Propstei_Paring-00032-20180518-101828_1024_512_75_s_c1.jpg

Arcibiskup Viganò: COVID agenda má za cieľ zničiť božské poslanie Cirkvi

1,594
Milko Kostovič
Kultúra života

"Ak bude naša opozícia pevná a odvážna, ako za čias mučeníkov, urobíme si svoj diel práce, aby sme z neba získali tie milosti, ktoré dokážu zmeniť osud ľudstva a oddialiť prenasledovanie posledných časov."

vigano

Redakcia Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Vaša excelencia, ako vy osobne prežívate krízu spojenú s koronavírusom? 

Arcibiskup C. M. Viganò: Môj vek, moje postavenie arcibiskupa a môj zvyk utiahnutého života asi nepredstavujú to, čo zažíva väčšina ľudí; napriek tomu už rok sám nemôžem cestovať, navštevovať ľudí, ktorí potrebujú slová útechy. V prítomnosti skutočnej pandémie by som nemal problém ochotne akceptovať rozhodnutia občianskych a cirkevných autorít, pretože by som uznal ich túžbu chrániť ľudí pred nákazou. Aby však mohlo dôjsť k pandémii, je potrebné najprv izolovať vírus; vyžaduje si to závažný vírus a nemožnosť rýchlej liečby; vyžaduje sa, aby obete vírusu predstavovali veľkú časť populácie. My však vieme, že SARS-CoV-2 nebol nikdy izolovaný, ale iba sekvenovaný [2]; že je možná liečba pomocou dostupných prostriedkov a že namiesto toho WHO a lokálni predstavitelia zdravotníctva bojkotovali takúto liečbu zavedením absurdných protokolov a experimentálnych vakcín; že počet zosnulých v roku 2020 je úplne v súlade s mediánom zosnulých z predchádzajúcich rokov [3]. Tieto údaje už pripúšťa vedecká komunita, aj keď médiá o nich sprisahanecky mlčia.

Sme svedkami plánu, ktorý nie je vôbec vedecký a ktorý by mal vyvolať všeobecné rozhorčenie. Vďaka priznaniu zúčastnených vieme, že táto pseudo-pandémia bola plánovaná po celé roky [4], a to predovšetkým oslabením národných zdravotníckych systémov a pandemických plánov [5]. Vieme, že bol dodržaný veľmi konkrétny scenár, ktorý bol vypracovaný s cieľom poskytnúť rovnakú odpoveď v každej krajine a zefektívniť diagnózy, hospitalizácie, liečby a predovšetkým opatrenia na zabránenie šírenia a informácie poskytované občanom na globálnej úrovni. Je tu direktoriát, ktorý naďalej riadi COVID-19 s jediným účelom, ktorým je násilné obmedzovanie prirodzených slobôd, ústavných práv, slobodného podnikania a práce.

Samotný problém nie je COVID, ale využitie danej situácie s cieľom dosiahnuť Veľký reset, ktorý pred časom ohlásilo Svetové ekonomické fórum [6]. Veľký reset sa dnes realizuje bod za bodom so zámerom učiniť sociálne zmeny neodvratnými, ktoré by inak väčšina populácie odmietla a odsúdila. Keďže demokracia, ktorá bola ospevovaná, pokiaľ sa dala ovládať vďaka vplyvu médií, by neumožnila tento projekt sociálneho inžinierstva požadovaný globalistickou elitou, bola nutná hrozba pandémie - mainstreamovými médiami prezentovaná ako zničujúca - s cieľom presvedčiť svetovú populáciu, aby podstúpila uväznenie a lockdowny - teda skutočné domáce väzenie - zrušenie aktivít, pozastavenie vyučovania a dokonca zákaz bohoslužieb; a to všetko sa podarilo dosiahnuť s prispením všetkých zúčastnených, najmä politických lídrov, predstaviteľov zdravotníctva a dokonca aj samotnej cirkevnej hierarchie [7].

