Bishop_Schneider_-_Rome_1024_512_75_s_c1.jpg

Bp. Schneider volá po novom pro-life hnutí na protest voči medicíne poškvrnenej potratmi

314
Milko Kostovič
Kultúra života

Svetové pro-life hnutie musí 'jasne a jednoznačne protestovať voči medicíne poškvrnenej potratmi, proti zneužívaniu telesných častí nenarodených'

----------------

"Potrebujeme vytvoriť nové pro-life hnutie," uviedol biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup kazašskej Astany, počas svojej prezentácie z 19. februára na online konferencii organizovanej portálom LifeSiteNews s názvom "Demaskovanie COVID-19: Vakcíny, nariadenia a globálne zdravie"

Biskup Schneider uviedol, že doposiaľ malo pro-life hnutie "veľké zásluhy" na spoločnom postupe voči potratom. "Myslím si však, že teraz prichádza nová doba, nová fáza, nové obdobie všetkých pro-life hnutí, ktoré majú jasne a jednoznačne protestovať voči medicíne poškvrnenej potratmi, proti zneužívaniu telesných častí nenarodených." 

"Toto je nová fáza a my musíme byť odvážni," dodal. 

Schneiderova výzva k činom prichádza v dôsledku odhalení toho, ako výskumníci získavajú bunkové línie použité pri vývoji vakcín - vrátane mnohých vakcín na COVID - z detí, ktoré boli potratené živé, aby mali použiteľné tkanivo.

Usmernenia Katolíckej cirkvi 2020 umožňujú Katolíkom prijať vakcíny poškvrnené potratmi. Ďalej sa zdôrazňuje, že Katolíci, ktorí dostanú COVID vakcínu, ktorá je nejakým spôsobom spojená s potratom, to môžu urobiť s "čistým svedomím" a "istým vedomím, že použitie týchto vakcín nepredstavuje formálnu spoluprácu s umelým potratom"

Schneider na jednej strane rozhodne pripúšťa, že zo strany príjemcu vakcíny nedochádza k formálnej kooperácií (to znamená dobrovoľnú účasť) na potrate, z ktorého bola získaná bunková línia pre výrobu vakcíny. Na druhej strane si ale myslí, že kresťania nemôžu "jednoducho rezignovať" pred skutočnosťou, že výroba rôznych liekov je spojená s jatkami nenarodených detí.

"Hlas krvi nenarodených detí zúfalo volá k Bohu z vakcín poškvrnených potratmi, z medicíny poškvrnenej potratmi. Tento hlas plače po celom svete a my sa musíme zobudiť."

"Každý človek, ktorý sa skutočne zaujíma o obranu života a morálneho zákona, nesmie mlčať a rezignovať na túto situáciu."

Biskup lamentoval nad cirkevnými predstaviteľmi, najmä tými, ktorí sú spojení so Svätou stolicou, "ktorí, žiaľ, nevnímajú závažnosť" tejto otázky. 

Schneider poukázal na to, že pri produkcii liekov poškvrnených potratmi dochádza k "akumulácií zločinov"

"Prvým zločinom je vražda, atentát na nenarodené dieťa. Potom je tu extrakcia buniek - je to otrasný zločin. A potom nasleduje recyklácia týchto telesných častí. A potom je tu komercializácia atď. A potom je tu výroba liekov a výroba vakcín."

"Všetky tieto zločiny sú prepojené. Nemôžete ich oddeliť. Keď užijete tento liek vo svojom tele alebo v očkovacej látke, nemôžete povedať: ‘Ach, všetko to zlo vymizne a ja som veľmi vzdialený (od toho všetkého).‘ To nie je pravda. Vstupujete do tohto reťazca."

"Nastala hodina, aby všetci ľudia dobrej vôle, najmä veriaci Katolíci, všetky pro-life organizácie povstali a jednohlasne protestovali s heslom: ‘Nikdy (s tým) nebudeme súhlasiť, nikdy nevpustíme (do našich životov) toto zlo.’"

Schneider citoval z Dostojevského knihy Bratia Karamazovci varovanie ruského autora pred morálnymi nákladmi vytvorenia utópie "pokoja a odpočinku", ktorá však bola vybudovaná na mučení, smrti a "nepomstených slzách jednej malej bytosti - práve to dieťa, ktoré sa bilo pästičkami do pŕs."

"Takže proti tomu musíme protestovať a začať nové hnutie vo farmácii, v medicíne, ktoré nemá nijakú spojitosť s týmito zločinmi, ani tú najvzdialenejšiu." 

Schneider uviedol, že kresťania v tomto novom hnutí by radšej čelili "väzeniu" alebo dokonca "smrti", ako by mali prijať zdravotné benefity pochádzajúce z vraždy nenarodených detí. 

"Ako môžete pre svoje dočasné zdravie využiť vraždenie najslabších a nevinných nenarodených detí a všetky tieto hrozné zločiny? Účel nikdy neospravedlňuje prostriedky. Do tohto reťazca nesmiete vstúpiť."

Poukázal na príklad prvých kresťanov, ktorí si v časoch prenasledovania zvolili mučeníctvo pred záchranou svojich životov, rodín a detí, len aby nemuseli položiť zrnko kadidla pred sochu modly. 

"Odmietli akúkoľvek nejednoznačnosť alebo spoluprácu voči prvému Božiemu prikázaniu."

"Myslím si, že sa blíži doba, keď sa praví kresťania priblížia k obdobiu prenasledovania. Znamenia sú už tu. Ale nemusíme sa báť, pretože Boh je s nami (...) Ak v nás žije Kristus, nemusíme sa báť."

"Musíme byť presvedčení, že patríme k víťazom. A musíme sa pozerať na večnosť. Čo je kresťan? Povedal by som, že človek večnosti. A pretože hľadíme iba za tento smrteľný život, pozeráme sa na večný, hľadáme Božiu vôľu. A keď tak urobíme, Boh nám vždy dodá Ježišovu silu, jeho útechu a požehnanie."

 

DISKUSIA k článku