barron-paul.jpg

Tri prorocké predpovede pápeža, sv. Pavla VI, sa práve dnes napĺňajú

646
Zuzana Smatanová
AltKAT

V roku 2018 sme oslávili 50. výročie vyhlásenia kontroverznej encykliky pápeža, sv. Pavla VI, Humanae Vitae, ktorá opätovne potvrdzuje a zdôrazňuje tradičnú náuku Cirkvi, ktorá je proti používaniu antikoncepcie. Pre pomocného biskupa Los Angeles, Roberta Barrona, je Pavol VI oveľa viac, než len brilantným učiteľom morálky - je preňho prorokomBiskup Barron vysvetľuje: "Priznám sa, že sekcia 17 tejto encykliky, pojednávajúca o sociálnych dôsledkoch antikoncepcie, mi pri jej opätovnom čítaní priam bila do očí. Pomyslel som si ´Úžasné, rok 1968, no tento muž videl veľmi jasne až do našej doby´." Potom spomenul tri veľké prorocké predpovede Pavla VI o tom, aký bude svet, ktorý vo všeobecnosti prijme antikoncepciu:

 

1) bude v ňom viac manželskej nevery a budú v ňom oveľa nižšie morálne normy pre mladých ľudí;

2) muži budú k ženám v oveľa väčšej miere pristupovať len ako k objektu svojej sexuálnej túžby;

3) vlády budú občanom svojej krajiny vnucovať používanie antikoncepcie.

 

Dnes, 50 rokov od začiatku sexuálnej revolúcie je jasné, že všetko, čo Pavol VI predpovedal, sa napĺňa: sexuálna morálka a manželstvo kolabuje, ženy sú pre mužov viac-menej iba sexuálnymi objektami, rehoľné sestry Little Sisters of the Poor a a mnohí iní v USA trpia nariadeniami ministerstvom zdravotníctva, a to ani nespomínam oveľa krutejšiu politiku populačnej kontroly na miestach ako je napríklad Čína ... Pri pohľade na dnešný svet môžeme len skonštatovať aký presný, výstižný a predvídavý bol Pavol VI. Oveľa väčšou tragédiou však dnes je, že jeho upozornenia neberie takmer nikto vážne, ani ľudia v Cirkvi, ani mimo nej!