Výsledné škody, ktoré naďalej pribúdajú, sú enormné a v mnohých prípadoch nenapraviteľné. Cítim nevýslovné utrpenie pri pomyslení na ničivé následky spôsobu, ktorým bola táto pandémia manažovaná: zničené rodiny, deti a mladí ľudia zasiahnutí v ich psycho-fyzickej rovnováhe a pozbavení práva na socializáciu, starší ľudia ponechaní na smrť sami v opatrovateľských ústavoch, pacienti s rakovinou a vážnymi chorobami úplne zanedbávaní, podnikatelia nútení k bankrotu, veriaci, ktorým boli uprené sviatosti a účasť na Svätej omši ... To sú však následky vojny, nie syndrómu sezónnej chrípky, ktorá, ak je liečená včas, má 99,7% mieru prežitia u tých, ktorí neboli ovplyvnení predchádzajúcim zdravotným stavom. A je príznačné, že v tomto šialenom zhone smerom k priepasti sa ignorujú aj základné princípy zdravého života, aby sa oslabil náš imunitný systém: sme uzavretí doma, chýba nám slnečné svetlo a čerstvý vzduch len preto, aby sme mohli pasívne trpieť pri sledovaní mediálneho terorizmu televízie. 

S akou závažnosťou budú súdení tí, ktorí vedome zakázali liečbu a predpísali očividne chybné postupy s cieľom dosiahnuť množstvo úmrtí, ktoré by legitimizovalo spoločenské obavy a absurdné ochranné opatrenia? Aký trest čaká pre tých, ktorí zámerne vytvorili podmienky pre globálnu hospodársku a sociálnu krízu s cieľom zničiť malé a stredné podniky a umožniť rast nadnárodných spoločností; kto bojkotoval alebo zakázal dostupné lieky s cieľom zvýhodniť farmaceutické spoločnosti; kto prezentoval génové séra ako vakcíny a kto podrobil populáciu experimentu so stále neznámymi výsledkami a vedľajšími účinkami, ktoré sú určite závažnejšie ako príznaky COVIDU; kto uprednostnil apokalyptický naratív v kreslách parlamentu a v redakciách médií? A najvyššie stupne katolíckej hierarchie, ktoré sa podieľali na tejto grotesknej fraške: ako sa ospravedlnia pred Bohom, keď sa zjavia v Jeho prítomnosti, aby boli súdené?

Redakcia Deutsche Wirtschaftsnachrichten: V liste, ktorý ste poslali vtedajšiemu prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi, ste sa zmienili nielen o "hlbokom štáte" (deep state) - termíne, ktorý sa stal veľmi rozšíreným - ale aj o "hlbokej cirkvi" (deep church). Môžete to vysvetliť? 

Arcibiskup C. M. Viganò: Výraz "hlboký štát" veľmi dobre vyjadruje myšlienku paralelnej moci, zbavenej legitimity, ktorá však napriek tomu zasahuje do verejných záležitostí so zámerom dosiahnutia konkrétnych záujmov. Hlboký štát propaguje výhody elity na úkor verejného blaha, ktoré je štát povinný podporovať. Rovnako nemôžeme prehliadať, že za posledných niekoľko desaťročí sa podobná moc upevnila v cirkevnej sfére, ktorú som nazval hlbokou cirkvou, ktorá kladie dôraz na presadzovanie svojich vlastných záujmov pred najprednejším účelom Kristovej cirkvi - salus animarum. 

Preto tak, ako vo veciach verejných existujú tajné sily, ktoré riadia rozhodnutia vlád a napĺňajú globalistickú agendu, v Katolíckej cirkvi pôsobí veľmi vplyvná loby, ktorá si uzurpuje autoritu hierarchie na rovnaké účely. Štát a Cirkev sú v podstate okupovaní nelegitímnou mocou, ktorej konečným cieľom je deštrukcia a nastolenie Nového svetového poriadku. A tu nehovoríme o konšpiračných teóriách alebo politickej fantázii: je to dokázané tým, čo sa deje priamo pred našimi očami. A to až do tej miery, že generálny tajomník OSN nedávno potvrdil, že vírus bol použitý na potlačenie disentu.

