222.jpg

Varovanie kňaza: Nemôžete ignorovať Boha a zároveň očakávať Jeho požehnanie

487
Zuzana Smatanová
AltKAT

Človek nemôže ignorovať Ducha Svätého a zároveň prijímať Jeho požehnania.

Človek nemôže ignorovať Božiu vôľu a zároveň mať prospech z nasledovania Boha.

Človek nemôže mať Boha len ako hobby a čakať, že sa k nemu bude Boh správať ako k svojmu synovi, či dcére.

Človek nemôže odmietať náuku Cirkvi a zároveň v plnej miere užívať všetky jej dobrá.

Človek nemôže šíriť nesváry, ohovárať a falošne obviňovať a zároveň sa pokladať za oddaného a verného syna či dcéru.  

Človek nemôže dovoliť, aby hriechom iného človeka, ktorého sa dopustí skutkom alebo myšlienkou, odôvodnil alebo ospravedlnil svoj vlastný hriech

 

Zožať môžeme totiž iba to, čo zasejeme.

A akou mierou nameriame iným, takou sa nameria aj nám.

 

Práve pre toto je katolicizmus náročný a ťažký. Zameranie sa na posudzovanie skutkov druhých vždy začína tým ako ich posudzujeme, alebo do akej miery im dovoľujeme hrešiť. V tomto spočíva pochopenie nevyhnutnosti obracať sa na Božie Milosrdenstvo a byť Jeho šíriteľmi - nikdy neignorovať, ani neumožňovať hriech, ale vždy povolávať k svätosti. 

 

 

DISKUSIA k článku