bishop

Peruánsky arcibiskup kritizuje vládu pre zatváranie kostolov

171
Milko Kostovič
Kultúra života

Arcibiskup Javier Del Río Alba spochybnil kompletné zatvárenie chrámov a centier bohoslužieb, zatiaľ čo banky, nákupné centrá a reštaurácie zostávajú otvorené.

--------------------------

Arcibiskup Javier Del Río Alba z peruánskeho druhého najväčšieho mesta Arequipa tvrdo kritizoval vládu za vynútené zatváranie kostolov, pričom firmy môžu zostať naďalej otvorené. 

Arcibiskupov list v najnovšom vydaní arcidiecézneho vestníka má názov "Ďalší závažný omyl vlády". (Celý text sa nachádza nižšie.)

Arcibiskup obviňuje vládu zo selektívneho zatvárania kostolov, zatiaľ čo ostatným podnikom umožňuje zostať byť otvorení. Arcibiskup  to vysvetľuje tým, že miestna vláda nerozumie peruánskej spoločnosti ani samotným Peruáncom.

Poukazujúc na peruánsku ústavu, v ktorej sa píše "Obrana ľudskej bytosti a rešpektovanie jej dôstojnosti sú najvyšším cieľom spoločnosti a štátu," Del Río komentoval, že "ak majú tí, ktorí disponujú štátnou mocou, obmedzený a nekompletný pohľad na ‘ľudskú bytosť‘, potom nebudú schopní brániť alebo rešpektovať jej dôstojnosť."

Na základe sčítania ľudu z roku 2017 sa zistilo, že "95 percent Peruáncov vyznáva nejaké náboženstvo," vyhlásil arcibiskup a dodal, že kresťania tvoria "takmer väčšinu" tohto čísla. 

"Kresťania ... veria, že jednota duše a tela je taká hlboká, že ich spojenie vytvára jednu jedinú prirodzenosť (KKK, 365). Všetko však naznačuje, že naši súčasní lídri nezdieľajú tento pohľad a k už kritizovanému kontrastu medzi zdravím a ekonomikou teraz pridávajú vážnejší a nepodložený kontrast medzi fyzickým a duchovným zdravím."

"Preto nariadili úplné zatvorenie chrámov a centier bohoslužieb takmer v celom Peru. Zároveň však banky, nákupné centrá a dokonca aj reštaurácie môžu naďalej fungovať s kapacitou, ktorá môže dosiahnuť až takmer 50 percent."

Tamojšia vláda v rámci posledných extrémnych Covid-19 obmedzení rozdelila krajinu na tri úrovne varovaní: vysokú, veľmi vysokú a extrémnu. Pri "extrémnom" i "veľmi vysokom" varovaní sú kostoly a miesta bohoslužieb uzavreté. Pri "extrémnom" varovaní však môžu byť supermarkety, banky a lekárne otvorené až do 40 percent svojej kapacity; pri "veľmi vysokom" varovaní sa kapacita zvyšuje na 50 percent, reštaurácie môžu mať 30 percent, ak sú zákazníci usadení vonku, a bežné obchody a galérie môžu otvárať s 20-percentnou kapacitou.

Iba pri "vysokej" úrovni varovania môžu byť kostoly otvorené a to iba s 20-percentnou kapacitou, čo je oveľa menej ako v bežných obchodoch, supermarketoch, reštauráciách, knižniciach a bankách.

Mesto Arequipa leží v oblasti s "veľmi vysokou" úrovňou varovania a kostoly sú tam preto kompletne uzavreté. 

Peru okrem toho prijalo opatrenia s konkrétnym zámerom, aby nedeľné zhromaždenia boli ešte komplikovanejšie. Od 13. januára mali občania v nedeľu zákaz viesť vozidlá s cieľom zakázať zhromaždenia. Toto obmedzenie používania súkromných vozidiel je zavedené na všetkých troch úrovniach varovania v Peru, hoci v súčasnosti sa líši od zákazu počas nedele v oblastiach s "vysokou" úrovňou varovania až po úplný zákaz pri "extrémnom" varovaní. 