Redakcia Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Do akej miery sa minimálne v západnom svete prekrývajú hlboký štát a hlboká cirkev?

Arcibiskup C. M. Viganò: Prekrývanie medzi hlbokým štátom a hlbokou cirkvou sa odohráva na niekoľkých frontoch. Prvý je nepochybne na ideologickej úrovni: revolučná, protikatolícka a v podstate slobodomurárska matica globalistického myslenia je rovnaká, a to nielen od roku 2013. Úprimne povedané, stačilo by vziať do úvahy významnú časovú súbežnosť medzi slávením Druhého vatikánskeho koncilu a zrodom tzv. študentského hnutia: doktrinálne a liturgické "aggiornamento" predstavovalo hnaciu silu pre nové generácie, čo sa bezprostredne odrazilo v sociálnej a politickej sfére.

Druhý front spočíva vo vnútornej dynamike hlbokého štátu a hlbokej cirkvi: obaja zaraďujú medzi svojich členov ľudí, ktorí sú deviantní nielen intelektuálne a duchovne, ale aj morálne. Sexuálne a finančné škandály, ktoré sa dotýkali vysoko postavených členov politiky i inštitúcií, ako aj katolíckej hierarchie, ukazujú, že korupcia a nemorálnosť sú na jednej strane prvkom, ktorý ich spája, a na druhej strane účinným odstrašujúcim prostriedkom vzhľadom na bežné vydieranie, ktorému sú všetci podrobení. Zvrátenosť významných politikov a prelátov ich núti dodržiavať agendu globalistov, hoci sa ich kolaborácia javí ako neprimeraná, nerozvážna alebo v rozpore so záujmami občanov a veriacich. Z tohto dôvodu existujú vládcovia, ktorí na príkaz elity ničia ekonomiku a sociálnu štruktúru svojho národa; preto je pozoruhodné, že sa nájdu kardináli a biskupi, ktorí propagujú rodovú teóriu a falošný ekumenizmus, čím vyvolávajú škandál medzi Katolíkmi: konajú v záujme svojho pána a zrádzajú svoje poslanie služby národu alebo Cirkvi.

Na druhej strane, plán zriadenia Nového svetového poriadku si nemôže nechať ujsť možnosť nastolenia univerzálneho náboženstva slobodomurárskej inšpirácie, na ktorého čele musí stáť náboženský vodca, ktorý je ekumenický, pauperistický, ekologický a pokrokový. Kto by sa pre túto rolu lepšie hodil ako Bergoglio, prijímajúci aplauz elity a hlupácke nadšenie más indoktrinovaných do modlárskeho kultu pachamamy?

Redakcia Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Aké dôkazy alebo indície pre to existujú?

Arcibiskup C. M. Viganò: Myslím si, že najjasnejší príklad sa odohral práve v súvislosti s pandémiou. Pokorenie najvyšších úrovní hierarchie pred šialeným riadením COVID núdze - núdze umelo vyprovokovanej a nehanebne znásobenej médiami na celom svete - dospelo do bodu zákazu liturgických slávení ešte skôr, ako o to požiadali samotné civilné úrady; do zákazu vysluhovania sviatostí aj pre umierajúcich; schvaľovania mainstreamového naratívu so surrealistickými obradmi, opakujúc do zblbnutia celý lexikón Newspeaku: odolnosť, inkluzivita, "nič nebude také, ako bolo predtým", nová renesancia, Budujte znova lepšie atď.; propagácie génového séra vyrobeného z plodového materiálu z potratov ako "morálnej povinnosti" [8], pričom génové sérum je stále predmetom experimentov a jeho dlhodobé účinky nie sú známe. A nielen to: "Radou pre inkluzívny kapitalizmus", ktorú presadzujú globalisti - medzi ktorými vyniká Lady Lynn Foresterová de Rothschild [9] - došlo za účasti Vatikánu k oficiálnej ratifikácii Veľkého resetu, vrátane univerzálneho príjmu a ekologického prechodu. V Santa Marte tiež začínajú hovoriť o transhumanizme a tvrdošijne sa ignoruje protikresťanská podstata tejto ideológie, len aby sa zapáčili diktatúre jednotného myslenia. To všetko je desivé a človek si kladie otázku, ako dlho bude Pán tolerovať takúto urážku zo strany svojich služobníkov. 

