donaldtrump60.jpg

Prezident Donald Trump vyhlásil 22. január za ´Národný deň posvätnosti ľudského života´

165
Zuzana Smatanová
Kultúra života

V piatok, 22. januára 2021, väčšina pro-life Američanov oplakávala 48 rokov, ktoré uplynuli od legalizácie potratov na základe rozhodnutia v prípade Roe vs. Wade. Prezident Donald Trump z úcty k obetiam potratu vydal vyhlásenie, v ktorom nabáda a povzbudzuje ľudí, aby zanietenie bojovali za jeho zákaz. 22. január prezident Trump vyhlásil za ´Národný deň posvätnosti ľudského života´. 

Sledujte LifeNews na the MeWe social media network a pozrite si najnovšie pro-life správy bez cenzúry facebooku!

Plné znenie prezidentovho vyhlásenia:

 NÁRODNÝ  DEŇ  POSVäTNOSTI  ĽUDSKÉHO  ŽIVOTA, 2021

 – – – – – – –
 

Každý ľudský život je darom pre svet. Narodený či nenarodený, mladý alebo starý, zdravý či chorý - každý človek je stvorený na svätý obraz Boží. A každému z nich náš Stvoriteľ daroval jedinečné talenty, krásne sny a veľkolepý zmysel života. Národný deň posvätnosti ľudského života je dňom, v ktorom oslavujeme zázrak existencie človeka a obnovujeme si svoje rozhodnutie budovať kultúru života, v ktorej je chránený, veľmi vzácny a milovaný človek, a to v akomkoľvek veku.

V tomto mesiaci si zo žiaľom pripomíname takmer 50 rokov od rozhodnutia Najvyššieho súdu USA vo veci Roe vs. Wade. Toto porušenie ústavného zákona zvrátilo zákony USA, ktoré potrat zakazovali, a vyústilo do desivej straty viac ako 50 miliónov nevinných životov. Avšak silné matky, odvážni študenti, úžasné spoločenstvá a veriaci ľudia ako takí podnecujú mocné hnutie aby sa prebudilo svedomie Američanov a aby sa obnovila viera v to, že každý život si zaslúži úctu, ochranu a starostlivosť. Vďaka oddanosti nespočetného množstva pro-life priekopníkov zaznela výzva uznať posvätnosť ľudského života tu v Amerike oveľa hlasnejšie, než kedykoľvek predtým. Za posledných desať rokov miera potratovosti trvalo klesá a dnes traja zo štyroch Američanov podporujú obmedzenia potratov. Od prvého dňa vo svojom úrade som podnikal historické kroky na ochranu nevinných životov doma, aj v zahraničí. Opäť som zaviedol a posilnil ´politiku Mexico City prezidenta Ronalda Reagana´, vydal som rozhodujúci pro-life zákon na zvládnutie financovania Title X daňových poplatníkov a podnikol som kroky na ochranu práva na výhradu vo svedomí pre lekárov, sestry a organizácie, ako Little Sisters of the Poor. Moja administratíva bránila životne dôležitú úlohu adopcií na základe viery. Globálnym byrokratom v OSN som jasne povedal, že nemajú čo útočiť na zvrchovanosť krajín, ktoré chránia nevinný život. Pred niekoľkými mesiacmi sa k nám pridalo ďalších 32 krajín a podpísalo Geneva Consensus Declaration, ktorá podporuje globálne úsilie o poskytovanie lepšej zdravotníckej starostlivosti ženám, o ochranu každého ľudského života a o posilnenie rodiny.

Pre krajinu, ktorá sa usiluje o obnovenie kultúry úcty k posvätnosti života je nevyhnutné vyriešiť tie najpálčivejšie problémy - aby sa s každým človekom zaobchádzalo ako s milovaným Božím dieťaťom, ako s jedincom, ktorý sa môže naplno uplatniť a prospievať v spoločenstve - vtedy sa Amerika stane miestom ešte väčšej nádeje a slobody. Preto mi bolo cťou, keď som sa ako prvý prezident USA v histórii mohol zúčastniť na Pochode za život. To motivovalo aj moje ďalšie kroky na zlepšenie nášho národného systému adoptívnej a náhradnej starostlivosti, na zvýšenie financovania výskumu Downovho syndrómu, na rozšírenie zdravotnej starostlivosti o slobodné matky. Počas uplynulých 4 rokov som vymenoval viac ako 200 federálnych sudcov, ktorí uplatňujú ústavné práva presne tak, ako sú napísané, vrátane 3 sudcov Najvyššieho súdu: Neila Gorsucha, Bretta Kavanaugha a Amy Coney Barrettovej. Zvýšil som prídavky na deti tak, že matky boli finančne zabezpečené a mohli plniť svoje vznešené poslanie - vychovávať zdravé a silné deti. Nedávno som podpísal vládny príkaz na ochranu bezbranných a zraniteľných novorodencov a malých detí, ktorý vyjadruje pravdu, že každé novorodené bábätko má rovnaké práva ako všetci ostatní jedinci na zdravotnícku starostlivosť, ktorá je nevyhnutná na záchranu života.

