CNA_5d9f6958b9067_165860.jpg

Dánsky zákon, vyžadujúci preklad homílií do dánčiny, ohrozuje náboženskú slobodu

143
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Podľa kardinála Hollericha je navrhovaný zákon v Dánsku, požadujúci preklad všetkých homílií do dánčiny, ohrozením náboženskej slobody. Kdl. Jean-Claude Hollerich, predseda Komisie biskupských konferencií EÚ (COMECE), vo svojom vyhlásení namietal voči návrhu tohto zákona, ktorý požaduje, aby všetky liturgické formulácie a oslovenia boli buď v dánčine alebo aspoň prístupné v tomto jazyku: "De facto sa vytvára neprimeraný a nespravodlivý nátlak na základné právo náboženskej slobody." Aj Katolícka cirkev v Dánsku vyjadrila obavy nad návrhom tohto zákona, ktorý je primárne orientovaný na moslimské spoločenstvá, u ktorých sa často káže v arabčine. 

V 5,8 miliónovom Dánsku, ktoré historicky patrí medzi luteránske krajiny a susedí s Nemeckom, Nórskom a Švédskom, žije 1,3% katolíkov. Podľa Catholics & Cultures website sa zhruba tretina katolíkov v Dánsku narodila v zahraničí. Sv. omše v Metropolitan Copenhagen (Kodaň), v oblasti obklopujúcej hlavné mesto, sa slúžia v poľštine, angličtine, ukrajinčine, chorvátčine, chaldejčine, francúzštine, španielčine a taliančine, ako aj v dánčine. Katolícka cirkev tvrdí, že okrem porušenia náboženskej slobody by požiadavka prekladov podľa spomínaného návrhu zákona znamenala aj neúnosné finančné bremeno. Hollerich uviedol, že tento návrh zákona je súčasťou rastúceho trendu obmedzovania náboženskej slobody členských štátov EÚ, ktoré sa okrem iného prejavuje aj mimoriadne prísnymi pravidlami, ktorých dodržiavanie sa v súvislosti s covid-19 vyžaduje od cirkevných a náboženských spoločenstiev pri náboženských obradoch. "Narúšanie týchto špecifických práv takýmto spôsobom ohrozuje celú štruktúru fundamentálnych práv, založených na myšlienke univerzálnosti a vnútorného prepojenia práv. Chápeme, že cieľom návrhu je predchádzať radikalizácii a iniciovaniu nenávisti a terorizmu, no akémukoľvek negatívnemu či diskriminačnému účinku by sa malo zabrániť s ohľadom na cirkvi a náboženské spoločenstvá, ktoré veci riešia predovšetkým v duchu pokoja a integrácie."

COMECE, založené v roku 1980, pozostáva z biskupov, delegovaných biskupskými konferenciami 27 členských štátov EÚ. Jeden biskup reprezentuje krajiny Dánsko, Švédsko a Fínsko, ktoré sú všetky členmi EÚ. Hollerich povedal: "Súčasná protiteroristická agenda EÚ podčiarkuje, že náboženská sloboda patrí medzi základy, na ktorých je vybudovaná EÚ. Toto by sa mali členské štáty brať do úvahy, keď vymýšľajú protiradikalizačnú a protiteroristickú politiku. COMECE je solidárne s Konferenciou biskupov Škandinávie, katolíckymi a ostatnými dotknutými spoločenstvami v Dánsku, podporuje intenzívny a plodný dialóg zainteresovaných národných inštitúcií s dotknutými cirkvami a náboženskými spoločenstvami." 

 

DISKUSIA k článku