shutterstock_242329204_1024_512_75_s_c1.jpg

Španielsky najvyšší súd stopol rozsiahle COVID obmedzenia omší

312
Milko Kostovič
Kultúra života

Španielsky najvyšší súd po odvolaní asociácie kresťanských právnikov pozastavil COVID obmedzenia verejných omší v autonómnom regióne Castilla y León severne od Madridu. Región zahŕňa historické univerzitné mesto Salamanca, ako aj Segoviu, Burgos, Valladolid a Avilu - kde svätá Terézia založila svoj prvý reformovaný Karmel. Je to región s mohutnými kostolmi a monumentálnymi katedrálami, kde podľa miestnych vládnych nariadení mohlo pri omši asistovať iba 25 veriacich. Rovnaký limit platil aj pre vonkajšie omše.

Organizácia Asociación Abogados Cristianos požiadala najvyšší súd o "dočasné opatrenie" s cieľom ochrániť práva a slobody návštevníkov kostolov. Tribunál súhlasil s tým, že sanitárne opatrenie obmedzujúce účasť na 25 ľudí aj v tých najväčších kostoloch - loď katedrály v Burgose má 5 000 metrov štvorcových - bolo "zjavne neprimerané", pretože nezohľadňovalo lokalitu, vlastnosti a rozmery dotknutých budov a nerozlišovalo sa ani medzi vonkajšími a vnútornými slávnosťami. 

Niektoré kostoly v regióne dokážu pojať niekoľko tisíc ľudí. Na druhej strane bolo nariadenie tiež neprimerané, pretože umožňovalo 24 ľuďom pripojiť sa k bohoslužbám v malej kaplnke alebo miestnosti s rovnakou maximálnou kapacitou. Organizácia Abogados Cristianos zdôrazňovala tento bod počas vypočúvania a tiež argumentovala, že by nemal existovať maximálny povolený počet veriacich v kostole: namiesto toho by sa malo sústrediť na bezpečnostné a hygienické opatrenia v danej lokalite. 

Opatrenia, ktoré 15. januára zaviedla "Junta" (autonómna vláda) Kastílie a Leonu, boli pozastavené aj z dôvodu, že ich trvanie sa predĺžilo na neurčito až do konca sanitárneho "výnimočného stavu" a pretože sa predĺžili nesystematicky na všetky miesta bez ohľadu na ich rozdielnosti. Dodáva sa tiež, že "riziko nákazy" je "povoľujúcim prvkom" pre reštrikcie: inými slovami, ak sa majú stanoviť limity, musia byť overiteľné.

Obmedzenia verejných bohoslužieb "sú nepochybne záťažou pre vykonávanie kolektívnych prejavov katolíckeho náboženstva, majú vplyv na základné práva a ich proporcionalita je zjavne neadekvátna," rozhodol najvyšší súd v súvislosti s požiadavkou kresťanských právnikov.

Minulú nedeľu sa stovky Katolíkov pripojili k verejnej demonštrácii organizovanej týmto združením pred kostolom svätého Benedikta vo Valladolide na tému: "Rešpektujte moju vieru". 

Zdá sa, že "Junta" Kastílie a Leonu očakávala odmietnutie svojich protináboženských opatrení. Pár dní predtým totiž už Najvyšší tribunál rozhodol, že ich zákaz vychádzania o 20:00 bol nezákonný, pretože vyhlásenie núdzového stavu umožňuje takéto zákazy iba od 22:00. 

Minulý piatok, teda viac ako mesiac po zavedení "zjavne neprimeraných" obmedzení verejných bohoslužieb, regionálna vláda prijala opatrenie upravujúce svoje obmedzenie a povolila účasť až do jednej tretiny kapacít kostolov - pričom na vypočutí mala pripustiť, že to jasne presahuje 25 ľudí. 

Napriek tomuto zmierneniu pravidiel, vďaka ktorému sa podľa "Junty" stáva rozhodnutie Najvyššieho tribunálu bezvýznamným, sa organizácia Abogados Cristianos rozhodla neustúpiť a pokračovať v súdnych konaniach. Predsedníčka Polonia Castellanos minulý piatok dala najavo, že cieľom bolo "zabrániť tomu, aby sa podobné veci opakovali". Dodala, že opatrenie, proti ktorému bojovali, bolo "totálne diskriminačné" a že "žiadny líder autonómnej vlády nemá právomoc obmedzovať základné práva, akým je náboženská sloboda"

Organizácia Abogados Cristianos si zvolila zjavne  správny opatrný prístup, a to aj napriek dobrým správam. Minulý piatok, keď vyšlo oznámenie o zrušení pravidla pre 25 osôb, León Francisco Igea zo strany Ciudadanos jasne uviedol, že keby mal na výber, zatvoril by v januári všetky kostoly v Kastílii a Leone "pretože si to situácia vyžadovala"

"Je mi jedno, kto to hovorí; nikde v Biblii ani v Novom zákone sa nehovorí, že musíte povedať Amen všetkému, čo povie kardinál. Mám veľkú úctu ku katolíckej hierarchii, ale ešte viac si vážim posolstvo; a posolstvo Evanjelia ma vedie k ochrane životov mojich bratov a robím to, čo si myslím, že musím robiť ako politik a ako kresťan," uviedol Igea. Ďalej tvrdí, že najlepšie posolstvá môžu skončiť "v rukách schátralého posla"

Pred niekoľkými dňami kardinál Antonio Cañizares z Valencie vyhlásil, že sa takmer rozplakal, keď zistil, že jeho katedrála je pri omši takmer prázdna, a dodal, že reštrikcie verejných bohoslužieb v mnohých autonómnych oblastiach išli nad rámec toho, čo je rozumné. Vo svojom pastierskom liste napísal: "Som úprimne presvedčený, že za súčasných okolností to minimálne niektoré autonómne vlády preháňajú, pokiaľ ide o náboženskú slobodu, keď ponižujúcim spôsobom znižujú počet ľudí, ktorí sa môžu zúčastňovať na slávení Svätej omše v kostoloch."

V mnohých regiónoch vrátane Castilla y León môžu divadlá a kiná naďalej fungovať s obmedzeniami, rovnako aj supermarkety, bary a reštaurácie. 

Väčšina z regiónov má kritériá pre kostoly nastavené medzi 30 do 50 percent kapacity, pričom 25 percent má spolu so zákazom spievania región Aragón, a 75 percent Navarra, pričom v Madride musia byť kostoly zatvorené o 21:00. 

Organizácia Abogados Cristianos tiež namietala obmedzenia verejných bohoslužieb v regióne Cantabria (severné Španielsko), kde iba 10 ľudí môže asistovať pri omši v štyroch samosprávach pod lockdownom. 

Rovnako ako vo Francúzsku vlani v máji sa aj španielski biskupi viac-menej sťažovali na obmedzenia, no iniciatívu začatia právnych konaní prenechali na laické skupiny.

 

 

DISKUSIA k článku