Na druhej strane obsesívne nástojčenie na maltuziánskom ekologizme viedlo k menovaniu notoricky známych protikatolíckych predstaviteľov do Pápežskej akadémie pre život, zástancov demografického prepadu prostredníctvom sterilizácie, potratov a eutanázie. Všetci pod vedením preláta s osvedčenou bergogliánskou vernosťou prevrátili na ruby ciele Akadémie založenej Janom Pavlom II. Dnes poskytujú dominantnej ideológii autoritatívnu a prestížnu podporu, rovnako ako je to u tých, ktorí si uzurpovali moc a stále predstavujú autoritu v Katolíckej cirkvi. Nie je prekvapením, že za člena Akadémie bol nedávny menovaný profesor Walter Ricciardi, jeden z takzvaných "expertov", ktorý obhajoval lockdown v Taliansku a používanie rúšok až do trpkého konca, pričom neexistujú vedecké dôkazy o ich účinnosti a sú v rozpore s odporúčaniami WHO. Včera sa objavila správa, že sprostredkovateľ čínskych dodávateľských COVID zmlúv Mario Benotti bol odporúčaný kardinálom Pietrom Parolinom [10], ktorý, ako sa zdá zo súdnych odpočúvaní, intervenoval aj v iných záležitostiach vo vzťahu k Alessandrovi Profumovi, výkonnému riaditeľovi spoločnosti Leonardo Spa’s, ktorý by podľa Benottiho mohol byť nahradený komisárom Domenicom Arcurim.

Všetko to odhaľuje kolaboráciu hlbokého štátu a hlbokej cirkvi v nepeknej kombinácii, ktorej účelom je zničiť národné suverenity na jednej strane a božské poslanie Cirkvi na strane druhej. Objavujú sa znepokojivé súvislosti s americkými volebnými podvodmi, vírusom vytvoreným vo Wuhanskom laboratóriu a nakoniec s obchodnými vzťahmi čínskej diktatúry, primárneho dodávateľa masiek (ktoré nie sú v súlade s normami CE), na Taliansko a mnohé ďalšie národy. Zdá sa mi, že sme zašli oveľa ďalej než za obyčajné náznaky či indície. 

Redakcia Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Námietka tých, ktorí odmietajú niečo ako konšpiračnú teóriu, by znela: Ako je možné, že takmer v každej krajine sveta sa tejto hry zúčastňujú takmer všetci politici? Ako by mohli mať toľko moci a vplyvu, že by dokázali polovicu sveta poslať do izolácie?

Arcibiskup C. M. Viganò: Odpoviem vám príkladom. Cirkev je nadnárodná inštitúcia, ktorá je prítomná po celom svete so svojimi diecézami, farnosťami, komunitami, kláštormi, univerzitami, školami a nemocnicami. Všetky tieto entity prijímajú rozkazy od Svätej stolice a keď pápež nariaďuje modlitbu alebo pôst, všetci Katolíci sveta poslúchajú; ak dikastérium Rímskej kúrie vydáva smernice, riadia sa nimi všetci Katolíci sveta. Kontrola je rozšírená a okamžitá vďaka efektívnej hierarchickej štruktúre. To isté sa deje aj v krajinách, ktoré sú obmedzené svojimi hranicami; keď zákonodarca prijíma zákonodarné orgány, príslušné orgány tieto zákony vykonávajú. 

Podobným spôsobom fungujú aj hlboký štát a hlboká cirkev: obaja aktéri využívajú silne hierarchickú štruktúru, v ktorej prakticky chýba "demokratická" zložka. Príkazy sa udeľujú zhora a tí, čo ich dostanú, ich okamžite vykonajú s vedomím, že neposlušnosť môže viesť k profesionálnemu zlyhaniu, spoločenskému odsúdeniu a v určitých prípadoch dokonca k fyzickej smrti. Táto poslušnosť pochádza z vydierania: Podporím vás, dám vám moc, stanete sa bohatým a slávnym, ale na oplátku urobíte to, čo vám poviem. Ak poslúchnete a preukážete vernosť, vaša moc a bohatstvo porastie; ak neposlúchnete, ste hotový. Predstavujem si, že nemeckí čitatelia si spontánne vybavia Goetheho Fausta.

