angels.jpg

Anjeli reálne existujú - tri mystické stretnutia svätých s nebeskými anjelmi

578
Zuzana Smatanová
AltKAT

Áno, anjeli reálne existujú! Páter Mark Goring z farnosti St. Mary v Ottawe (Kanada) nám predkladá tri úžasné príklady svätých, ktorí mali mystické zážitky s anjelmi, dokazujúc tak ich existenciu.

 

St. Faustina:

"Potom som vedľa seba uvidela jedného zo siedmich duchov (mal to byť archanjel). Počas celej cesty vlakom bol vedľa mňa a tak ako inokedy žiaril ako svetlo.

Videla som aj anjela nad každým kostolom, okolo ktorého sme prechádzali, no títo anjeli boli obklopení bledším svetlom ako duch, ktorý ma sprevádzal na mojej ceste. Každý z týchto duchov, ktorí strážili kostoly, sklonili hlavy a poklonili sa duchu, čo bol vedľa mňa."

 

St. Padre Pio sa často stretával s anjelmi, najmä so svojím strážnym anjelom:

"Svojim duchovným synom a dcéram, ktoré sa s ním nemohli stretnúť, páter Pio odkázal ´Ak ma potrebujete, pošlite ku mne svojho strážneho anjela.´ Celý deň a celú noc mal potom plno práce s počúvaním odkazov, ktoré mu prinášali od ľudí ich anjeli strážcovia."  

 

St. Jacinta & St. Francisco (p. Goring vysvetľuje dve zjavenia Anjela pokoja týmto dvom svätým vo Fatime):

"Anjel povedal: ´Nebojte sa. Som anjel pokoja. Modlite sa so mnou.´ Kľakol si na zem, poklonil sa až sa dotkol čelom zeme a povedal ´Bože môj, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba, milujem Ťa. Prosím Ťa o odpustenie pre tých, čo v Teba neveria, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.´ 

Počas tretieho zjavenia sa anjel objavil s Najsvätejšou Eucharistiou: deti videli kvapky presvätej Krvi kvapkať z hostie do kalicha. Hostiu potom dal Lucii na jazyk. Hyacinte a Františkovi, ktorí ešte neboli na sv. prijímaní, dal anjel piť z kalicha. Napokon sa ešte raz poklonil až po zem a trikrát povedal tú istú modlitbu."

 

Celé video s p. Goringom:

 

Všetci svätí anjeli orodujte za nás a ochraňujte nás!

 

DISKUSIA k článku