Social-1-Bioethicist-highlights-concerns-with-disposal-of-unborn-babies-in-toilets-under-proposed-law-change.jpg

Potratová tbl. ´DIY´ - skvelé riešenie pre domácich násilníkov a úplná strata kontroly

203
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Prominentný škótsky bioetik dokazuje, že návrhy na trvalé zavedenie ´DIY´ potratov v Škótsku hrubo porušujú "patričnú a citlivú úctu k narábaniu s pozostatkami embryí/plodov". (DIY - Do It Yourself - Urob si sám; pozn. prekl.)

DIY potrat, pri ktorom si žena môže sama doma privodiť medicínsky potrat do 10 týždňov gestačného veku (tehotenstva), bol v Škótsku zavedený koncom marca 2020 ako "riešenie" situácie počas pandémie a lockdownu. Toto riešenie síce bolo zavedené ako dočasné, no už teraz Škótska vláda kompletizuje návrhy na jeho zavedenie ako trvalé. Dr. Calum MacKellar zo Škótskej rady pre ľudskú bioetiku však argumentuje proti permanentnému zavedeniu DIY potratov v Škótsku. Medzi iným hovorí: “Jedným zo závažných problémov týchto DIY domácich potratov je osud telesných pozostatkov embryí/plodov, s ktorými sa za normálnych okolností má v nemocniciach zaobchádzať s "patričnou úctou". Doma sa to v drvivej väčšine prípadov nedá, pretože embryo/plod sa zvyčajne spláchne v toalete alebo sa zlikviduje iným spôsobom ako odpad. Toto môže vyvolať u precitlivelých a zraniteľných žien, ako aj u tých, čo sú s ňou doma, úzkosť, stres a žiaľ najmä vtedy, keď uvidia mŕtve embryo/plod, ktoré už má v 10. týždni 3 až 6 cm, ako končí v splaškoch."

Dodáva, že môže byť veľmi traumatické aj pre inštalatérov alebo ´krtkov´, keď prídu pri svojej práci do styku s mŕtvymi ľudskými embyami/plodmi. "Škótska spoločnosť preto nemôže takto ďalej pokračovať a dovoliť len tak jednoducho zničiť pozostatky embryí/plodov ako bezcenný odpad."

Chýbajúca osobná konzultácia v prípade DIY potratov je ďalšou položkou na zozname ´proti´. Nejestvuje totiž spoľahlivý spôsob overenia stupňa gravidity u týchto žien bez ultrazvukového alebo fyzického vyšetrenia. Poskytovateľ potratov (BPAS) už oznámil výsledky vyšetrení 9 prípadov žien, ktoré si vzali potratovú pilulku po 10-týždňovom limite a smrť nenarodeného bábätka potom, čo si jeho matka vzala potratové DIY tabletky v 28. týždni tehotenstva.

Aj barónka Stroudová poukázala na to isté, keď zdôraznila, že Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti obdržalo min 52 oficiálnych oznámení o ženách, ktoré si vzali DIY tabletku po termíne (10-týždňovom limite), vrátane 1 prípadu v 28. týždni."

Nebezpečenstvo opakovaného násilia a nepostihnuteľného zneužívania prostredníctvom nekontrolovaného DIY potratu je vec, ktorú jeho navrhovatelia jednoducho odsunuli nabok. Násilie a zneužívanie sa dá ťažko odhaliť bez osobnej konzultácie. Stroudová uviedla, že "takýto postoj predstavuje ohrozenie zraniteľných a bezbranných žien a dievčat, ktoré ohrozuje ich násilnícky partner, ktoré sa stávajú korisťou obchodníkov s bielym mäsom, alebo v prípadoch sexuálneho zneužívania detí. Násilníci, ktorí ich zneužívajú, totiž môžu DIY tabletky používať na zakrytie svojich tyranských skutkov. Je teda zrejmé, že na trvalé zastabilizovanie tohto ´prechodného´ riešenia je len veľmi málo dôvodov." 

Kritici DIY potratu ďalej zdôrazňujú veľký potenciál jeho zneužívania v tom zmysle, že keď sa už tabletka DIY potratu raz odošle poštou, neexistuje žiadna záruka toho, kto ju v konečnom dôsledku užije. Séria tajných vyšetrovaní minulý rok odhalila, že veľké množstvo žien získalo DIY pilulku pre svoje dcéry predstierajúc, že sú tehotné ony sami. Niektoré ženy si dokázali zadovážiť potratovú pilulku aj po 10-týždňovom limite. Tieto vážne veci treba okamžite riešiť a napraviť. Hovorkyňa Right To Life UK, Catherine Robinsonová, uviedla: "Množstvo a povaha prípadov, hovoriacich proti DIY potratom, sú ohromujúce. Nielen že ide o absolútne sprístupnenie možnosti zneužívania DIY tabletiek, pretože nikto nevie kto ich napokon užije, ale, ako hovorí Dr. MacKellar, je vysoko pravdepodobné, že ženy, keď uvidia pozostatky vlastného dieťaťa, zažijú veľký šok a stres. Pochopiteľne ani to, že sa s pozostatkami plodu bude narábať adekvátne, nič nemení na tom, že potrat je zlá a nesprávna vec. Aj toto však napokon dokazuje bezcitnosť potratárskej lobby, ktorá sa zjavne veľmi usiluje o rozšírenie dostupnosti potratov za každú cenu bez ohľadu na riziko pre mentálne a fyzické zdravie matky."   

 

 

DISKUSIA k článku