rainbow-capitol.jpg

Boj proti ´Zákonu o rovnosti´ vzácne zjednotil agnostikov, Židov, katolíkov a evanjelikov

138
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Článok v The Newsweek od autorov Natashe Chartovej a rabína Jakova Menkena začína týmito slovami: "Nikdy by vám zrejme nezišlo na um podozrievať ortodoxného židovského rabína a agnostickú feministickú líderku, že ťahajú v nejakej veci za jeden povraz..." A o čo viac by to platilo, keby ste do tejto zmesi pridali ešte nejakého katolíka a evanjelika. Čo sa môže stať, keď dáte dokopy takýchto nesúrodých ľudí, ktorí sú v niečom zajedno? 

 

Chartová s Menkenom napísali: "Absolútne súhlasíme s tým, že Zákon o rovnosti (Equality Act; HR 5) je fatálne škodlivým a nenávistným legislatívnym úkonom." Alebo, ako sa vyjadrili vedúci predstavitelia biskupskej konferencie USA, Zákon o rovnosti je "diskriminačným útokom proti veriacim ľuďom"; kresťanom alebo iných vierovyznaniam. Ako zhrnul evanjelický líder Mat Staver, “HR 5 je zákonom, ktorý násilím natláča LGBT agendu všetkým ľuďom, pričom si špeciálne berie na mušku kresťanstvo vo všetkých oblastiach života - vrátane cirkví. Vyskytuje sa čoraz viac prípadov ´potrestania´ kresťanov, ktorí sa s týmto zákonom nestotožnili, pretože nechceli zradiť svoju vieru. A to je ešte len začiatok protiústavného chaosu v Amerike".

 

Jedna vec je postaviť sa proti zlému zaobchádzaniu s tými, čo sa identifikujú ako LGBT (alebo čokoľvek iné); druhá vec však je obrátiť celý svet hore nohami, zahodiť zdravý rozum a logiku a v mene ´rovnosti´ zdevastovať náboženskú slobodu väčšiny národa.

 

V mene "rovnosti" však nie sú pošľapávané iba náboženské práva, ale ľudské práva celkove - najmä práva žien. (Chartová s Menkenom radia ´Ženy, kontrolujte si svoje privilégiá!´) Toto je teda dôvod, prečo sa mnohí veriaci aj neveriaci spoločne zjednocujú proti tzv. Zákonu o rovnosti. Len si predstavte čo tento zákon spôsobí v celom národe bez možnosti náboženských výnimiek! Tu je pár potenciálnych scenárov:   

- homosexuál chce napríklad učiť na ortodoxnej židovskej škole. Na základe Zákona o rovnosti mu v škole nemôžu zakázať učiť len kvôli tomu, že svojím životným štýlom porušuje židovský zákon. Bola by to predsa diskriminácia. Ak by sa niekto obul do ortodoxných židovských synagóg, museli by na základe spomínaného zákona zrušiť oddelené priestory pre ženy a mužov. Opäť diskriminácia!

- a čo ak si biologický muž, ktorý sa identifikuje ako žena, zmyslí, že chce pracovať ako učiteľka v materskej škole a vôbec mu/jej neprekáža, že s celodenným strniskom číta popoludní deťom rozprávky. V škôlke nemôžu povedať ´Ľutujeme, ale nevezmeme vás. Miatlo by to deti´. Podľa Zákona o rovnosti by išlo o diskrimináciu. A uvažujte napríklad nad týmto:

- ste profesionálnym poradcom, ktorého príde 18-ročné dievča, zápasiace s nechcenou príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu, poprosiť o pomoc a o radu. V 12-tich rokoch prežila znásilnenie a odvtedy ju chlapi odpudzujú. Aj napriek tomu sa však chce vydať a mať deti a preto chce prísť na koreň tejto neželanej príťažlivosti k rovnakému pohlaviu. Poradiť jej by na základe Zákona o rovnosti bolo ilegálne.

- vediete útulok pre týrané a zneužívané ženy a odjakživa ste odmietali prijať biologických mužov, ktorí sa identifikujú ako transgender ženy. Máte limitované kapacity a neprichádza predsa do úvahy, aby vaše klientky, beztak už poriadne traumatizované, boli ešte nútené chodiť na záchod, sprchovať sa a spať v jednej izbe s biologickými mužmi! Podľa Zákona o rovnosti ste však nútení akceptovať transgender ´ženy´. 

