London_Credit_Karim_von_Orelli_via_Flickr_CC_BY_NC_20_CNA.jpg

Britská vláda zvažuje znova zatlačiť na Severné Írsko v otázke presadzovania potratov

133
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Britská vláda sa možno odhodlá k ďalšiemu pretlačovaniu potratových zákonov v Severnom Írsku. Domnieva sa totiž, že miestna decentralizovaná vláda v plnej miere neimplementovala nariadenia uložené Westminsterom. 

"Naďalej zostávame sklamaní, že ministerstvo zdravotníctva a exekutíva Severného Írska zlyhali pri umožnení kompletných potratových služieb v nadväznosti na zmenu zákona z marca minulého roka," uviedol hovorca britskej vlády.

"Situáciu naďalej pozorne sledujeme, vrátane zváženia ďalších legislatívnych opatrení vo Westminsteri, vzhľadom na povahu zákonných povinností ministra pre Severné Írsko."

Severné Írsko je súčasťou Spojeného kráľovstva, ale potratový zákon sa považuje za záležitosť prenesenú pod právomoc Severoírskeho zhromaždenia. Z dôvodu pozastavenia činnosti regionálnej vlády však britský parlament v októbri 2019 dekriminalizoval potraty v Severnom Írsku a zaviazal vládu Spojeného kráľovstva, aby v regióne zabezpečila legálny prístup k potratom.

Nariadenia z Westminsteru, ktoré vstúpili do platnosti 31. marca 2020, umožňujú voliteľné potraty až do 12. týždňa tehotenstva; potraty do 24. týždňa v prípade rizika pre fyzické alebo duševné zdravie matky; a potraty bez časového obmedzenia v prípade závažného poškodenia plodu alebo smrteľnej abnormality plodu.

Potraty sa môžu vykonávať v ambulanciách všeobecných lekárov a na klinikách a nemocniciach zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Lekárske potraty sú povolené až do 10. týždňa a prvý liek, mifepriston, sa musí užiť na klinike. 

Denník Guardian citoval zdroj z britskej vlády, podľa ktorého exekutíva Severného Írska "neschválila potratové služby, čo malo byť v súlade s nariadeniami, ktoré pôvodne stanovila britská vláda takmer pred rokom"

V období od 31. marca do 14. októbra bolo v Severnom Írsku vykonaných 719 potratov.

Podľa agentúry Press Association sa lekárske potraty organizujú v individuálnych zdravotných konzorciách, ministerstvo zdravotníctva však v celom regióne potraty neposkytovalo.

Brandon Lewis, britský minister pre Severné Írsko, je "údajne podnecovaný obavami, že mnoho žien stále cestuje do Veľkej Británie" aby tam podstúpili potrat, informovala agentúra Press Association. 

Ženy zo Severného Írska si od novembra 2017 môžu v Anglicku, Škótsku a Walese zaobstarať bezplatné potraty v rámci Národnej zdravotnej služby. 

Guardian uviedol, že "viac ako 100 žien zo Severného Írska stále usiluje o potrat v Anglicku."

Britské ministerstvo sociálnych služieb a škótska informačná služba eviduje 1014 prípadov v roku 2019, keď ženy zo Severného Írska odcestovali do Anglicka alebo Walesu kvôli potratu, a menej než 10 prípadov do Škótska. 

Komisia pre ľudské práva v Severnom Írsku požiadala o súdny prieskum na regionálnom najvyššom súde ohľadne neimplementácie a financovania potratov. Skupina pre ľudské práva vo svojej sťažnosti cituje Lewisa, severoírsku vládu a severoírske ministerstvo zdravotníctva. 

Lewis žiada britský parlament, aby mu umožnil nariadiť severoírskemu ministerstvu zdravotníctva, aby zabezpečil rozsiahlejšie poskytovanie potratov.

Rezort zdravotníctva sa domnieva, že na to, aby mohol konať, je potrebný súhlas regionálnej vlády.

Prvá ministerka Severného Írska Arlene Fosterová, ktorá je tiež líderkou Demokratickej unionistickej strany (DUP), a Jeffrey Donaldson, líder strany vo Westminsteri, sa s Lewisom stretli 18. marca. 

Donaldson pripomenul, že "potraty sú decentralizovanou záležitosťou" a dodal, že "akýkoľvek krok ministra pre Severné Írsko vydávať zákony mimo severoírsku exekutívu by vyvolal vážne otázky o tom, kedy a v ktorých oblastiach môže vláda vykonať zásahy do decentralizovanej správy. Demokratická strana varuje Severoírsky úrad pred rozhodovaním v otázke, ktorá je úplne decentralizovaná, a my sa proti takýmto krokom razantne postavíme."

Zhromaždenie Severného Írska je zákonodarným orgánom zdieľajúcim moc, v ktorom dominujú strany DUP a Sinn Féin.

Írska nacionalistická strana uviedla, že vyzve ministerstvo zdravotníctva, aby v plnom rozsahu zabezpečilo potraty. 

Návrh zákona o potratoch pri ťažkom poškodení plodu, ktorý do snemovne predložil poslanec Demokratickej strany, prešiel druhým čítaním v zhromaždení 15. marca, pomerom hlasov 48 bolo 12. Návrhom zákona by sa odstránilo ťažké poškodenie plodu z dôvodov umožňujúcich potrat.

Poslanci za Sinn Féin sa zdržali hlasovania, zatiaľ čo poslanci zo Sociálno-demokratickej a labouristickej strany, Ulsterskej unionistickej strany a Aliančnej strany Severného Írska mohli hlasovať podľa svojho svedomia. 

Aktivisti za práva postihnutých - vrátane skupiny Don't Screen Us Out a Heidi Crowterovej, írskej ženy s Downovým syndrómom - návrh zákona privítali a súčasný zákon označili za "priamu diskrimináciu" osôb so zdravotným postihnutím.

Pred 31. marcom 2020 boli potraty v Severnom Írsku legálne povolené, iba ak bol ohrozený život matky alebo ak hrozilo dlhodobé, vážne poškodenie jej duševného alebo fyzického zdravia.

Severné Írsko odmietlo potratový zákon z roku 1967, ktorý legalizoval potraty v Anglicku, Walese a Škótsku; a návrhy zákonov na legalizáciu potratov v prípade fatálnych abnormalít plodu, znásilnenia alebo incestu neprešli v Severoírskom zhromaždení v roku 2016.

V júni 2020 britský štátny minister pre Severné Írsko Brandon Lewis uviedol, že hoci je regulácia potratov decentralizovanou záležitosťou, akékoľvek lokálne zmeny v potratovom zákone Severného Írska budú musieť byť v súlade s dohovormi o ľudských právach.

Severoírske zhromaždenie krátko predtým prijalo nezáväzný návrh odmietajúci uloženie potratových nariadení Westminsterským parlamentom.

Pozmeňujúci návrh k zákonu o Severnom Írsku (tvorba exekutívy a pod.) z roku 2019, ktorý zaväzuje vládu k zabezpečeniu legálnych potratov v Severnom Írsku, predstavila Stella Creasyová, labouristická poslankyňa, ktorá zastupuje londýnsky volebný obvod.

 

DISKUSIA k článku