Wedding_Marriage_Bride_Groom_CC0_10_CNA_2_2_15.jpg

Organizácie označené za "štvavé" kvôli svojmu presvedčeniu o správnom chápaní manželstva

166
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

The Southern Poverty Law Center (SPLC - amer. právna neziskovka, špecializujúca sa na obč. práva a súdne spory vo verejnom záujme) zaradila vo svojej výročnej správe s názvom ´Rok nenávisti a extrémizmu´ z roku 2020 do zoznamu "štvavých skupín" opäť ´mainstreamové´ organizácie. 

Účelom správy, ktorá bola vydaná 1. februára, je vytvoriť prehľadný zoznam "štvavých skupín" v USA, ktoré štát zakázal. Doterajší zoznam zahŕňa neonacistov, bielych nacionalistov a celé kapitoly Ku Klux Klan, no v roku 2020 doň pribudli mainstreamové organizácie ako Alliance Defending Freedom (ADF - Aliancia za slobodu), C-FAM (Center for family and human rights - centrum pre rodinu a ľudské práva - pravicová advokátska skupina), Liberty Counsel (Rada slobody) a The Ruth Institute.

Tieto skupiny sú vedené pod hlavičkou “Anti-LGBTQ”, keďže nesúhlasia s ´manželstvami´ osôb rovnakého pohlavia. Zaradenie ADF medzi "štvavé skupiny" už od roku 2016 všetkých riadne zarazilo. ADF totiž vyhrala množstvo prípadov na Najvyššom súde, vrátane prípadu, súvisiaceho so zrážaním čiastok z nemocenského poistenia na antikoncepciu. "ADF je presvedčená, že všetci ľudia sú stvorení na Boží obraz a že každý si zasluhuje dôstojnosť a úctu. ADF je formovaná biblickým chápaním manželstva, ľudskej sexuality a posvätnosti života a rešpektuje dôstojnosť tých, s ktorými nesúhlasí a vyhráva legálne prípady, ktoré tiež chránia aj ich slobodu vyjadriť a obraňovať svoje presvedčenie."                    

V roku 2017, keď bol do zoznamu "štvavých skupín" zaradený aj the Ruth Institute, stratila táto organizácia možnosť online financovania. Dr. Jennifer Roback Morseová, zakladateľka the Ruth Institute, povedala pre National Catholic Register, že inštitútu zakázali pôsobiť kvôli programu "Amazon Smile", prostredníctvom ktorého posielali rôzne čiastky na Charitu, a pre ktorý ho SPLC označilo za "štvavý". "The Ruth Institute sa v prvom rade zameriava na rozpad rodiny a jeho vplyv na deti - na jeho pochopenie, uzdravenie a zastavenie. "Ak z nás toto robí "štvavú organizáciu", nech je teda tak", zareagovala v septembri 2017 Morseová na túto kontroverziu.                                                                             

SPLC bola založená v roku 1971 a pôvodne monitorovala osoby a skupiny, ktoré bojovali proti hnutiu za občianske práva. V 80-tych rokoch sledovali rasistické a nacionalistické skupiny ako sú neonacisti a prívrženci Ku Klux Klanu. V súčasnosti si nárokujú aj monitorovanie iných "extrémistických" skupín, ako sú ´anti-imigranti´ a ´anti-moslimovia".    

 

DISKUSIA k článku