- ste riaditeľom štátnej školy so skvelým dievčenským bežeckým tímom, ktorý pravidelne vyhráva všetky súťaže. Podľa Zákona o rovnosti ste nútený dovoliť chlapcom, ktorí sa identifikujú ako dievčatá, súťažiť s dievčatami, čím dievčatá pochopiteľne automaticky prehrávajú, strácajú motiváciu a to nehovorím o ich osobnej dôstojnosti. 

- vo vašom kostole sa pravidelne sobáši. Na základe Zákona o rovnosti nemôžete odmietnuť sobáš párom rovnakého pohlavia aj napriek tomu, že to porušuje a znesväcuje princípy vašej viery.

 

Mat Staver práve preto nahlas a naliehavo varuje ľudí pred týmto zákonom: 

"Zákon dokonca trestne stíha tých, ktorí sa chcú s ostatnými podeliť o svoj vlastný príbeh ako sa v Kristovi oslobodili od homosexuality v knižke alebo slovnom svedectve. Tento zákon doslova pripravuje pôdu na zakázanie Biblie, ktorá ponúka moc oslobodiť sa tým, ktorí sa chcú vymaniť z osídiel homosexuality.

A pozor! Pre tento zákon neexistujú ŽIADNE NÁBOŽENSKÉ VÝNIMKY!"

Aj Chartová a Menken varujú, ´je neuveriteľné, ale Zákon o rovnosti vyslovene olúpil praktizovanie náboženstva o ochranu, ktorú mu zaručoval Zákon o navrátení náboženskej slobody z roku 1993. Zákon o rovnosti skrátka nerozlišuje medzi odmietnutím sobášiť páry rovnakého pohlavia z náboženských dôvodov a odmietnutím člena KKK (KuKluxKlanu) cateringovo zabezpečiť svadobnú hostinu ´farebného´ páru. Existencia tradičnej náboženskej praxe na základe Zákona o rovnosti je rovnako neakceptovateľná, ako boli ´Zákony Jima Crowa´." (Jim Crow Laws/Zákony Jima Crowa - súhrnné neoficiálne označenie nariadení o rasovej segregácii, platných v juž. štátoch USA v rokoch 1876 až 1965. Názov ťaží z piesne, zosmiešňujúcej hovorovú reč čiernych otrokov; pozn. prekl.) Práve z týchto dôvodov zjednocuje postoj proti tomuto zákonu ľudí z najrozličnejších zázemí. A to som vôbec ešte nespomínal aspekty tohto zákona, súvisiace s potratmi; k tomu pozri príslušný článok z roku 2019. Ak čítate tento článok a snemovňa ešte nehlasovala, kliknite sem  a začnite konať. Ak sa už chystajú v najbližších chvíľach hlasovať, pourgujte svojho poslanca, aby hlasoval proti tomuto zákonu. A ak hlasovali a neschválil ho, vydýchnite si od úľavy, no zostaňte v strehu! Jedna vec je postaviť sa proti zlému zaobchádzaniu s tými, čo sa identifikujú ako LGBT (alebo čokoľvek iné); druhá vec však je obrátiť celý svet hore nohami, zahodiť zdravý rozum a logiku a v mene ´rovnosti´ zdevastovať náboženskú slobodu väčšiny národa. Platí to, čo hovoria katolícki biskupi:

 

"Ľudská dôstojnosť je základom toho, v čo katolíci veria, pretože každý človek je stvorený na Boží obraz a podľa toho by sa s ním aj malo zaobchádzať - s úctou a súcitom. Tento záväzok Cirkev plní službou milosrdnej lásky všetkým ľuďom, bez ohľadu na rasu, náboženské vyznanie alebo iné."

 

V konečnom dôsledku to "znamená, že máme akceptovať právo každého človeka na primerané zamestnanie bez nespravodlivej diskriminácie či obťažovania a právo na základné dobrá, ktoré potrebuje k životu a svojmu rozvoju. Znamená to však aj prejavovanie rešpektu voči ľuďom rozličného vierovyznania. V tomto prípade z celého srdca podporujeme nediskriminačné princípy, zaisťujúce ochranu práv každého človeka". Presne z tohto dôvodu potrebujeme od našich zvolených poslancov, aby hlasovali proti Zákonu o rovnosti tak, ako je momentálne napísaný. Na tomto sa istotne zhodneme všetci spoločne.   

 

 

DISKUSIA k článku