_large.jpeg

10 citátov svätých, ktoré vás povzbudia na vašej pôstnej púti k svätosti

473
Zuzana Smatanová
AltKAT

Ako sa vám darilo v Pôste? Každý z nás, podľa mňa, potrebuje v pôste povzbudenie a posilu. Ponúkame vám 10 citátov svätých, ktoré vám pomôžu na vašej pôstnej púti k svätosti (voľný preklad):

 

1) “Nič veľké nikto nikdy nedosiahol bez vytrvalosti." 

    Sv. Katarína Sienská

 

2) “Okrem kríža niet iného rebríka, po ktorom sa ide do neba.”

    Sv. Ružena Limská

 

3) “Hľa, ukrižovaný Ježiš Kristus, jediný uholný kameň našej nádeje; On je naším Prostredníkom a Zástancom; obeťou a obetou za naše hriechy. Je stelesnením dobroty a trpezlivosti; slzy hriešnikov Ho pohýnajú k milosrdenstvu. Nikdy neodmietne odpustenie a milosť tým, ktorí Ho prosia s úprimnou kajúcnosťou a pokorným srdcom."

     Sv. Karol Boromejský

 

4) “Ak s Ním trpíte, s Ním budete aj kraľovať. Ak s Ním plačete, s Ním sa budete aj radovať. Ak s Ním zomierate na kríži utrpenia, budete prebývať vo večných príbytkoch v sláve svätých. A vaše meno, zapísané v Knihe života, bude slávne medzi ľuďmi."

     Sv. Klára z Assisi

 

5) “Nevieš ako sa máš modliť? Postav sa pred Boha a buď si istý, že hneď ako povieš ´Pane, neviem ako sa mám modliť!´, už si s modlitbou začal." 

     Sv. Josemaría Escrivá

 

6) “Život kresťana nie je ničím iným, len ustavičným bojom proti svojmu ´ja´; do krásy svojej dokonalosti duša zakvitne iba za cenu bolesti."

     Sv. Páter Pio

 

7) “Pôst je časom väčšej lásky, počúvajme teda po čom Ježiš tak žízni ... Pozná tvoju slabosť. Túži iba po tvojej láske, iba po príležitosti ukázať ti, ako ťa miluje."

     Sv. Teresa of Calcutta

 

8) "Pôst očisťuje dušu, dvíha myseľ, podriaďuje telo človeka duchu, vracia srdcu ľútosť a pokoru, rozptyľuje mračná žiadostivosti, hasí oheň nezriadených vášní a zapaľuje pravé svetlo čnosti a zdržanlivosti. Pôst ti umožňuje opäť vojsť do seba."  

     Sv. Augustín z Hippo

 

9) “Celá moja sila spočíva v modlitbe a obeti; to sú moje nepremožiteľné zbrane, dokážu hýbať srdcom oveľa lepšie než slová."

      Sv. Therese of Lisieux

 

10) “Vydajme sa teda s dôverou na cestu pôstu, posilňovaní vrúcnou modlitbou, pokáním a záujmom o pomoc núdznym. Nech je najmä tento Pôst časom čoraz väčšieho záujmu o potreby detí - v našich rodinách, ale aj v celej spoločnosti - pretože ony sú budúcnosťou ľudstva."  

 

DISKUSIA k článku