animacia-k-vyhlaseniam_2_n.jpg

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

146
Kultúra života

TRNAVA 22. februára 2021 - „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť platnosť zákazu používania...“ uvádza sa vo vyhlásení trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, ktoré vám prinášame v plnom znení.

Drahí bratia kňazi, rehoľníci, rehoľné sestry, katechéti, učitelia na katolíckych školách Trnavskej arcidiecézy, milí rímskokatolícki rodičia Trnavskej arcidiecézy, úctivo sa na vás obraciam s týmto mojím vyhlásením.
 
Zaiste sa aj k vám dostala správa, ktorou informuje J.E. Mons. ThDr. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup a generálny sekretár KBS, že napriek jednoznačnému negatívnemu postoju Komisie pre katechizáciu a školstvo pri KBS pod vedením jej predsedu J.E. Mons. Bernarda Bobera ako aj ďalších členov tejto komisie - biskupov Mons. Mareka Forgáča, košického pomocného biskupa, Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa, a drvivej väčšiny ďalších jej členov - kňazov, rehoľníkov i laických odborníkov v oblasti katechizácie a katolíckeho školstva zastupujúcich všetky rímskokatolícke i gréckokatolícke diecézy na Slovensku, viacerí z biskupov združených v Konferencii biskupov Slovenska pozmenili postoj vo veci používania učebníc „Láske sa treba učiť”.
 
Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť platnosť zákazu používania 1. dielu publikácie (pre deti vo veku od 4 do 7 rokov) na katolíckych školách na území Trnavskej arcidiecézy, ktorý som vydal v auguste 2020. Tento zákaz rozširujem aj na 2. diel uvedenej publikácie (pre deti vo veku od 8 do 11 rokov). Rodičov so všetkou zodpovednosťou prosím, aby ich nepoužívali ani pri rodinnej výchove svojich detí.
 
Keďže každý diecézny biskup má na území svojej diecézy právo osobne sa rozhodnúť k takémuto kroku, úctivo prosím aj svojich spolubratov v biskupskej službe, ktorí majú v predmetnej veci iný názor, aby toto moje stanovisko nevnímali ako  prejav nejednoty a neúcty voči ním.
 
V modlitbách na všetkých myslí, o modlitby prosí a všetkých s kresťanskou láskou žehná
 
+ Ján Orosch, trnavský arcibiskup

DISKUSIA k článku