Bernardi: Svetové hospodárske fórum na čele koordinovaného úsilia za globálny socializmus

26.02.2021USA
0 0

Moderátor Sky News Cory Bernardi hovorí, že Svetové ekonomické fórum je „architektom Veľkého resetu“, a jeho cieľom je urobiť z ľudí obyčajných ekonomických vazalov pre zopár oligarchov.

„Všetci si musíme byť vedomí určitých varovných signálov“ hovorí Bernardi. „Ako keď sa vám niekto votrie do života a predstaví sa vám ako zmocnenec vlády, ktorý vám chce pomôcť.“

Bernardi vypichol Svetovú zdravotnícku organizáciu, ktorá dala Číne voľnú ruku pri wuhanskej chrípke.

Ďalej spomína Svetový potravinový program, Svetovú meteorologickú organizáciu, Svetovú organizáciu pre cestovný ruch, Svetovú obchodnú organizáciu a Svetové stredisko zeleniny.

„Každý z týchto orgánov presadzuje dekarbonizáciu, deindustrializáciu, a zbavenie moci západu. Patria ku koordinovanému úsiliu prerobiť kapitalizmus do novej podoby“, hovorí Bernardi.

„Na ich čele stojí Svetové hospodárske fórum.“

Zdroj: Sky News Australia 26.02.2021

(0:00:00)  A teraz dámy a páni, existujú určité varovné signály,
(0:00:02)  ktorých si musíme byť všetci vedomí.
(0:00:04)  Poznáte to, je to ako keď sa niekto zjaví vo vašom živote,
(0:00:07)  a povie, že je zmocnenec vlády a chce vám pomôcť.
(0:00:09)  Nuž ďalším varovným signálom je každá organizácia,
(0:00:13)  ktorá má v názve termín svetový.
(0:00:16)  Na začiatok spomeniem niekoľko z nich.
(0:00:17)  Hneď z úvodu taká Svetová zdravotnícka organizácia,
(0:00:19)  čo je orgán, ktorý nechal na Čínu, ako sa vysporiada s wuhanskou chrípkou,
(0:00:24)  a zároveň zinkasoval 500 miliónov dolárov vydávaním pandemických dlhopisov.
(0:00:30)  Počuli ste dobre, Svetová zdravotnícka organizácia
(0:00:32)  mala začiatkom roku 2020 investorom vyplatiť približne 500 miliónov dolárov,
(0:00:36)  teda pokiaľ nebude vyhlásená pandémia.
(0:00:40)  Investori tak prišli o všetky svoje peniaze,
(0:00:42)  na ktorých sa nabalila Svetová zdravotnícka organizácia.
(0:00:46)  Potom tu samozrejme nesmie chýbať Svetový potravinový program,
(0:00:49)  ktorý je tiež súčasťou OSN, a v roku 2020 získal Nobelovu cenu za mier,
(0:00:54)  čo vyznieva dosť úchvatne, pokým si nespomeniete na to,
(0:00:58)  že ju v roku 2008 dostal aj Barack Obama len preto,
(0:01:01)  že mal správnu farbu pleti.
(0:01:02)  Napriek tomu, že sa každoročne minie 8 miliárd
(0:01:06)  na zmiernenie hladu a zvýšenie odolnosti voči klimatickým zmenám,
(0:01:10)  máme na svete stále 850 miliónov ľudí trpiacich podvýživou,
(0:01:14)  a priblížne 780 miliónov obéznych ľudí.
(0:01:17)  Jednoznačne potrebujeme viac potravinového socializmu.
(0:01:21)  Potom tu samozrejme máme Svetovú meteorologickú organizáciu,
(0:01:25)  ktorá má 200 členov, a každoročne publikuje správu o klimatickom stave sveta,
(0:01:31)  v ktorej sa oháňa hororovými scenármi o skleníkových plynoch,
(0:01:34)  klimatických zmenách, zvýšením morskej hladiny a morskom ľade.
(0:01:38)  Správa z roku 2019 je perličkou.
(0:01:41)  V podstate hovorí, že požiare v austrálskom buši, ku ktorým v tom roku došlo,
(0:01:45)  vznikli v dôsledku zmeny klímy, a vôbec už nespomína podpaľačov,
(0:01:49)  alebo zelených, ktorí trvali na príšernej politike ochrany pôdy.
(0:01:54)  Mimochodom podľa SMO môžu klimatické zmeny tiež za suchá, potopy, búrky,
(0:02:01)  a škody súvisiace s počasím.
(0:02:04)  Zaujímalo by ma, čo bolo ich príčinou pred priemyselnou revolúciou,
(0:02:08)  alebo predtým, ako sa objavili ľudia, keď sme už pri tom.
(0:02:11)  Ale aké to šťastie, že tu máme tiež Svetovú organizáciu cestovného ruchu,
(0:02:16)  ktorá má, citujem: „Víziu jedného sveta za zodpovedný cestovný ruch“
(0:02:21)  do ktorej nevyhnutne spadajú módne slová ako sú sociálne začlenenie
(0:02:24)  a klimatická akcia.
(0:02:26)  Dokonca má aj dosť husté hashtagy ako zodpovedná obnova,
(0:02:30)  lepšia opätovná výstavba, a chvastá sa tým,
(0:02:34)  že odstavením ekonomiky, ku ktorému minulý rok došlo,
(0:02:37)  sa znížili emisie oxidu uhličitého o závratných osem percent.
