JeromeLejeune.jpg

Pro-Life Dr. Lejeune, ktorý objavil Downov syndróm, môže byť čoskoro vyhlásený za svätého

133
Milko Kostovič
Kultúra života

Pápež František možno čoskoro vyhlási pro-life francúzskeho lekára, ktorý objavil genetický základ Downovho syndrómu, za svätého. 

Pápež vo štvrtok uznal "hrdinské cnosti" Dr. Jeromea Lejeuna, čo značí, že Katolícka cirkev považuje Lejeuna za "ctihodného", informuje agentúra Associated Press

Predtým, ako bude môcť byť svätorečený, musí byť blahorečený, čo značí, že Vatikán musí potvrdiť, že došlo k zázraku prostredníctvom jeho príhovoru. Vatikán musí potom potvrdiť, že na jeho príhovor sa stal druhý zázrak, aby bol svätorečený. 

Narodený 13. júna 1926 vo francúzskom Montrouge, Lejeune objavil existenciu extra chromozómu pri štúdiu detských chromozómov v roku 1958, uvádza Katolícka spravodajská agentúra

"Už tisícročia sa medicína snaží bojovať za život a zdravie a proti chorobám a smrti. Každé zvrátenie tohto poradia by obrátilo na ruby celú medicínu," uviedol Lejeune v prejave z roku 1969, keď dostal cenu Williama Allana za prácu v genetike. 

"Stane sa, že v prírode dôjde k odsúdeniu. Našou povinnosťou bolo vždy zmierňovať bolesť a nie ukladať trest," pokračoval. "V žiadnom predvídateľnom genetickom teste neviem dosť na to, aby som robil rozsudky, ale cítim sa dosť na to, aby som bol obhajcom."

Prejav nebol veľmi dobre prijatý a Lejeune údajne povedal svojej manželke: "Dnes som prišiel o svoju Nobelovu cenu za medicínu."

"Hoci výsledky jeho výskumu mali pomôcť medicíne pokročiť v liečbe, často sa využívajú na skoré identifikovanie detí, ktoré sú nositeľmi týchto chorôb, zvyčajne s cieľom prerušenia tehotenstva," uvádza sa v biografii Nadácie Jeroma Lejeuna. 

"Len čo boli v západných krajinách vypracované pro-potratové zákony, Lejeune sa začal zasadzovať o ochranu nenarodených s Downovým syndrómom: usporiadal stovky konferencií a rozhovorov po celom svete," uvádza skupina. 

Svätý Ján Pavol II. prizval lekára za člena vatikánskeho think-tanku Pápežskej akadémie vied v roku 1974, informovala AP. Zosnulý pápež zároveň vymenoval Lejeuna za prvého predsedu bioetickej poradnej komisie Svätej stolice, Pápežskej akadémie pre život, a navštívil jeho hrob počas Parížskych svetových dní mládeže 1997.

Nadácia Jeroma Lejeuna, ktorá bola založená po priekopníckom objave Lejeuna, "uskutočňuje a podporuje výskumné programy určené na vývoj liečby Downovho syndrómu (trizómia 21) a iných intelektuálnych porúch genetického pôvodu."

"Realita je taká, že starostlivosťou o slabých, starostlivosťou o tých najzraniteľnejších, sa stávame silnými," uvádza David G. Lejeune, spoluzakladateľ a prezident Nadácie Jeroma Lejeuna, vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke nadácie. "Ak teda dokážeme spustiť tento projekt starostlivosti o najslabších, sme silnejší. Ak sme silnejší, dokážeme lepšie obhajovať."

 

DISKUSIA k článku