feminists11.png

USA: Potratoví aktivisti vtrhli do kostola a napadli smútiacich pro-liferov

239
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Policajti zo štátu Ohio museli násilím odviesť potratových aktivistov z pro-life omše v Columbuse, kde sa zišli rodiny s malými deťmi, aby sa modlili za nenarodené deti.

Redakcia denníka Columbus Dispatch informuje o ôsmich potratových aktivistoch, ktorí narušili Omšu úcty k životu v Katedrále sv. Jozefa. 

Katolícka cirkev usporiadala omšu k 48. výročiu prípadu Roe v. Wade, aby sa ľudia prišli pomodliť za obnovenie zákonnej ochrany nenarodených detí. Fotografie denníka znázorňujú pro-liferov všetkých vekových skupín, vrátane rodín s malými deťmi, ktorí sa zišli na bohoslužbe. 

V istej chvíli vtrhli do kostola potratoví aktivisti s transparentmi, prešli okolo svätyne a začali skandovať: "Dva, štyri, šesť, osem, tento kostol učí nenávisť!" (v angličtine: Two, four, six, eight, this church teaches hate!, pozn. prekl.), uvádza sa v správe. 

Niesli so sebou transparenty, na ktorých bolo uvedené: "Financovať potraty, nie policajtov" a "Potraty na požiadanie, koniec dodatku Hyde", čím narážali na zákaz verejného financovania potratov. Fotografie ukazujú, že jeden aktivista nosil ružové tričko Spoločnosti pre plánované rodičovstvo

Video na webovej stránke denníka ukazuje, ako jeden policajt násilím odváža najmenej jedného potratového aktivistu a ostatných eskortuje von z kostola. Vonku je na videu vidieť, ako niekoľkí aktivisti ukazujú prostredník a kričia "poj---- sa" na políciu a veriacich, ktorí stáli pred dverami kostola. 

Zatiaľ nie je jasné, či boli proti nim vznesené obvinenia.

Podľa denníka usporadúva Katolícka diecéza Columbus každoročne pro-life omšu pri príležitosti výročia rozhodnutia Roe v. Wade. Ide o rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý prinútil štáty legalizovať potraty na požiadanie. Omšu viedli biskupi Robert Brenna z Columbusu a Edward Malesic z Clevelandu. 

V októbri narušili potratoví aktivisti aj bohoslužby v Poľsku po tom, čo tamojší najvyšší súd rozhodol, že potraty na nenarodených deťoch so zdravotným postihnutím predstavujú diskrimináciu. V Mexiku zasa feministky rozbili okná a pokúsili sa vtrhnúť do kostola, v ktorom sa modlili deti a rodiny

Medzi ďalšie nedávne incidenty patrí ukradnutie pro-life transparentov zo štyroch katolíckych kostolov a dvoch škôl v diecéze Charlotte. A na Floride bol muž odsúdený za vyhrážanie sa smrťou pro-life kresťanskej organizácii

Obťažovanie, vandalizmus, násilie a šikana voči pro-liferom sú čoraz rozšírenejšie. Portál LifeNews.com zaznamenal viac ako 100 prípadov útokov, vandalizmu, obťažovania a iných incidentov v roku 2019 a o ďalšie desiatky viac v roku 2020.

 

 

DISKUSIA k článku