(0:02:42)  To znamená, že nám už chýba len zvyšných 92 percent,
(0:02:45)  keď konečne začneme žiť v jaskyniach,
(0:02:47)  ale súčasne tým budeme zachraňovať svet.
(0:02:49)  Samozrejme, že by sme nemali zabudnúť ani na Svetovú obchodnú organizáciu
(0:02:53)  s jej veľkolepými cieľmi obhajoby voľného obchodu,
(0:02:55)  ale jej pravým poslaním zdá sa je udeľovať Číne výnimku
(0:03:00)  zo všeobecných podmienok integrácie, ktoré zvyšok sveta musí dodržiavať
(0:03:03)  v súvislosti s ochranou duševného vlastníctva,
(0:03:06)  obchodných ciel a prekážok, atď.
(0:03:08)  Ale vďaka Bohu jej cieľom je znížiť nerovnosť,
(0:03:12)  čo je socialistický termín pre okradnutie produktívnej časti obyvateľstva
(0:03:16)  a darovanie to povaľačom.
(0:03:18)  Niekto by im mal dať prednášku z dejín,
(0:03:21)  ktoré ukázali, že to nikdy nefungovalo,
(0:03:23)  ale pre tých, ktorí sa nedokážu vyrovnať s prísnosťou reálneho sveta,
(0:03:27)  stále môžu nájsť útočisko vo Svetovom zeleninovom centre.
(0:03:31)  Počujete správne, Svetové zeleninové centrum.
(0:03:34)  Tento uznávaný orgán zasvätil 20 rokov výskumu sladkých zemiakov,
(0:03:39)  kým sa ho vzdal, lebo náklady na výskum boli príliš vysoké.
(0:03:44)  Teraz sa sústredí na citujem: „Hľadanie divých príbuzných
(0:03:48)  domestikovaných plodín, a zachrániť ľudskú stravu pred klimatickými zmenami.“
(0:03:52)  Keby sme žiadne plodiny nepestovali, svet by bol na tom lepšie,
(0:03:57)  a nedochádzalo by k zmene klímy.
(0:03:59)  Ale čo potom všetci tí hladní ľudia, o ktorých som pred chvíľou hovoril?
(0:04:03)  Neboli by ešte hladnejší?
(0:04:05)  Nuž, všetky tieto autority pretláčajú agendu,
(0:04:09)  rovnakú agendu o dekarbonizácii, deindustrializácii,
(0:04:12)  a oslabeniu moci západu.
(0:04:14)  Patria ku koordinovanému plánu na prebudovanie kapitalizmu
(0:04:18)  do novej podoby, ktorá je samozrejme socializmom,
(0:04:21)  a na ich čele stojí Svetové hospodárske fórum.
(0:04:28)  SHF je architektom veľkého resetu a štvrtej priemyselnej revolúcie.
(0:04:34)  Oni boli tí, ktorí prvý krát použili hashtag lepšia opätovná výstavba,
(0:04:37)  ktorý sa ukázal byť natoľko populárny,
(0:04:39)  že si ho osvojili všetky veľké vládne elity na svete.
(0:04:42)  Dokonca predpovedali, že do roku 2030 nebudete nič vlastniť,
(0:04:47)  a budete šťastní.
(0:04:48)  Nazvali to servitizáciou, čo mi skôr pripomína nevoľníctvo.
(0:04:56)  SHF tvrdí, že toto nevoľníctvo, ehm, ospravedlňujem sa, servitizácia,
(0:05:03)  pomôže zachrániť planétu, a uľahčí zotavenie po Covide-19.
(0:05:07)  Opäť tu máme niekoľko módnych fráz.
(0:05:10)  Avšak pri servitizácii sa objavuje otázka,
(0:05:13)  že ak vy nebudete nič vlastniť, tak kto bude vlastniť to,
(0:05:18)  čo si budete prenajímať?
(0:05:19)  Nuž odpoveď nájdeme na hlavnej tribúne Svetového hospodárskeho fóra,
(0:05:23)  ktorá je v Davose.
(0:05:25)  Davos predstavuje schôdzu globálnych elít,
(0:05:28)  kam patria generálni riaditelia veľkých obchodných spoločností,
(0:05:30)  šéfovia priemyslu, vládni predstaviteľia, byrokrati, multimiliardári
(0:05:34)  presadzujúci politické agendy.
(0:05:36)  Vízia Svetového hospodárskeho fóra je taká,
(0:05:38)  že účastníci Davosu budú vlastniť to, čo si vy budete prenajímať.
(0:05:42)  A verte mi, nebude to filantropické podnikanie,
(0:05:46)  všetkým ide o to, aby zarobili ešte viac peňazí, než zarábajú teraz,
(0:05:49)  a vlastne získali väčšiu kontrolu nad vašim životom
(0:05:52)  pod rúškom rovnosti tým, že vás ako vlastníka ponížia na obyčajného užívateľa.
(0:05:59)  Skutočnosť je taká, že svet sa naozaj stane rovnejším,
(0:06:02)  lebo všetka moc, autorita a peniaze sa bude koncentrovať
(0:06:05)  v rukách nepatrnej menšiny, a z nás sa stanú obyčajní vazalovia týchto oligarchov.
(0:06:11)  Takže sa nedajte zmiasť, servitizácia je len nový názov pre ekonomické otroctvo.
(0:06:17)  Ide o socializmus v globálnom meradle.
(0:06:19)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka