Bp_batzing.jpg

Predseda Konf. biskupov Nemecka: "Ak protestant požiada o sv. prijímanie, dám mu ho."

310
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Predseda Konferencie (katolíckych) biskupov Nemecka uviedol koncom februára tohto roku, že bude aj naďalej rozdávať sv. prijímanie protestantom, ktorí o to požiadajú. Biskup Georg Bätzing na tlačovej konferencii povedal novinárom, že je nutné rešpektovať "osobné rozhodnutie podľa svedomia" tých, čo túžia prijať sv. prijímanie.

CNA Deutsch, čo je partner CNA správ v nemeckom jazyku, informoval, že Bätzing reagoval na otázku o kontroverznom návrhu na "spoločenstvo pri eucharistickom pokrme" medzi katolíkmi a protestantmi. Návrh podala tzv. Ekumenická študijná skupina protestantských a katolíckych teológov (skratka v nemčine ÖAK) v dokumente z roku 2019, pod názvom “Together at the Lord’s Table” (Spoločne pri Pánovom stole). ÖAK prijala text, odsúhlasený Bätzingom a penzionovaným luteránskym biskupom Martinom Heinom. Na otázku, ako by zareagoval, keby za ním prišiel protestant so žiadosťou prijať Eucharistiu, Bätzing reportérom povedal: "Nemám s tým žiadny problém a podľa mňa konám v súlade s pápežskými dokumentmi." 59-ročný biskup dodáva, že v Nemecku sa to takto "praktizuje každú nedeľu" a že kňazi v jeho diecéze Limburg s tým nemajú žiadne negatívne skúsenosti. Podčiarkol, že kňaz by nemal "jednoducho pozvať každého", no keďže nie je všeobecne dovolené prijímať Eucharistiu, je dôležité preukázať "rešpekt k osobnému rozhodnutiu podľa svedomia" každému, kto túži po sv. prijímaní. Neodmietam podať sväté prijímanie protestantovi, ak oň požiada."

ÖAK bola založená v roku 1946 na posilnenie ekumenických zväzkov. Je nezávislá od Konferencie biskupov Nemecka, aj od evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD), organizácie, reprezentujúcej 20 protestantských skupín. O svojich rokovaniach však informuje obidve zložky. Vo Vatikáne vyvolal spomínaný dokument ÖAK znepokojenie a v septembri 2020 nasledovala intervencia zo strany Kongregácie pre náuku viery (CDF). V štvorstranovej kritike a liste Bätzingovi Kongregácia zdôraznila, že medzi protestantmi a katolíkmi existujú veľmi závažné rozdiely v chápaní Eucharistie a kňazskej služby: "Dogmatické rozdiely medzi nimi sú stále natoľko závažné, že aktuálne nedovoľujú recipročnú účasť na Pánovej večeri a na Eucharistii. Dokument preto nemôže slúžiť ako smernica pre ´individuálne rozhodovanie podľa svedomia´ o prístupe k Eucharistii." Kongregácia pre náuku viery dôrazne varuje pred akýmikoľvek krokmi smerom k spoločnému sv. prijímaniu katolíkov a členov EKD. Po intervencii z Vatikánu biskup Bätzing len opätovne potvrdil svoj názor a postoj, že spoločné sv. prijímanie s protestantmi nie je problém.

Aj kardinál Kurt Koch, prefekt Pápežskej rady pre podporu jednoty kresťanov vyjadril vážne obavy a nedôveru voči návrhu na vytvorenie "spoločenstva pri eucharistickom pokrme". Na tlačovej konferencii, ktorá sa kvôli korone konala iba virtuálne, vyjadril Bätzing svoju veľkú nádej v súvislosti so "synodálnou cestou", vďaka ktorej by mali nemeckí laici a biskupi diskutovať o 4 hlavných témach: spôsob výkonu moci v Cirkvi; sexuálna morálka; kňazstvo a úloha žien. Na konci tohto jarného plenárneho zasadnutia biskupov, na ktorom hovoril Bätzing, sa konali voľby, v ktorých bola za prvú generálnu tajomníčku Konferencie (katolíckych) biskupov Nemecka zvolená žena (!), teologička, Beate Gillesová.

 

DISKUSIA k článku