Betlehem vo Vatikáne

24.12.2020USA
0 0

(0:00:05)  Snažím sa nájsť výhovorku, aby som natočil zamyslenie o Ježišovom narodení
(0:00:08)  alebo vtelení, vďaka čomu sú Vianoce dôvodom,
(0:00:11)  aby kresťania všetkých čias slávili a pripomínali si túto udalosť.
(0:00:15)  Pretože nie sú to len narodeniny veľkej náboženskej postavy,
(0:00:18)  ale je to okamih v priestore a čase, keď sa Boh rozhodol
(0:00:23)  zrealizovať svoj veľký reštart.
(0:00:25)  Je to okamih, keď Boh, ktorý stvoril tento vesmír,
(0:00:27)  ako aj nás v ňom, nám odhalil niečo, v čo by sme mohli inakšie len dúfať,
(0:00:32)  a je ním to, že sa o nás tak veľmi zaujíma ako o ľudskú rasu,
(0:00:35)  v náš osud a osud tohto sveta, že namiesto toho,
(0:00:38)  nám pomáhal zdiaľky, tak vstupuje do príbehu, stáva sa jedným z nás,
(0:00:44)  slovo sa stáva telom.
(0:00:46)  Je to ohromujúce vysvetlenie toho, kto je Boh,
(0:00:49)  a aké sú jeho priority, ale v tomto komentári sa chcem výlučne zamerať
(0:00:53)  na jednu vec, a je ňou to, že použil fyzickú hmotu, aby sa nám odhalil.
(0:01:05)  Pretože sme hmotnými bytosťami, dáva zmysel,
(0:01:08)  že najlepší spôsob, ako sa s ním stretnúť, nebude cez našu myseľ,
(0:01:12)  alebo akýsi druh duchovného spojenia,
(0:01:14)  ale to, ako sa stretávame s kýmkoľvek iným,
(0:01:17)  čo je prostredníctvom našich zmyslov.
(0:01:19)  Vďaka Ježišovi teraz dokážeme vidieť neviditeľného Boha,
(0:01:22)  môžeme ho počúvať, môžeme sa ho dotknúť,
(0:01:25)  objať ho, ako jedného z nás, čo je dramatický pokrok v potenciálnej intímnosti,
(0:01:31)  ktorú môžeme s Bohom okúsiť.
(0:01:33)  A toto fyzické stretnutie nebolo určené len pre ľudí
(0:01:35)  žijúcich v prvom storočí v Judey,
(0:01:37)  ak má mať totiž nejaký zmysluplný efekt,
(0:01:39)  tak by sme mali očakávať, že bude pretrvávať v každej ďalšej generácii.
(0:01:45)  Ak si zbožným katolíkom, tak už vieš, ako táto telesná interakcia
(0:01:50)  pretrváva v každej generácii prostredníctvom sviatostí.
(0:01:53)  Najvýraznejšie je to v eucharistii, v ktorej získavame túto telesnú intimitu s Ježišom,
(0:01:57)  ktorej sa nič nevyrovná, ale tiež vo sviatosti zmierenia,
(0:02:02)  pri ktorej doslova počujeme kňaza, ako nám dáva rozhrešenie,
(0:02:06)  keď koná v osobe Krista.
(0:02:08)  Ďalší spôsob ktorým sa stretávame s vtelením,
(0:02:10)  ktorému ľudia rozumejú menej pre to,
(0:02:12)  aké zmätené je naše chápanie v modernej dobe, je cez sakrálne umenie.
(0:02:17)  Ježiš je ikonou neviditeľného Otca, on je vteleným zjavením Boha.
(0:02:22)  Povedal: „Ak ste videli mňa, videli ste Otca.“
(0:02:25)  Vo východnom kresťanstve sa toto chápanie stále v značnej miere pestuje.
(0:02:29)  Rozumejú úlohe ikon, ktoré majú podobnú funkciu ako Božie zjavenie
(0:02:34)  prostredníctvom Ježišovho vtelenia.
(0:02:36)  Dôležité je však pamätať na to, že Božím zámerom
(0:02:39)  pri vtelení bolo odhaliť sa nám, urobiť sa dostupnejším,
(0:02:44)  zreteľnejším, a prístupnejším, a to spôsobom, ktorý je pre nás bežný,
(0:02:49)  a je ním fyzická realita.
