vaccine4.jpg

Katolícki biskupi USA: Vyvarujte sa vakcín Johnson & Johnson vytvorených pomocou potratov

579
Milko Kostovič
Kultúra života

Americkí katolícki biskupi vydali nové pokyny pre amerických katolíkov. Vyzývajú ich, aby sa pokiaľ možno vyhli vakcíne od firmy Johnson & Johnson, pretože bola vyrobená pomocou buniek detí zabitých pri potrate. 

Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv cez víkend schválil vakcínu od firmy Johnson & Johnson a vláda oznámila partnerstvo, ktoré výrazne zvýši počet týchto vakcín pre celonárodnú distribúciu.

Podľa výskumu inštitútu Charlotte Lozier vývojári použili bunkové línie vytvorené z potratených detí pri dizajne, vývoji, výrobe a potvrdzovacích laboratórnych testoch novej vakcíny. V samotnej vakcíne sa bunky potratených detí nenachádzajú . 

Biskup Kevin C. Rhoades z Fort Wayne-South Bend, predseda Výboru pre náuku Americkej konferencie katolíckych biskupov (USCCB) a arcibiskup Joseph F. Naumann z Kansas City, predseda Výboru pre pro-life aktivity USCCB, vydali vyhlásenie k vakcíne Johnson & Johnson. Povedali, že vakcína predstavuje morálny problém. 

"Schválenie vakcíny Johnson & Johnson pre využitie v USA opäť vyvoláva otázky o morálnej prípustnosti používania vakcín vyvinutých, testovaných a / alebo vyrobených pomocou bunkových línii získaných z potratov," uviedli biskupi. 

Vo vyhlásení sa ďalej píše:

"Vakcíny Pfizeru a Moderny vyvolali obavy, pretože na ich testovanie sa použila bunková línia získaná z potratu, nie však pri ich výrobe. Vakcína Johnson & Johnson však bola vyvinutá, testovaná a vyrába sa pomocou bunkových línii získaných z potratu, čo vyvoláva ďalšie morálne otázky. Kongregácia pre náuku viery usúdila, že ‘keď nie sú dostupné eticky bezchybné Covid-19 vakcíny ... je morálne akceptovateľné prijať Covid-19 vakcíny, ktoré vo svojom procese výskumu a výroby používali bunkové línie z potratených plodov‘. (1) Ak však niekto má možnosť vybrať si rovnako bezpečnú a účinnú Covid-19 vakcínu, mal by si zvoliť vakcínu s najmenším prepojením na bunkové línie získané z potratov. Preto, ak je možné zvoliť si vakcínu, potom by to mali byť vakcíny od Pfizeru alebo Moderny pred vakcínami Johnson & Johnson. 

"Aj keď by sme mali naďalej trvať na tom, aby farmaceutické spoločnosti prestali používať bunkové línie pochádzajúce z potratov, vzhľadom na celosvetové utrpenie, ktoré táto pandémia spôsobuje, opäť potvrdzujeme, že očkovanie môže byť prejavom lásky, ktorý slúži spoločnému dobru."

Ich vyhlásenie nasleduje po tom, čo Arcidiecéza New Orleans varovala, že novo schválená vakcína Johnson & Johnson pre COVID-19 bola vyvinutá s "rozsiahlym využitím bunkových línii získaných z potratu". 

V piatkovom vyhlásení Louisianská arcidiecéza uviedla, že vakcína je "morálne skompromitovaná" kvôli prepojeniu na potratené deti. Katolíkov vyzývajú, aby hľadali alternatívy, pokiaľ to je možné. 

Mnoho Katolíkov tiež vyjadrilo obavy nad vakcínou od AstryZenecy, pretože tiež využívala bunkové línie vytvorené z obličky potrateného dieťaťa pri vývoji, výrobe a testovaní. 

Hoci arcidiecéza zdôraznila, že vakcína predstavuje individuálnu voľbu, Katolíkom odporúča, aby uprednostnili vakcíny vyrobené firmami Moderna a Pfizer, ktoré majú iba "extrémne vzdialené" prepojenie na potraty. 

"Tvrdíme, že rozhodnutie prijať Covid-19 vakcínu zostáva na svedomí jednotlivca po konzultácii s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Zároveň tvrdíme, že stanovisko Cirkvi žiadnym spôsobom neznižuje previnenie tých, ktorí sa rozhodli využiť bunkové línie z potratov na výrobu vakcín. Katolíkom pritom odporúčame, aby v prípade, že je k dispozícii vakcína od Moderny alebo Pfizeru, aby si radšej vybrali jednu z týchto vakcín ako novú vakcínu Johnson & Johnson kvôli rozsiahlemu použitiu bunkových línií z potratov."

Ukazuje sa, že všetky momentálne dostupné vakcíny COVID-19 majú nejaké prepojenie na potratené deti, u niektorých to je viac, u iných menej. Inštitút Charlotte Lozier identifikoval niekoľko vakcín, ktoré sa vyvíjajú etickým spôsobom bez bunkových línií získaných z potratených detí, ale zatiaľ nie sú k dispozícii.

Pro-life a náboženskí lídri majú protichodné názory, pokiaľ ide o nové vakcíny proti koronavírusu. Mnohí odporúčali, aby sa ľudia vyhýbali vakcíne od AstraZenecy, ale nezhodnú sa na vakcínach od Pfizeru a Moderny. V prípade týchto vakcín boli bunky získané z potrateného dieťaťa použité pri "fáze testovania na zvieratách", ale neboli použité pri vývoji alebo výrobe vakcín. Pretože prepojenie na potraty je malé, mnohí sa domnievajú, že tieto vakcíny sú akceptovateľné, najmä ak nie je k dispozícii žiadna iná alternatíva. Iní však tvrdia, že akákoľvek súvislosť s potratmi, aj keď len vzdialená, robí vakcínu neetickou.

Vakcíny sa dokážu vyrábať a aj sa vyrábajú z etických materiálov, vrátane pluripotentných kmeňových buniek a tkaniva z placenty, pupočníkovej šnúry a plodovej vody. V roku 2018 vytvorila Trumpova administratíva grant vo výške 20 miliónov dolárov na investovanie do tohto alternatívneho etického výskumu

Minulý rok inštitút Charlotte Lozier identifikoval 17 výskumných skupín, ktoré ktoré vykonávali experimenty s etickými koronavírusovými vakcínami, zatiaľ čo päť tak nerobilo. Medzi päť skupín, ktoré pri výskume využívali bunky potratených detí, patria výskumníci z Oxfordskej univerzity (AstraZeneca), Johnson & Johnson a Pittsburghskej univerzity.

Výrobcovia vakcín načúvajú obavám pro-liferov. V septembri spoločnosť Sanofi-Pasteur oznámila plány na výrobu novej, eticky-vyvinutej vakcíny proti obrne. Tento projekt podľa Katolíckej spravodajskej agentúry nahradí staršiu vakcínu proti obrne, ktorá bola vyvinutá z buniek potrateného dieťaťa. Sanofi-Pasteur je jednou z najväčších spoločností na výrobu vakcín na svete.

 

 

DISKUSIA k článku