žiť spolu. Zároveň odstránili ustanovenie, podľa ktorého osoby v domácom partnerstve museli mestu predložiť dôkazy o svojom rodinnom vzťahu.

Mesto Sommerville, ktoré hraničí s mestom Cambridge, rozšírilo počas júla 2020 svoju definíciu domáceho partnerstva tak, aby zahŕňalo polyamorné vzťahy, a stalo sa tak vôbec prvým v krajine. Obe mestá sa nachádzajú v blízkosti Bostonu.

Katolícki učenci vrátane profesora Roberta Georgea z Princetonskej univerzity v ostatných rokoch tvrdia, že redefinícia manželstva môže viesť k úplnému kolapsu tohto pojmu, pretože ľudia si začnú klásť otázku, prečo by manželstvo malo vyžadovať výlučnosť, stálosť a sexuálnu vernosť. George zároveň poznamenal, že v spoločnosti, ktorá odmietla myšlienku sexuálnej komplementarity, neexistuje racionálny základ pre odmietnutie polyamórie.

Ryan Anderson, ktorý je súčasným prezidentom Centra pre etiku a verejnú politiku (Ethics and Public Policy Center), sa vlani pre redakciu CNA vyjadril, že ho neprekvapili najnovšie snahy o novú definíciu manželstva, aby zahŕňalo viac osôb. 

"Bolo samozrejmé, že to neskončí homosexuálnymi pármi. Akonáhle predefinujete manželstvo, aby ste eliminovali mužsko-ženskú zložku, ktorý princíp si bude vyžadovať monogamiu?"

Bývala kultúrna norma manželstva medzi jedným mužom a jednou ženou spočívala podľa Andersona v tom, "že iba jeden muž a jedna žena sa mohli zjednotiť do jedného tela ako manželia v tom samotnom akte, ktorý mohol priniesť nový život, a potom spojiť tento nový život s jeho alebo jej vlastnou matkou a otcom."

"Akonáhle zákon a kultúra hovoria, že mužsko-ženský aspekt manželstva porušuje spravodlivosť a rovnosť, potom manželstvo ‘nerozširujeme‘, ale zásadné meníme jeho podstatu. A tieto nové definície nemajú žiadne principiálne body toho, kde sa zastavia," uviedol Anderson. 

Právna zmena v meste Cambridge bola navrhnutá za pomoci organizácie Polyamory Legal Advocacy Coalition. Táto skupina pochádza z LGBTQ + advokátskej kliniky Harvardskej právnickej fakulty a je podporovaná Americkou psychologickou asociáciou. 

 

 

DISKUSIA k článku