USA sú v tomto smere žiarivým príkladom dodržiavania ľudských práv pre svet. Niektorí jedinci vo Washingtone však tak či onak bojujú za to, aby sa USA udržali medzi niekoľkými krajinami - vrátane Severnej Kórei a Číny - ktoré povoľujú voliteľný potrat aj po 20. týždni tehotenstva. Pripojili sme sa k veľkému množstvu ostatných, ktorí sú presvedčení, že ide o morálne a absolútne základné zlo a preto aj dnes znovu vyzývam Kongres, aby prijal legislatívu, zakazujúcu potraty v neskorom štádiu tehotenstva.  

Sledujte prosím LifeNews.com on Gab a pozrite si najnovšie pro-life správy a info, bez cenzúry  zo strany sociálnych médií.

Moja administratíva sa od začiatku zameriavala na pozdvihnutie každého Američana, čo nesporne začína ochranou práv tých najzraniteľnejších a najbezbrannejších v našej spoločnosti - nenarodených detí. V Národný deň posvätnosti ľudského života sľubujeme, že budeme pokračovať v obrane a ochrane tých, čo nemajú žiadny hlas. Budeme si ctiť a podporovať každú matku, ktorá sa rozhodne pre život. Sme rozhodnutí brániť život každého nevinného a nenarodeného dieťaťa, každého, ktoré môže do nášho národa a do celého sveta vniesť neuveriteľnú lásku, radosť, krásu a milosť.  

A PRETO TERAZ JA, DONALD J. TRUMP, prezident Spojených štátov amerických, mocou autority, zverenou mi Ústavou a zákonmi USA, vyhlasujem deň 22. január za Národný deň posvätnosti ľudského života. Vyzývam dnes aj Kongres, aby sa ku mne pripojil v ochrane a obrane dôstojnosti každého ľudského života, vrátane ešte toho nenarodeného. Vyzývam všetkých Američanov, aby sa aj naďalej starali o ženy, ktoré prežívajú nečakané tehotenstvo a aby podporovali adoptívnu a náhradnú starostlivosť natoľko zmysluplne, aby naozaj každé dieťa mohlo mať milujúci domov. Napokon prosím všetkých občanov tejto veľkej krajiny, aby sa započúvali do ´hlasitého ticha´ pre nás už stratenej generácie a aby potom pozdvihli svoj hlas na obranu všetkých, ktorých akýmkoľvek spôsobom poškodil potrat, či už viditeľne alebo neviditeľne.

17. januára, roku nášho Pána dvetisícdvadsaťjeden a v dvestoštyridsiatom piatom roku od Vyhlásenia nezávislosti USA,

DONALD J. TRUMP

 

V jednom zo svojich prvých aktov ako prezident, D. Trump obnovil a rozšíril ´politiku Mexico City´, ktorá zakazuje financovanie organizácií, umožňujúcich potraty v zámorí, z peňazí daňových poplatníkov. Odstrihol financovanie medzinárodných odnoží potratárskej Planned Parenthood, pri ktorom daňoví poplatníci prichádzali ročne o zhruba $100 miliónov dolárov.

Trump opakovane vyzýval Demokratickú stranu, aby skončila so svojím extrémistickým postojom voči potratom. Vo svojom minuloročnom prejave o stave Únie Trump tvrdo odsúdil guvernérov štátu New York a Virginie za presadzovanie potratov až do pôrodu, ako aj za infanticídu. Vyzval Kongres prijať zákaz vykonávania potratov v neskorom štádiu tehotenstva na bábätkách, ktoré už dokážu pociťovať bolesť. Trumpova administratíva prijala množstvo zmien na ochranu všetkých, ktorým ich morálka zabraňuje schvaľovať potrat, rozšírila výhradu vo svedomí pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú presvedčení, že zabiť nenarodené dieťa je zlé a vyňal z Obamacare rehoľné spoločenstvá. Jeho administratíva intervenovala aj za zastavenie podpory potratov u žien, ktoré otehotneli následkom sexuálneho násilia. Minulý rok finalizovala aj nový zákon Title X, ktorý požaduje absolútne oddelenie financovania potratov z peňazí daňových poplatníkov. Potratárska Planned Parenthood, ktorá sa už vyjadrila, že s tým nikdy nebude súhlasiť, tak ročne prichádzala o zhruba 60 miliónov USD. Potratárska lobby je samozrejme všetkými desiatimi proti.

Trump vymenoval tucty konzervatívnych sudcov do federálnych súdov, vrátane troch do Najvyššieho súdu USA.

 

DISKUSIA k článku