Politici, ktorí stoja v čele národov, sú až na zriedkavé výnimky súčasťou hlbokého štátu. Ak by to tak nebolo, neboli by tam, kde sú. Zamyslime sa nad prípadom amerických prezidentských volieb, ktoré sa konali 3. novembra: keďže prezident Trump nebol považovaný za spojenca prevládajúceho myslenia, bolo rozhodnuté o jeho zosadení volebným podvodom neslýchaných rozmerov, proti vôli ľudu. Právne procesy prebiehajúce v USA potvrdzujú podvod a nezrovnalosti a verím, že sa v nasledujúcich mesiacoch objavia ďalšie dôkazy o tomto podvode, ktorý zhodou okolností priniesol do Bieleho domu demokratického progresívneho Katolíka, ktorý je v dokonalom súlade s agendou Veľkého resetu. Pri bližšom skúmaní sa zdá, že rezignácia Benedikta XVI. a zvolenie Jorge Maria Bergoglia reagujú na rovnakú dynamiku a boli riadené rovnakou mocenskou loby.

Aj z Nemecka, podľa toho, čo som počul, vychádzajú správy, ktoré ukazujú, že pri riadení pandémie boli údaje sfalšované spôsobom, aby bolo legitimizované porušovanie občianskych práv. A napriek znepokojivému počtu ľudí s nepriaznivými vedľajšími účinkami alebo tých, ktorí zomreli po takzvanej vakcíne, prebieha neustále bubnovanie o povinnosti sa zaočkovať, aj keď je dnes zrejmé, že to nezaručuje imunitu ani nevylúči potrebu sociálneho dištancovania, ani povinnosti nosiť masky.

Existujú dôvody domnievať sa, že riadenie COVIDU bolo organizované jedným smerom a s jedným scenárom. Len pred pár dňami guvernér štátu New York Andrew Cuomo pripustil, že dostal pokyny, ako prijímať starších ľudí do domovov dôchodcov - starších ľudí, ktorí zomreli v dôsledku chybných terapeutických protokolov, intubovaní a donútení byť na ventilácii - od univerzity Imperial College of London, ktorú financuje nadácia Billa a Melindy Gatesových. Zhodou okolností sa sponzorstvo amerického "filantropa" týka mnohých národných reálií - vrátane vlád - ktoré sa ocitli ekonomicky závislé od súkromnej osoby, ktorá z teoretického pohľadu vyľudňuje planétu prostredníctvom pandémie.

Pýtate sa ma: Kto by mohol mať toľko moci a toľko vplyvu, že by bol schopný poslať polovicu sveta do izolácie? Niekto, kto má k dispozícii obrovské zdroje, napríklad niektoré známe osobnosti ako Bill Gates a George Soros; niekto, kto je schopný financovať samotnú WHO, riadiť jej rozhodnutia a hromadiť veľmi vysoké zisky, pretože je tiež akcionárom farmaceutických spoločností.

Redakcia Deutsche Wirtschaftsnachrichten: V otvorenom liste vtedajšiemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi ste hovorili o zrážke medzi silami svetla a silami temnoty. Ak sa teraz pozriete na rok 2020, ako sa táto konfrontácia doposiaľ vyvíjala?

