pope-pius-x.jpg

Rozdrv satanovi hlavu: 10 mocných citátov pápeža, sv. Pia X

309
Zuzana Smatanová
AltKAT

 

Pápež sv. Pius X je pre katolíkov veľkou inšpiráciou!

Narodil sa v chudobnej talianskej rodine ako jedno z desiatich detí. Tento prvý pápež 20. storočia je povestný najmä svojou liturgickou a kánonickou reformou. Počas 11 rokov svojho pôsobenia ako pápeža (1903-1914) sa pridŕžal motta Instaurare Omnia in Christo (Všetko obnoviť v Kristovi). Pápež sv. Pius X posunul vek prístupu k 1. sv. prijímaniu na 7 rokov, povzbudzoval veriacich k častému a pravidelnému prijímaniu Eucharistie a preukazoval silnú oddanosť a úctu k Panne Márii. Bol proti modernistickej teológii, nabádal veriacich k čítaniu Sv. Písma, obnovil Gregoriánsky chorál, „zrevidoval breviár, zreorganizoval kúriu a inicioval kodifikáciu kánonického práva“. Pápeža sv. Pia X svätorečil pápež Pius XII v roku 1958. Ponúkame vám 10 citátov pápeža sv. Pia X, ktoré vám pomôžu rozdrviť hlavu satana vo vašom živote:

  1. „Aká cesta vedie k Ježišovi Kristovi? Máte ju pred očami: je to Cirkev. Je našou povinnosťou pripomínať všetkým, veľkým aj malým, že pre našu večnú spásu je absolútne nevyhnutné hľadať útočisko práve v Cirkvi.“

 

  1. „Narodil som sa v chudobe, žijem v chudobe a v chudobe chcem aj zomrieť.“

 

  1. „Satan tak mocne vládne vďaka ľahkovážnej slabosti katolíkov.“

 

  1. Posvätný ruženec je najkrajšou a na milosti najbohatšou zo všetkých modlitieb; je to modlitba, ktorá sa dotýka samotného Srdca Božej Matky ... a ak chcete, aby vo vašich domovoch zavládol pokoj, modlite sa ruženec ako rodina.“

 

  1. „Sväté prijímanie je najkratšou a najistejšou cestou do neba.“

 

  1. „Každé srdce bez výnimky túži po pokoji. No bláznom je ten, kto tento pokoj hľadá mimo Boha. Ak totiž Boha vyženieme preč, vyhostíme spomedzi seba právo a spravodlivosť; a keď raz zlyhá spravodlivosť, stráca sa aj všetka nádej na pokoj.“

 

  1. „Je nevyhnutné, aby sa deti ešte predtým ako ich ovládnu vášne, sýtili Kristom. Tak totiž budú môcť s väčšou silou a odvahou odolávať útokom diabla, tela a ďalších nepriateľov, či už vnútorných alebo vonkajších.“

 

  1. „Je pravda, že žijeme v hroznej dobe; v dobe, v ktorej si bez výčitiek môžeme osvojiť nárek proroka: „ ... niet vernosti, niet milosrdenstva, ani poznania Boha niet v krajine!“ (Oz 4,1). A predsa máme aj v tejto prílivovej vlne zla pred očami Najmilostivejšiu Pannu Máriu ako oblúk dúhy v oblakoch, ako tú, čo zmieruje Boha s človekom.“

 

  1. „Najväčšou prekážkou apoštolátu Cirkvi je bojazlivosť a váhavosť, či lepšie povedané strach a zbabelosť veriacich.“

 

  1. „Nech zúri búrka a obloha nech potemnie – no nič z toho by nás nemalo vydesiť. Ak dôverujeme Márii tak, ako by sme mali, spoznávame v Nej Pannu Najmocnejšiu, ´ktorá svojou čistou a nedotknutou nohou rozdrvila hlavu hadovi´.“

 

Pápež, svätý Pius X, oroduj za nás! 

 

 

DISKUSIA k článku