RainbowflagforPolandreport.jpg

Poľská Čierna Madonna s dúhovou svätožiarou údajne neuráža náboženské cítenie veriacich

249
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

V marci 2021 súd v Poľsku oslobodil tri aktivistky, ktoré distribuovali obrázky, znázorňujúce poľskú Čiernu Madonnu s dúhovou svätožiarou a vyhlásil, že sa neprevinili urážkou náboženského cítenia veriacich.

Tri ženy - Elżbieta Podleśna, Anna Prus a Joanna Gzyra-Iskandar - boli na súdnom pojednávaní v januári 2021 v meste Płock, obvinené z urážky náboženského cítenia druhej osoby, čo je trestný čin, za ktorý vás môžu odsúdiť až na dva roky väzenia. Poľské noviny Gazeta Wyborcza informovali, že v marci sudca prípad uzavrel s tým, že aktivistky nemali v úmysle uraziť náboženské cítenie nikoho, ani uraziť uctievaný obraz Panny Márie. Sudca údajne dodal, že ich zámerom bolo chrániť ľudí, ktorí sú vystavení diskriminácii. Počas januárového zasadania súdu sa pred súdnou sieňou zhromaždil dav prevažne mladých ľudí, vykrikujúcich slogany: ´Svetské, nie katolícke Poľsko!´ a ´Dúha nikoho neuráža!´ Občas kričali tak hlasno, že nebolo počuť čo sa hovorí na súde. Po vypočutí prvých svedkov sa súdne pojednávanie odročilo. Tento prípad súvisel s incidentom z apríla 2019, keď tri ženy rozvešiavali plagáty a nálepky Čiernej Częstochowskej Madonny s dúhovými svätožiarami okolo Máriinej a Ježišovej hlavy na miestach v okolí Płocku. Aktivistky vtedy povedali, že obrázky na múry domov a kostola sv. Dominika lepili ako reakciu na to, že v kostoloch vyhlasovali veci súvisiace s "LGBT" a "gender ideológiou" za hriech. 

 

Elżbieta Podleśna, psychoterapeutka a aktivistka, na súde v januári uviedla, že celý proces považuje za "homofóbny" a že ako taký len podnieti ´označkovanie´ ľudí "s inou ako heterosexuálnou orientáciou a gender identitou". Bola zatknutá v máji 2019 vo svojom dome vo Varšave a odvedená do Płocku na vypočúvanie. Súd neskôr rozhodol, že jej zadržanie bolo nespravodlivé a jej škodu vyčíslil na sumu okolo $2.000 dolárov. Ženy boli súdené podľa článku 196 trestného zákona krajiny, v ktorom sa hovorí: "Každý, kto urazí náboženské cítenie inej osoby tým, že verejne urážlivo napadne objekt náboženskej úcty, alebo miesto určené na verejné náboženské obrady, je povinný zaplatiť pokutu, môže sa mu obmedziť pohyb na slobode, alebo mu hrozí väzenie až do 2 rokov."

 

Karolina Pawłowska, riaditeľka Ordo Iuris International Law Center vo Varšave, povedala pre CNA, že bola pevne presvedčená, že pre podobné prípady existuje v poľských zákonoch jasné stanovisko: "Obraz, ktorý je predmetom tohto prípadu, znázorňujúci Božiu Matku a dieťa Ježiša s dúhovými svätožiarami, to jest s farbou všeobecne spájanou s LGBT hnutím, je podľa mňa prípadom, ktorý v plnom rozsahu spĺňa podmienky profanácie (znesvätenia a zneuctenia), ktoré sú definované v poľskom trestnom zákonníku v článku 196." Pawłowska ďalej poukázala na to, že obraz "dúhovej Madonny" bol vystavený nedávno počas masových protestov, keď Ústavný súd krajiny rozhodol, že zákon, povoľujúci potraty plodov s deformáciami, je neústavný. "Práve teraz môžeme v Poľsku vidieť, že tento obraz je veľmi populárny najmä medzi protestujúcimi proti rozhodnutiu Poľského ústavného tribunálu, ktorý zakázal eugenické (výberové) potraty. Tento obraz podľa mňa uráža veľmi veľa ľudí a práve preto by sa nemal šíriť a propagovať." 

Onet.pl cituje Podleśnu, že úrad prokurátora sa proti verdiktu s najväčšou pravdepodobnosťou odvolá.

 

 

 

DISKUSIA k článku