Arcibiskup C. M. Viganò: Ako to vždy v pozemských záležitostiach býva, zdá sa, že vojna medzi dobrom a zlom, medzi deťmi svetla a deťmi temnoty, sa väčšinou nakláňa v prospech druhého spomenutého. Satan, ktorý je princeps huius mundi, má množstvo veľmi organizovaných nasledovníkov a nekonečné množstvo služobníkov. Naopak, dobrí sa zdajú byť v početnej menšine a slabo organizovaní, často anonymní a takmer vždy zbavení akýchkoľvek mocenských alebo ekonomických prostriedkov, ktoré by im umožnili konať rovnako účinne ako ich nepriatelia. Ale takto to bolo vždy, pretože víťazstvo nepatrí dobrým ľuďom, ale Kristovi. Ego vici mundum: to ja som premohol svet, napomína nás náš Pán. Niekedy kúskom prispejeme, niekedy až hrdinsky, ale bez Božej milosti nezmôžeme nič: sine me nihil potestis facere.

Rok 2020 nás zaviazal pozrieť sa do očí globalistickej medúzy a ukázal nám, aké jednoduché je pre hlboký štát uvaliť zdravotnícku tyraniu na biliardy ľudí. Vírus, ktorý nebol izolovaný a ktorý má veľmi vysokú mieru prežitia, bol akceptovaný ako instrumentum regni so spoluúčasťou tých, ktorí vládnu, médiami a samotnou cirkevnou hierarchiou. Hospodárska kríza vyvolaná lockdownom musí nevyhnutne viesť k zrušeniu dlhu a zavedeniu univerzálneho príjmu výmenou za zrieknutie sa súkromného majetku a akceptáciu sledovania prostredníctvom zdravotného pasu. Ktokoľvek odmietne vakcínu, bude môcť byť internovaný v záchytných táboroch, ktoré sú už pripravené v mnohých krajinách vrátane Nemecka [11]. Porušovanie ústavných a náboženských práv bude súd tolerovať v mene večnej núdze, ktorá pripraví masy na diktatúru. To nás čaká podľa priznania autorov Veľkého resetu. 

Ale táto postupnosť prehlbovania, motivovaná dôvodmi, ktoré sú teraz už na smiech a vyvrátené dôkazmi, podkopáva mnoho istôt, ktorým masy doteraz dávali fideistický súhlas často hraničiaci s poverami. Počiatočné obvinenia z "popierania" voči tým, ktorí spochybňovali absurdnosť tzv. expertov, mnohí ľudia pochopili tak, že COVID je prezentovaný s konotáciami náboženstva práve preto, aby ho nebolo možné spochybniť. Pretože ak by sa do úvahy zobrala vedecká rovina, muselo by sa s vírusom zaobchádzať ako so všetkými ostatnými koronavírusmi z posledných rokov. Tieto rozpory otvárajú oči mnohým, a to aj napriek nehanebnému pätolízačstvu médií a mnohonásobnej cenzúre disidentov na sociálnych médiách. 

Redakcia Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Aký bude svet, ak by zvíťazili sily, ktoré nazývate silami temnoty?

Arcibiskup C. M. Viganò: Svet, v ktorom by mal zvíťaziť hlboký štát, si uvedomí najhoršie scenáre opísané v Zjavení Jána, cirkevnými otcami a rôznymi mystikmi. Bolo by to pekelné kráľovstvo, v ktorom by všetko, čo pripomína kresťanskú spoločnosť čo i len vzdialene - od náboženstva po zákony, od rodiny po školu, od zdravia po prácu - bolo zakázané, prevrátené a zneužité. Heterosexuáli by boli prenasledovaní; rodiny jedného muža a jednej ženy zakázané; deti by sa získavali v prenajatých materniciach; história by bola cenzurovaná; náboženstvo by bolo zdiskreditované; čestnosť a disciplína by boli terčom výsmechu; česť by sa označila za fašistický koncept; mužnosť by bola odsúdená ako "toxická"; materstvo by bolo zavrhnuté ako "neudržateľné"; starí ľudia by boli nútení k eutanázií; choroba by sa považovala iba za príležitosť k zisku; zdravie by sa považovalo za podozrivé. A po dvoch storočiach indoktrinácie by sme tiež boli svedkami popretia samotného slávneho systému demokracie, v mene ktorej nám vládnu tí, ktorých sme si nezvolili, všetko v mene verejného zdravia.

Iba v Kristovom kráľovstve môže mať človek pokoj a skutočný zmier. V tyranii satanovho teroru vládnu represie, vojna proti dobrým a povolenie tých najodpornejších nerestí.

