shutterstock_684248830_1024_512_75_s_c1.jpg

V službách Panny Márie, ktorá vyhráva všetky Božie zápasy

589
Zuzana Smatanová
AltKAT

Celý svet musí v týchto posledných časoch, v ktorých apokalyptický zápas medzi svetlom a temnotou dosahuje vrchol a má najväčšiu silu, uznať a rešpektovať jedinečné postavenie Preblahoslavenej Panny Márie. Nepoškvrnená je totiž Víťazkou vo všetkých zápasoch nášho Boha. Objavila sa na horizonte našej epochy ako veľké znamenie spásy a vykúpenia (Zjv 12,1), pretože to tak vo svojej milosrdnej prozreteľnosti ustanovil náš Pán.

Najvyšší "urobil Máriu Vládkyňou neba a zeme a povýšil ju na Veliteľku svojich zástupov, na Správkyňu svojho bohatstva, na Rozdávateľku Jeho milostí, na Vykonávateľku Jeho úžasných zázrakov, na Spoluvykupiteľku ľudského pokolenia, na Prostrednicu vyvolených, na Ničiteľku Božích nepriateľov, na vernú Spoločníčku v Jeho sláve a v Jeho víťazstve" (1). 

Sv. Ľudovít Mária Grignon z Montfortu v tejto súvislosti hovorí: "Boh chce potom v posledných časoch zjaviť a osláviť Máriu, majstrovské dielo svojich rúk" (2). Mária ako zora nášho vykúpenia predchádza vychádzajúcemu slnku našej spásy. Pravá úcta k Panne Márii sa preto riadi heslom: Ut adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariæ! (Očakávame vládu Tvoju, očakávame vládu Márie!; voľný preklad). Zatônená Duchom Svätým Nepoškvrnená "porodila toho Najvznešenejšieho, aký kedy existoval a bude existovať - Bohočloveka. Preto prinesie na svet tie najúžasnejšie veci aj vtedy, keď nastanú posledné časy" (3). V našich časoch, keď sa satan stavia do pozície víťaza, keď kontroluje kľúčové pozície anticirkvi a sveta, nám pohľad na Prebl. Pannu Máriu poskytuje správne chápanie: Panna Mária zasadí hadovi a jeho nasledovníkom definitívny a rozhodujúci úder!" 

"Panna Mária by práve preto mala byť v týchto posledných časoch viac, než kedykoľvek predtým, milovaná a uznávaná pre svoje milosrdenstvo, moc a plnosť milostí ... Mária je, koniec koncov, veľkým postrachom zlých duchov a ich nasledovníkov; buduje si okolo seba armádu svojich verných nasledovníkov, a to najmä v tejto dobe. Satan totiž veľmi dobre vie, že na skazu duší má už iba veľmi málo času a preto dennodenne na ne čoraz krutejšie útočí" (4).

Z tejto perspektívy človek lepšie chápe aké jedinečné je poslanie našej Nebeskej Kráľovnej v Božom pláne spásy človečenstva, ako je to jasne napísane v Protoevanjeliu  (Gn 3, 15): Z týchto záverečných stupňujúcich sa krutých útokov diabla sa dá pochopiť prvé a významné proroctvo a prekliatie, ktoré Boh uvalil na hada už v pozemskom raji ... Najdesivejším a najmocnejším protivníkom, akého mohol Boh ustanoviť proti satanovi je Mária, Prebl. Panna a Matka Vykupiteľa. Boh Jej dal už od čias Raja takú veľkú moc poraziť, premôcť a rozdrviť hlavu tohto pyšného a mrzkého ducha, že sa diabol Márie bojí viac ako všetkých anjelov a ľudí, áno, v určitom zmysle sa Jej bojí viac ako samotného Boha ... Inými slovami, satan vo svojej pýche trpí nekonečne viac, keď ho porazí a potrestá pokorná a ponížená Služobnica Pána, než samotný Pán a Jej pokora je preňho oveľa ničivejšia, než všemohúcnosť Boha" (5).

