ultrasound4d49.jpg

Katolícki biskupi v liste Joeovi Bidenovi odsudzujú "nespravodlivosť, akou je potrat"

242
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Konferencia katolíckych biskupov USA (USCCB) naliehavo žiada prezidenta Joea Bidena aby zastavil podporovanie "nespravodlivosti, akou je potrat". USCCB vydala stanovisko na svojej webstránke.

Biden sa prehlasuje za oddaného katolíka, ktorý sa stará o tých najbezbrannejších a najzraniteľnejších v spoločnosti. Tento demokratický líder však zároveň pokrytecky obhajuje stanovisko, ktoré protirečí s náukou jeho viery a ohrozuje životy a slobody miliónov Američanov. Najhoršie z jeho plánov sú tie, ktorými chce rozšíriť potraty a donútiť daňových poplatníkov financovať ich. 

V úvode stanoviska USCCB sa jej predseda, abp. José Gomez modlil a prosilo nádej a múdrosť pre Bidena, keď začne viesť ich krajinu. Potom poukázal na obavy, ktoré majú katolícki lídri v krajine v súvislosti s Bidenovými plánmi v oblasti potratov a náboženských slobôd. 

" ... ako pastieri majú biskupi tohto národa úlohu ohlasovať evanjelium v celej jeho pravde a moci, vhod či nevhod a to aj vtedy, keď jeho náuka nie je v súlade alebo keď sa pravdy evanjelia dostávajú do rozporu so smerovaním širšej spoločnosti a kultúry", píše abp. Gomez. "Z tohto hľadiska musím teda poukázať na to, že náš nový prezident sa zaväzuje vykonávať určitú politiku, ktorá stavia do popredia morálne zlo a ohrozuje život a dôstojnosť človeka. Veľmi závažné je to najmä v oblasti potratov, antikoncepcie, manželstva a gender problematiky. Veľké obavy máme o slobodu Cirkvi a slobodu veriacich - aby mohli žiť v súlade so svojím svedomím a presvedčením."

Arcibiskup zdôraznil, že zabránenie potratom nenarodených bábätiek ostáva pre katolíkov "prvoradou prioritou": "Veľmi nás znepokojuje ohrozenie ľudského života a dôstojnosti v našej spoločnosti, no ako pápež František učí, nemôžeme mlčať, keď sa v našej krajine rok čo rok potratí takmer milión nenarodených životov. Potrat je priamym útokom na život, ktorý nezraňuje iba matku, ale ťažko narúša celú rodinu." Abp. poukázal aj na to, ako potraty neprimerane ničia životy detí v chudobných a menšinových skupinách, ako aj detí s postihnutím. "Dúfam, že nový prezident namiesto propagovania možnosti rozširovania potratov a antikoncepcie ako sľubuje, bude radšej spolupracovať s Cirkvou a ostatnými ľuďmi dobrej vôle na ´kompaktnej rodinnej politike´, ktorá podporuje tých najslabších a najbezbrannejších."    

The Religion News Service informuje, že pápež František poslal v deň inaugurácie Bidenovi odkaz, v ktorom prosí Boha aby viedol nového prezidenta tak, aby prinášal krajine pokoj a zmierenie: "Nech pod vaším vedením americký ľud čerpá aj naďalej silu zo vznešených politických, etických a náboženských hodnôt, ktoré váš národ inšpirovali už od jeho založenia."

Demokratickí lídri presadzujú viac potratov aj napriek silným protestom verejnosti. Okrem iného chcú zrušiť tzv. Hyde Amendment (dodatok), ktorý ruší povinnosť daňových poplatníkov prispievať zo svojich daní na potraty v rámci systému poistenia zdravotníckej starostlivosti a federálnych programov. Bez tohto dodatku môžu byť daňoví poplatníci donútení platiť za desiatky tisícov potratov nenarodených bábätiek, ktoré prídu o život každý rok. Minulý rok Biden dokonca nazval potrat "nevyhnutnou lekárskou starostlivosťou" počas pandémie koronavírusu. Jeho plán zdravotníckej starostlivosti navyše ráta aj s tým, že chce donútiť poisťovacie spoločnosti aby kryli potraty ako "nevyhnutnú" zdravotnícku starostlivosť v súlade s Obamacare.

Nový prezident sľúbil aj odstrániť všetko, čo prezident Donald Trump dosiahol v rámci svojho úsilia "za život", vrátane začatia opätovného financovania miliardového potratárskeho reťazca Planned Parenthood. 

Biden potvrdzuje svoju politiku, zameranú proti náboženským slobodám, v rámci ktorej chce donútiť rehoľníčky, cirkevné charitatívne organizácie a nemocnice porušiť ich hlboké náboženské presvedčenie tým, že budú musieť financovať zabíjanie nenarodených bábätiek pri potratoch a možno dokonca aj pomáhať pri ich zabíjaní. Sľubuje obnoviť éru mandátu Obamu, v rámci ktorej nútil Little Sisters of the Poor a ďalších cirkevných zamestnávateľov, aby cez systém zdravotného poistenia financovali antikoncepciu vrátane tej, ktorá zapríčiňuje aj potrat.

 

DISKUSIA k článku