shutterstock_1482584372_1024_512_75_s_c1.jpg

Lekárky a predstaviteľky pro-life hnutia: Neospravedlňujte potratom-skazené vakcíny

666
Milko Kostovič
Kultúra života

Koalícia argumentuje, že neschopnosť vzdorovať potratom-skazeným vakcínam podnecuje rozširujúcu sa kultúru smrti vrátane obchodovania a vykorisťovania potratených detí na lekárske experimenty.

embryo

Ľudský plod po 20 týždňoch

Medzinárodná koalícia takmer 100 lekárok, zasvätených rehoľníčok a predstaviteliek pro-life hnutia sa odvážne obrátila na kresťanov a ľudí dobrej vôle, aby prestali morálne ospravedlňovať používanie potratom-skazených vakcín. Združenie argumentuje, že neschopnosť vzdorovať potratom-skazeným vakcínam podnecuje rozširujúcu sa kultúru smrti vrátane obchodovania a vykorisťovania potratených detí na lekárske experimenty.

Medzi signatárky vyhlásenia zastupujúcich 25 krajín po celom svete patrí aj 100-ročná poľská lekárka Dr. Wanda Półtawská, osobná priateľka zosnulého pápeža Jána Pavla II. a obeť pseudolekárskych experimentov uskutočňovaných osobným lekárom Adolfa Hitlera v nacistickom koncentračnom tábore Ravensbrück. Półtawská, tiež odborníčka na psychiatriu, zasvätila posledných 70 rokov svojho života práci v prospech pro-life a pro-rodinných záležitostí.

Ďalšími signatárkami výzvy sú Abby Johnsonová a sestra Deirdre Byrneová. Abby Johnsonová je americká proti-potratová aktivistka, ktorá pracovala ako vedúca kliniky Spoločnosti pre plánované rodičovstvo do roku 2009 a ktorej memoáre boli základom filmu Neplánované (Unplanned) z roku 2019. Sestra Deirdre Byrneová je bývalá vojenská chirurgička a misionárka, ktorá pôsobila v Keni, Afganistane, na Haiti, v Iraku a Sudáne. Jej postoj v mene nenarodených si získal pozornosť amerického národa v auguste 2020 vystúpením na republikánskom národnom zhromaždení.

Vo vyhlásení z 8. marca signatárky uvádzajú, že "fetálne bunkové línie jednoducho nevydržia donekonečna". Preto "používanie tkaniva potrateného plodu pri vývoji lekárskych zásahov bude rozhodne vždy podnecovať k hľadaniu nového tkaniva potrateného plodu" a poskytuje výrobcom vakcíny "silný stimul na vytváranie nových línií zodpovedajúcich tým starým".

Medzinárodná skupina žien tiež poznamenáva, že "z dôvodu výraznej absencie protestov" proti používaniu fetálnych bunkových línií v moderných vakcínach sa "biomedicínsky výskum s potratenými deťmi v posledných desaťročiach rozšíril o zber a obchodovanie s telami zavraždených nenarodených detí na použitie vo výskume, ktorý by sa za normálnych okolností považoval za neetický, ak by bol vykonávaný na ľuďoch."

"Všeobecný súhlas s potratom-skazenými vakcínami, najmä zo strany kresťanov, iba prispel ku kultúre smrti," píšu ženy. "Nemôžeme len nečinne sedieť v situácií, keď sa používanie potratených ľudských plodov v lekárskom výskume postupne normalizuje ako ‘nešťastná’ súčasť modernej medicíny."

"Je najvyšší čas, aby duchovenstvo a laici odvážne čelili tejto hrôze a chránili právo na život pre tých najzraniteľnejších s ‘maximálnym odhodlaním’. Tento zlovestný výplod potratov musí skončiť!"

Signatárky pri konkrétnej téme COVID-19 vakcín, vrátane troch bývalých členiek Pápežskej akadémie pre život - Dr. Pilar Calvovej, (Mexico), Mercedes Wilson de Arzuovej (Guatemala) a Christine de Marcellus Vollmerovej (Venezuela) - "pokorne" navrhujú, aby pápež František, Vatikán a biskupi na celom svete "prehodnotili" svoje vyjadrenia na základe kompletného posúdenia "vedy o očkovaní a imunológii"

Mali by zvážiť, že priemerná miera prežitia pri infekcii SARS-CoV-2 je "vyššia ako 98,3%"; že údaje sú stále "nedostatočné na stanovenie možných dlhodobých účinkov" vakcín; a že ich "experimentálna podstata" spôsobuje to, že "naliehanie alebo nútenie" ľudí, aby ich prijímali, znamená "priame porušenie" Všeobecnej deklarácie o bioetike a ľudských právach.

"Tieto faktory spolu ukazujú, že vyhlásenia, ktoré ospravedlňujú používanie potratom-skazených COVID vakcín nielen že ignorujú závažnosť a bezprostrednosť zločinov páchaných na nenarodených, ale ignorujú aj vedecké dôkazy o chorobe a nedostatočnosti súčasných kandidátskych vakcín a ich známe i neznáme riziká."

Výzva, ktorej cieľom je zobudiť svet do "reality potratov" a znova naučiť ľudí vnímať "zdroj plodového tkaniva" použitý v niektorých vakcínach, podrobne popisuje hrôzu toho, čo sa stane s dieťaťom, ktoré je zavraždené v lone matky a pýta sa: "Ako môžeme dobrovoľne profitovať z ich obete?" 

"Potraty sú moderným vraždením neviniatok," píšu signatárky, vyjadrujúc svoje pevné odhodlanie "odmietnuť prijať akékoľvek vakcíny vyrobené z buniek pochádzajúcich z potratov"

"Ako kresťanky sme povolané, aby sme mysleli na Krista a zjednotili svoje srdcia s Najsvätejším Srdcom Ježišovým a Nepoškvrneným Srdcom Márie," uzatvára medzinárodná skupina žien. "Nastala hodina, aby sme napodobnili prvých kresťanov v ich ochote položiť život za Pravdu."

"Nebudeme spoluvinníkmi. Je čas povstať!"

 

 

DISKUSIA k článku