Vyhláška stanovujúca najnovšie zákazy bola zverejnená 27. januára a je účinná od 31. januára minimálne do 14. februára.

Arcibiskup znovu zdôraznil dôležitosť osobnej účasti na sviatostiach a uviedol, že je "veľmi znepokojujúce, že naši lídri neuznávajú túto životne dôležitú potrebu väčšiny Peruáncov a dokonca jej prikladajú menší význam než obyčajným rekreačným stretnutiam."

"Na rozdiel od materialistického individualizmu typického pre ‘kultúru vyhadzovania‘, kam patria potraty a eutanázie podporované vládnucou stranou, nespočetné množstvo mučeníkov v 21. storočí života Cirkvi svedčí o dôležitosti toho, že ... kresťania musia spoločne načúvať Božiemu slovu, zúčastňovať sa na slávení Eucharistie a slobodne vstupovať do chrámu, kde spoznávame skutočnú prítomnosť Krista, alebo na miesto bohoslužby, kde sa stretávame s našimi bratmi vo viere."

Vláda by sa mala starať o "celkové zdravie Peruáncov", uviedol arcibiskup, aby bolo náležite postarané o fyzické a duchovné zdravie ľudí. Del Río poznamenal, že Crikev "už mesiace" dodržiava vládne nariadenia týkajúce sa fyzického odstupu a hygienických opatrení, a malo by jej byť umožnené otvorenie pri uplatňovaní týchto bezpečnostných opatrení.

Vo videonahrávke adresovanej veriacim arcibiskup zopakoval svoj nesúhlas so zatváraním kostolov, ale naznačil, že Cirkev bude rešpektovať vyhlášky, aby ukázala, že jej členovia sú poslušnými občanmi. 

V otvorenom liste zverejnenom v máji 2020 však katolícke duchovenstvo vedené bývalým pápežským nunciom arcibiskupom Carlom Mariom Viganom a kardinálmi Gerhardom Ludwigom Mullerom, Josephom Zenom a Janisom Pujatsom pripomínalo politikom na celom svete, že "štát nemá právo z akýchkoľvek dôvodov zasahovať do zvrchovanosti Cirkvi."

"Táto autonómia a sloboda Cirkvi je základným právom, ktoré jej udelil Pán Ježiš Kristus, aby mohla sledovať ciele, ktoré sú jej vlastné. Z tohto dôvodu sa ako pastieri nástojčivo dožadujeme práva, aby sme o slávení svätej omše a sviatostí mohli rozhodovať nezávisle. Požadujeme taktiež uznanie našej neobmedzenej autonómie vo všetkých záležitostiach, ktoré spadajú pod bezprostrednú príslušnosť cirkevnej autority, ako napr. liturgické normy a právne nariadenia k rozdávaniu svätého prijímania a poriadku udeľovania sviatostí," uvádzajú signatári. 

Pri samostatnej príležitosti arcibiskup Viganò tiež spomenul, že "poslušnosť prestáva byť cnosťou a v skutočnosti sa stáva servilitou, ak sa sama sebe stáva cieľom a ak je v rozpore s účelom, na ktorý je ustanovená, konkrétne s vierou a mravmi."

Arcibiskup Viganò nedávno zopakoval svoje učenie slovami, že poslušnosť by sa nemala prejavovať voči príkazom, ktoré sú samy osebe zlé. "Poslušnosť voči zvrátenej autorite nemožno považovať za požadovanú ani morálne dobrú jednoducho preto, že keď sa Syn človeka vráti na konči času, On vykoná spravodlivosť. Písmo nás vyzýva, aby sme boli poslušní, pričom svoju poslušnosť zmierňujeme trpezlivosťou a duchom pokánia, ale nijako nás nenabáda, aby sme sa podriaďovali príkazom, ktoré sú vnútorne zlé, len preto, že autoritu má ten, kto nám tieto príkazy vydáva."