Sv. Ľudovít z Montfortu ilustruje vznešené postavenie víťaznej Panny nasledovným prehlásením: "Moc, ktorú sa Boh rozhodol udeliť Márii je taká nesmierna, až sa javí rovnaká, akú má Boh a jej prosby a modlitby sú u Boha natoľko mocné, že sú preňho akoby príkazom aj napriek Jeho majestátu; nedokáže skrátka nikdy odolať naliehavým prosbám milovanej Matky" (6). A práve preto sa pred Nepoškvrnenou trasie celé peklo! Je nepremožiteľnou Vodkyňou nebeských zástupov. Sv. Alfonz Liguori v tejto súvislosti hovorí: "Mária nie je len Kráľovnou neba a Svätých, ale aj Vládkyňou, pred ktorou sa trasie peklo a diabli, pretože ich hrdinsky premohla svojimi čnosťami" (7). Ten istý Učiteľ Cirkvi nás vedie k pevnej dôvere v túto opravdivú Víťazku: "Moje deti, týmito slovami vám chce Mária povedať, že keď na vás útočí nepriateľ, "utiekajte sa ku mne, pozrite na mňa a buďte odvážni, pretože vo mne, svojej Ochrankyni, uvidíte zároveň aj svoje víťazstvo ..." Preto sa Mária nazýva aj Postrachom pekelných mocností; je ako skvele organizovaná armáda: Terribilis ut castrorum acies ordinata (Cant. 6:3)” (8). Cirkevný Otec Sv. Ján Damascénsky potvrdzuje: "Ak v Teba, Bože, vložím nepremožiteľnú nádej, budem blažený; zdolám svojich nepriateľov, len mi poskytni svoju ochranu a všemohúcu pomoc ako bojovú výzbroj" (9). Historický odkaz Fatimy oveľa viac žiari tam, kde sa Prebl. Panna a Matka Božia zjavila s oznámením o víťazstve v tomto apokalyptickom rozhodujúcom boji. Panna Mária, Archa Novej zmluvy, ponúka svojim deťom bezpečie neba: "Ježiš chce na tomto svete ustanoviť praktizovanie úcty k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Tým, ktorí ju budú praktizovať, sľubujem záchranu a spásu" (10). V tomto epochálnom oznámení je zahrnutý aj monumentálny plán s Božím Milosrdenstvom pre naše časy. Sám Najvyšší chce, aby sa ľudia zasväcovali Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie! V tomto spočíva zlatý kľúč k dejinám spásy! Mária je Svätyňou ... Najsvätejšej Trojice, v ktorej je Boh ešte vznešenejšie prítomný, než na akomkoľvek inom mieste na svete a v ktorej sedí na ešte slávnostnejšom tróne, než nad cherubínmi a serafínmi. Preto bez mimoriadnych výsad nemá do tejto Svätyne prístup žiadne stvorenie, nech je akokoľvek čisté" (11). Na nesmiernu ´biedu´ ľudí v týchto apokalyptických časoch odpovedá Pán tou najväčšou mierou svojho milosrdenstva, ktoré nám chce sprostredkovať materinskou cestou, menovite skrze Sprostredkovateľku všetkých milostí. Panna Mária je totiž cestou, po ktorej k nám prišiel Kristus - dnes rovnako, ako pred 2000 rokmi.

Z týchto dôvodov Boh chce, aby Máriu každý poznal, miloval a ctil si Ju, teraz viac než kedykoľvek predtým, čo sa nepochybne udeje vtedy, keď vyvolení v milosti a svetle Ducha Svätého budú praktizovať úctu k Panne Márii ... v každej svojej potrebe zakúsia plnosť Jej milosti a silu Jej pomoci; vždy u Nej nájdu útočisko, ako u vernej Ochrankyni a Sprostredkovateľky" (12). 

Nepoškvrnená je Žena odetá slnkom, ktorá stojí zoči-voči moci antikresťanského sveta draka (13) a zachraňuje všetkých, ktorí sa Jej zverili. Ona, ktorá porodila Pôvodcu života, premáha kultúru smrti. Toto svoje poslanie, ktoré dostala od Boha, vykoná lepšie a rýchlejšie, keď sa uzná a akceptuje Jej jedinečná moc. "Vskutku tisíckrát šťastnejší sú kresťania, ktorí sa verne a absolútne pripútajú k Márii, považujúc Ju za svoju bezpečnú kotvu. V búrkach tohto sveta si nezúfajú a nestratia svoje poklady v nebi. Šťastní sú všetci, ktorí sú spojení s Máriou, s Noemovou archou! Vody potopy, ktoré pochovali veľké množstvo ľudí, im neublížia, pretože: Qui operantur in me non peccabunt (Ktorí sa namáhajú v mojej službe, nezhrešia)(Sir 24,30)” [14].