canis-lupus-the-grey-wolf.jpg

Bratom kňazom (a biskupom): musíme urobiť rozhodnutie, ktoré zmení náš život vo večnosti

592
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Ak správne čítame Sväté Písmo, ak to robíme naozaj správne, zisťujeme, že sme povolaní byť mocnými vodcami, ktorí sa neboja hovoriť pravdu, ktorí majú na povel úplne oddanú armádu, ktorí sú rozhodnutí chrániť nevinných od každej ujmy a krivdy, vrátane tej, ktorú im spôsobujú propagátori, pokúšajúci ich zradiť Boha.    

Je na nás, aby sme armádu, ktorú máme na povel, vycvičili tak, aby bola "upevnená v Pánovi a v sile jeho moci" (Ef 6, 10). Dobre vycvičená armáda je totiž vždy ochotná dať svoj život za svoje poslanie, ktorým je "chrániť a brániť nevinných". Zároveň nás, bratia moji, budú zúrivo nenávidieť tí, ktorí v nás vidia ´súčasné reálne nebezpečenstvo´, tí, ktorí túžia za každú cenu zradiť Boha. Iní však vnímajú hrdinskosť tejto armády a rozhodnú sa k nej pripojiť, ak majú vôbec niekedy objaviť zmysel svojho života. Zbytok zasvätí svoj život nášmu zničeniu. Vo vedomí tohto musíme urobiť rozhodnutie, "meniace náš život vo večnosti": môžeme sa rozhodnúť mlčať a skryť sa, ´vďaka´ čomu sa síce vyhneme hnevu tých, čo Boha zrádzajú, no zároveň budeme sledovať ako naše stáda čosi požiera. Alebo sa môžeme rozhodnúť bojovať za nevinných celým svojím srdcom, mysľou, dušou a silou, vediac, že nepriateľ už proti nám chystá hrozný útok, aby nás donútil stiahnuť sa a odísť. Páter John Hardon píše:

"Nikdy v dejinách kresťanstva nepotrebovala Cirkev zbožných ľudí viac ako v týchto dňoch ... Vraždenie nevinných nenarodených detí sa vo väčšine, kedysi civilizovaných národov sveta, stáva zákonom. Propagovanie klamstiev a následné znásobovanie zla nemá v celých predchádzajúcich dejinách ľudstva obdobu. Z tejto krízy našej doby niet iného východiska, než to, že zbožní ľudia sa stanú sprostredkovateľmi milostí pre svet, ktorý baží po Božej pravde a ktorý umiera od smädu po Božej láske.  

Práve toto je poslaním Ducha Svätého v 21. storočí - nič menej, než vzbudzovať zbožných ľudí medzi kresťanmi v akomkoľvek štádiu života. Bežní, obyčajní biskupi, kňazi, rehoľníci, obyčajní, bežní otcovia a mamy, obyčajní, bežní katolíci totiž masívnu revolúciu, ktorou Cirkev v týchto dňoch prechádza, neprežijú. Potrebujeme hrdinských, odvážnych katolíkov, posvätených Duchom Svätým, aby v tomto modernom a pokrokovom svete zachránili obyčajný zdravý rozum."

 

Potrebujeme odvážnych, hrdinských katolíkov!

Nedokážem to vysvetliť a modlím sa za to, aby ste to vy pochopili ... mám pocit, akoby som sa ponáhľal do náborovej kancelárie armády po bombardovaní Pearl Harboru ... ale jedno je isté - IDEM DO TOHO!

 

 

DISKUSIA k článku