Redakcia Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Čo si myslíte, že je možné urobiť, aby sa zabránilo takémuto vývoju?

Arcibiskup C. M. Viganò: Musíme konať spôsobom, aby to, čo sa doteraz udialo, nebolo schopné dosiahnuť svoj konečný cieľ. Môžeme a musíme odsúdiť klamstvá a podvody, ktoré nám každý deň predkladajú tí, ktorí nás považujú za hlúpych otrokov. Myslia si, že si nás budú môcť podrobiť bez akejkoľvek reakcie z našej strany. Ak existujú zákony, ktoré odnímajú prirodzené práva občanov, každý musí na protest s odvahou pozdvihnúť hlas a od sudcov požadovať, aby tí, ktorí sú zodpovední za tento globálny puč, boli súdení a odsúdení. 

Nemôžeme dovoliť, aby prostredníctvom strašiaka pandémie, ktorého vytvorila komisia, boli národy pokorené vyvolanou hospodárskou a sociálnou krízou, ani to, aby obyvateľstvo podliehalo obmedzeniam slobody v rozpore so zákonom a so zdravým rozumom. Ak dokážeme pred týmito všeobecnými skúškami diktatúry stáť pevne a neustúpime, hlboký štát sa stiahne a vyčká na priaznivejšie časy a my budeme mať čas zabrániť vzniku tyranie. Ale ak necháme veci ďalej pokračovať, tento pekelný plán bude kvôli nám nezvratný. 

Nezabúdajme, že ako Katolíci máme veľmi veľkú zodpovednosť tak voči našim pastorom, ako aj voči tým, ktorí nám vládnu. Naša poslušnosť môže a musí prestať v okamihu, keď sa od nás žiada, aby sme dodržiavali hriešne zákony alebo zákony, ktoré sú v rozpore s nemenným Magistériom Cirkvi. Ak bude naša opozícia pevná a odvážna, ako za čias mučeníkov, urobíme si svoj diel práce, aby sme z neba získali tie milosti, ktoré dokážu zmeniť osud ľudstva a oddialiť prenasledovanie posledných časov

Modlime sa preto s vierou k Najsvätejšej Panne, Kráľovnej víťazstva a Pomocnici kresťanov, aby nás mohla viesť v tejto epochálnej bitke. Nech je po jej boku slávny archanjel Michal, ktorý vrhá do pekla Satana a ostatných zlých duchov qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup

28. februára 2021

Dominica II Quadragesimæ 

[1]https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/510149/Erzbischof-Carlo-Maria-Vigano-Der-Tiefe-Staat-und-die-Tiefe-Kirche-verfolgen-die-gleiche-Agenda-%28-SONNABEND-6-MAERZ%29

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/510151/Gegenspieler-von-Papst-Franziskus-Die-Kraefte-der-Finsternis-greifen-nach-der-Macht

[2]https://www.fda.gov/media/134922/download

[3]https://www.fronteampio.it/listat-ammette-in-13-regioni-su-20-nel-2020-meno-morti/

[4]https://www.fronteampio.it/listat-ammette-in-13-regioni-su-20-nel-2020-meno-morti/

[5]https://www.agi.it/cronaca/news/2021-01-14/guardia-di-finanza-bergamo-acquisizioni-documenti-ministero-salute-regione-lombardia-11020824/

[6]https://www.byoblu.com/tag/the-great-reset/

[7]https://www.byoblu.com/tag/the-great-reset/

[8]https://www.lifesitenews.com/blogs/the-unborn-babies-used-for-vaccine-development-were-alive-at-tissue-extraction

[9]https://www.inclusivecapitalism.com/member/lady-lynn-forester-de-rothschild/

https://youtube.com/watch?v=lJoXwh0Vu9M&feature=share

[10]La Verità, 27 Febbraio 2021, Fabio Amendolara e François De Tonquédec, «Domenico era agitato» La toga inguaia il manager, p. 4

[11]Cfr. https://www.ilparagone.it/esteri/germania-lager-norme-covid/