20210204150248_54ba829e9ff27070d713e929437d20defa3bda7b881bf7609aaa89d4c1b89007.jpeg

´LGBT Ježiš´ - katolícki odporcovia vyzdvihujú dokument, ktorý takto zobrazuje Ježiša

330
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Režisér dokumentu, Yuval David, je Žid, ktorý žije v civilnom homosexuálnom "manželstve" s katolíkom a ktorý tvrdí, že tento film predstavuje "čosi bezprecedentné".

Nový dokument má podľa neho za úlohu prepracovať katolícku ikonografiu (zobrazovanie osôb) pre všetkých, čo sami seba identifikujú ako LGBT a chcú zobraziť Ježiša Krista "ako člena alebo ako spojenca LGBTQ+ komunity". Zahŕňa aj názory jezuitského pátra Jamesa Martina, ako aj nesúhlasiacich katolíkov, ktorí odmietajú náuku Cirkvi o manželstve a presadzujú možnosť uzavrieť ´sviatostné manželstvo´ aj osobám rovnakého pohlavia.

Na reklamnom plagáte k filmu Wonderfully Made (Nádherne stvorení) sa nachádza kríž, ktorý má cez seba dúhový banner a na mieste latinského nápisu INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Ježiš Nazaretský, Kráľ židovský) nad Ježišovou hlavou, sa nachádza skratka LGBTQ+ (lesbians, gays, bisexuals, transgenders, queer/questioning - lesby, gayovia, bisexuáli, transgenderi, iní čudáci). Priťahovať vás má veta: "Aj tí, čo sú odmietaní, sú nádherne stvorení". Na inom posteri k filmu je vyobrazený modliaci sa muž v pastierskom odeve, ktorého zalieva svetlo vo farbách dúhy. Film sa má začať premietať v roku 2021. Ako sme už v úvode spomenuli, režisérom dokumentu je Žid, Yuval David, ktorý žije v civilnom homosexuálnom "manželstve" s katolíkom a ktorý tvrdí, že film je "čímsi bezprecedentným".      

"Film dokumentuje vytvorenie jedinečnej spoločnej katolíckej a LGBTQ+ ikonografie prostredníctvom sofistikovaného fotografického umenia, ktoré preobrazuje Ježiša ako člena alebo ako spojenca LGBTQ+ komunity", povedal režisér 24. decembra pre magazín Out, zaoberajúci sa štýlom a kultúrou LGBT. "Reakcie ľudí vo filmových interview na foto-umenie - filmované v reálnom čase počas interview - poukazujú na neuveriteľnú moc a vplyv, aké by Cirkev mala, keby toto umenie akceptovala a zahrnula "do seba".  

Komentár k filmu poskytol aj otec Bryan Massingale, profesor teológie na Fordham University. Filmová facebooková stránka ho popisuje ako "jediného afro-amerického katolíckeho kňaza, ktorý sa v krajine verejne prezentuje ako homosexuál": "Mojím snom je kostol, v ktorom by sa mohli pred Cirkev postaviť dvaja muži alebo dve ženy a potvrdiť svoju lásku jej požehnaním vo sviatosti manželstva. Ich láska by sa tak vnímala ako božia; že Boh je prítomný v tomto ich vzťahu. Keď sa pozrieme na ich vzťah, dotýkame sa Boha". Vyjadrenia otca Massingalea sú samozrejme v príkrom rozpore s katolíckou náukou o manželstve, ako o zväzku jedného biologického muža a jednej biologickej ženy. 

V dokumente prebieha veľa interview s rozličnými nesúhlasnými skupinami; medziiným aj s Marianne Duddy-Burkeovou, výkonnou šéfkou DignityUSA a sestrou Jeannine Gramickovou, spoluzakladateľkou New Ways Ministry. V roku 1999 totiž Kongregácia pre náuku viery natrvalo zakázala Gramickovej a spoluzakladateľovi New Ways Ministry p. Robertovi Nugentovi akúkoľvek pastoračnú činnosť, v ktorej by boli zaangažovaní homosexuáli, a to pre "omyly a nejednoznačnosť" v ich prístupe k celej veci. 12. februára 2010 vyhlásil predseda Biskupskej konferencie USA, kardinál Francis George z Chicaga, že tvrdenie tejto skupiny, že je katolícka, len "mätie veriacich v súvislosti s autentickou náukou a službou Cirkvi, týkajúcej sa osôb s homosexuálnou orientáciou. Nech nikoho mylne nezvedie tvrdenie New Ways Ministry, že poskytujú autentickú interpretáciu katolíckej náuky a pastoračnej praxe".  

Ďalší komentár pochádza od katolíckeho teológa, Jasona Steidla: "Chcem, aby v kostole bolo vidieť, že naše vzťahy, naše sexuálne túžby, sú sväté; že je to niečo, čo nám dal Boh. Že je to dar pre spoločenstvo veriacich a nie niečo, čo treba skrývať, za čo sa treba hanbiť, ale niečo, čo treba oslavovať; niečo, čo vylepší naše vzájomné vzťahy, ako aj náš vzťah s Bohom." 

Režisér David vyzdvihol prínos Natalie Imperatori-Leeovej, profesorky náboženských vied na Manhattan College v New Yorku, za inšpiráciu k vytvoreniu foto-umenia o Ježišovi. Profesorka sa vyjadrila: "Základom sociálnej náuky cirkvi je, že každý človek má vlastnú dôstojnosť a je stvorený na obraz Boží, bez ohľadu na to, aký je. Všetci ťažíme zo vzájomného zahŕňania sa. Cirkev potrebuje marginalizované hlasy viac, než potrebujú tieto hlasy Cirkev."   

V ďalšom interview vystupoval jezuita James Martin, ktorého kniha Budovanie mostov ponúka rady ako zlepšiť vzťahy medzi Katolíckou cirkvou a ľuďmi, ktorí sa identifikujú ako LGBT: "V evanjeliách vidíme, ako Ježiš prichádza najmä k ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti. Preto si myslím, že keby Ježiš chodil v tele po zemi dnes, išiel by v prvom rade medzi LGBT ľudí. Pre Ježiša totiž nie je ´my´ a ´oni´, ale iba ´my´." Otec Martin získal za túto knihu ocenenie od New Ways Ministry v roku 2016. Režisér David charakterizuje Martina a Gramickovú ako "priekopníckych spojencov". Film je medziiným prepojený aj so súčasnými udalosťami, napríklad so snahou katolíckych adopčných agentúr, ktoré žiadajú, aby ich Najvyšší súd ochránil od hroziacej povinnosti dávať deti na adopciu aj homosexuálnym ´párom´, ako aj s voľbou prezidenta Joea Bidena. 

 

DISKUSIA k článku