Celé vyhlásenie arcibiskupa Del Ría je uvedené nižšie:

ĎALŠÍ ZÁVAŽNÝ OMYL VLÁDY

Nedávne opatrenia prijaté vládou na boj proti druhej vlne pandémie Covid-19 znova ukazujú, že naši lídri nerozumejú peruánskej spoločnosti ani tým z nás, ktorí sú jej súčasťou. Je to vážne, pretože podľa článku 1 Politickej ústavy Peru: "Obrana ľudskej bytosti a rešpektovanie jej dôstojnosti sú najvyšším cieľom spoločnosti a štátu." Ak majú tí, ktorí disponujú štátnou mocou, obmedzený a nekompletný pohľad na ‘ľudskú bytosť‘, potom nebudú schopní brániť alebo rešpektovať jej dôstojnosť. A ak by sa navyše tento pohľad líšil od pohľadu väčšiny Peruáncov, vládli by tak, že by sa im obrátili chrbtom.

Na základe sčítania ľudu z roku 2017 sa zistilo, že 95 percent Peruáncov vyznáva nejaké náboženstvo, podľa ktorého "ľudská bytosť" nie je len hmota, ale je bytosťou zároveň telesnou a duchovnou. Kresťania, ktorí tvoria takmer všetkých 95% Peruáncov, veria, že jednota duše a tela je taká hlboká, že ich spojenie vytvára jednu jedinú prirodzenosť (KKK, 365). Všetko však naznačuje, že naši súčasní lídri nezdieľajú tento pohľad a k už kritizovanému kontrastu medzi zdravím a ekonomikou teraz pridávajú vážnejší a nepodložený kontrast medzi fyzickým

a duchovným zdravím. Preto nariadili úplné zatvorenie chrámov a centier bohoslužieb takmer v celom Peru. Zároveň však banky, nákupné centrá a dokonca aj reštaurácie môžu naďalej fungovať s kapacitou, ktorá môže dosiahnuť až takmer 50 percent. To, že sa bráni veriacim aj individuálne sa modliť a s minimálnou kapacitou v chrámoch, čo je najnovšie nariadenie vlády, narušuje dôstojnosť Peruáncov a opomína ich duchovné potreby.

Na rozdiel od materialistického individualizmu typického pre ‘kultúru vyhadzovania‘, kam patria potraty a eutanázie podporované vládnucou stranou, nespočetné množstvo mučeníkov v 21. storočí života Cirkvi svedčí o dôležitosti toho, že kresťania musia spoločne načúvať Božiemu slovu, zúčastňovať sa na slávení Eucharistie a slobodne vstupovať do chrámu, kde spoznávame skutočnú prítomnosť Krista, alebo na miesto bohoslužby, kde sa stretávame s našimi bratmi vo viere. Je preto veľmi znepokojujúce, že naši lídri neuznávajú túto životne dôležitú potrebu väčšiny Peruáncov a dokonca jej prikladajú menší význam než obyčajným rekreačným stretnutiam. Správnou vecou by bolo, keby sa zaujímali o celkové zdravie Peruáncov, ktoré sa neobmedzuje iba na fyzické, ale zahŕňa aj duchovné zdravie, a aby boli otvorené chrámy a umožnené bohoslužby s náležitými opatreniami biologickej bezpečnosti, ktoré mimochodom dodržiavame celé mesiace. Medzitým sa budeme musieť vrátiť k prenosu omše skrz sociálne siete, hoci kňazi budú naďalej k dispozícii veriacim vo farských úradoch, či už pre spoveď alebo pre duchovné vedenie, pomazanie chorých a všetko, čo je v ich dosahu.

Javier Del Río Alba
Arcibiskup z Arequipy

 

 

DISKUSIA k článku