2.jpg

´Každý kresťan musí byť pripravený na mučeníctvo´ - pápež František

259
Zuzana Smatanová
AltKAT

Pápež František vo svojom príhovore uvažoval nad životom a smrťou blahosl. Oscara Romera, ktorý bol začiatkom roku 2015 vyhlásený za mučeníka a zdôraznil, že každý kresťan by mal byť pripravený položiť svoj život za vieru.

"Mučeníkom sa človek nerodí. Je to milosť, ktorú udeľuje Pán a ktorá sa svojím spôsobom týka každého pokrsteného človeka", povedal pápež František skupine pútnikov z El Salvadoru na audiencii 30. októbra. Bl. Oscar Romero bol arcibiskupom San Salvadoru, hlavného mesta El Salvadoru, od roku 1977 až do svojej mučeníckej smrti 24. marca 1980. Citujúc slová bl. Romera pápež František povedal, že "musíme byť pripravení ochotne zomrieť za svoju vieru, aj keď nám Pán takúto poctu nedá".

"Dať svoj život neznamená iba nechať sa pre niečo zabiť, ale skôr svoj život odovzdať. Mať ducha mučeníctva znamená podriadiť svoj život plneniu povinností v tichosti, v modlitbe; v tichosti každodenného života odovzdávať svoj život kúsok po kúsku", povedal pápež. Salvadorskí pútnici sa stretli so Sv. Otcom počas svojej púte do Ríma, kde chceli poďakovať za nedávne blahorečenie arcibiskupa Romera. Abp. Romero bol zabitý počas slávenia sv. omše a vo februári p. František uznal jeho smrť ako smrť z nenávisti voči jeho viere. Blahoslavili ho 23. mája v El Salvadore. V ten istý deň pápež vyhlásil, že sviatok tohto mučeníka sa bude každý rok sláviť 24. marca, čiže v deň, "keď sa zrodil pre nebo". Pápež František vo svojom príhovore pútnikom zo Salvadoru povedal, že

"už od počiatkov Cirkvi sa krv mučeníkov považuje za semeno nových kresťanov. Aj dnes sa krv kresťanov dramatickým spôsobom vylieva v celom svete a vysvetlil, že títo ľudia zomierajú s istotou, že ich smrť prinesie ovocie a povedie k vzrastaniu svätosti, spravodlivosti, zmierenia a lásky k Bohu. Mučeník nie je žiadnym exponátom z minulosti, pri ktorom sa ako pri peknom obraze v kostole zastavíme a nostalgicky zaspomíname. Nie; mučeník je naším bratom a našou sestrou, ktorí nás ustavične sprevádzajú v tajomstve spoločenstva svätých a ktorí, zjednotení s Kristom, nie sú ľahostajní voči našej pozemskej púti, našim utrpeniam, našim úzkostiam."

Pápež spomenul aj mnohých iných z histórie Salvadoru, ktorí v posledných rokoch prišli o život pre svoju vieru, napríklad páter Rutilio Grande, ktorý bol jezuitským kňazom a dobrým priateľom bl. Romera, a ktorého úkladne zavraždili v roku 1977, tri roky pred zavraždením samotného arcibiskupa. Obaja, bl. Romero, aj p. Grande, podobne ako aj mnohí iní Salvadorčania, ktorých tiež zabili z nenávisti voči ich viere, sa nebáli zomrieť a preto "zvíťazili a mohli sa tak stať príhovorcami za svoj ľud u Boha". Pápež dodal, že sa nesmie zabudnúť na to, že mučeníctvo bl. Romera začalo už dávno pred jeho smrťou - jeho svedectvom, utrpením a prenasledovaním pre vieru. Dokonca aj po zavraždení arcibiskupa, "bola jeho pamiatka očierňovaná, pošliapavaná, hanobená a jeho mučeníctvo ďalej pokračovalo aj pre jeho bratov v kňazskej a biskupskej službe". Bl. arcibiskup Romero svojho času v San Salvadore kritizoval zneužívanie ľudských práv a represívnu politiku tamojšej vlády; hovoril v mene chudobných a obetí vládnuceho režimu. Pre toto obraňovanie chudobných mnohí obviňovali arcibiskupa z podporovania marxistických interpretácií teológie oslobodenia. Avšak teológovia, ktorí úzko spolupracovali s arcibiskupom nenašli žiadny dôkaz o týchto obvineniach, práve naopak, argumentovali tým, že arcibiskupa vedie iba láska k chudobným, ktorá je zakorenená v cirkevnej náuke a v evanjeliu. Pápež zdôraznil, že tieto obvinenia sa dostali až priamo k nemu a preto konštatuje, že mučeníctvo bl. Oscara Romeru trvá podnes práve kvôli jeho nesprávnemu chápaniu a nactiutŕhaniu. Práve toto dodáva pápežovi v tomto prípade silu a istotu.  

"Iba Boh pozná životné príbehy ľudí, ktorí položili svoj život, ktorí zomreli a ktorých naďalej ´kameňujú´ tými najtvrdšími kameňmi na svete - slovami", povedal pápež František a dodal, že v roku Božieho Milosrdenstva slúži bl. Oscar Romero ako povzbudenie pre Salvadorčanov, aby ohlasovali evanjelium s novou horlivosťou, aby sa usilovali o pravú spravodlivosť, pokoj a zmierenie. Podobne ako bl. Oscar Romero, aj pápež túži raz sa dožiť dňa, v ktorom "zmizne hrozné utrpenie mnohých bratov, na ktorých sa s nenávisťou pácha násilie a nespravodlivosť". Končí citáciou bývalého arcibiskupa a modlí sa, aby Pán zoslal "dážď milosrdenstva a dobroty, spolu so záplavou milostí", ktoré obrátia srdcia všetkých Salvadorčanov. "Kiežby meno Božského Spasiteľa prinieslo obrátenie krajine, kde sa všetci cítia vykúpení a ako bratia bez rozdielov, pretože v Kristovi, našom Pánovi, sme všetci jedno."

 

DISKUSIA k článku