(0:02:52)  Takže ak má byť sakrálne umenie účinné,
(0:02:54)  musí postupovať podľa rovnakého vzoru,
(0:02:56)  v tomto sa musí riadiť Bohom.
(0:02:58)  Ak jedným z jeho hlavných cieľov je odhaliť obraz Boha,
(0:03:03)  potom nám to dáva akési kritérium, podľa ktorého môžeme posúdiť,
(0:03:06)  ktoré sakrálne umenie je dobré, a ktoré zlé.
(0:03:10)  Vychádzajúc z toho by som povedal,
(0:03:11)  že dobré sakrálne umenie nám komunikuje čosi konkrétne a zreteľné,
(0:03:14)  jeho cieľom je zachytiť, vnímať obraz Boha,
(0:03:18)  a následne ho pre nás vykresliť takým spôsobom,
(0:03:20)  ktorý povzbudí naše chápanie, než aby ho odradil alebo poplietol.
(0:03:26)  Opakujem, že som toho názoru, že Božím úmyslom v dejinách spásy
(0:03:29)  bolo sa nám postupne odhaľovať, to je v skutočnosti významom zjavenia,
(0:03:33)  ale trendom v modernom umení je byť čo najviac nejednoznačný
(0:03:38)  pokiaľ ide o význam samotného umenia.
(0:03:40)  Nedávno som z nejakého dôvodu na Youtube pozeral video so Stevom Martinom,
(0:03:44)  v ktorom nám mal vysvetliť, ako interpretovať moderné umenie,
(0:03:48)  ale v skutočnosti urobil to, že sa zahľadel na umelecké dielo,
(0:03:52)  a potom o ňom hovoril kopu vecí, napríklad o tom, čo pre neho znamená,
(0:03:55)  pričom celú tu dobu priznával, že ho nie je možné v skutočnosti interpretovať,
(0:03:59)  že neexistuje definitívny spôsob, ako povedať, aký je v skutočnosti jeho význam.
(0:04:02)  Takže po celý čas, keď rozprával všetky tie veci o tom konkrétnom obraze,
(0:04:05)  v skutočnosti len predstieral, že mu chápe,
(0:04:07)  pretože celú dobu pripúšťal a opravoval sa rečami typu,
(0:04:11)  že v tomto prípade neexistuje žiadne správne alebo nesprávne vysvetlenie.
(0:04:15)  Nejde pri tom teda o nič iné, len o predstieranie získania významu,
(0:04:21)  alebo lepší výraz by na to bol nadutosť.
(0:04:24)  V klasickejšom ponímaní umenia bolo úlohou umelca
(0:04:27)  pokúsiť sa zachytiť víziu niečoho, čo je ťažko pochopiteľné alebo zriedkavé,
(0:04:34)  a potom to vykresliť tak, aby túto víziu zachytilo aj publikum.
(0:04:39)  Predmetom umenia je v tomto prípade niečo mimo umelca,
(0:04:42)  niečo, čo je pravdivé alebo skutočné, alebo súčasťou štruktúry reality.
(0:04:46)  Ale v modernom umení je úlohou umelca byť skôr samotným tvorcom
(0:04:51)  ako komunikátorom toho, čo už existuje.
(0:04:54)  Namiesto toho, aby zachytávali víziu a porozumenie Božieho tvorstva,
(0:04:58)  preberajú na seba úlohu Boha ako niekoho, kto tvorí z ničoho.
(0:05:04)  Ale ako každý logicky uvažujúci človek pochopí, z ničoho vzíde zasa len nič.
(0:05:09)  Preto niet divu, prečo establišment moderného a postmoderného umenia
(0:05:13)  ma taký odpor k interpretovaniu akéhokoľvek druhu významu umeniu,
(0:05:17)  ktoré je v súčasnosti populárne, pretože žiaden význam nemá,
(0:05:21)  ide len o domýšľavú maškarádu.
(0:05:24)  A preto je pre sakrálne umenie oveľa vhodnejší klasický prístup.
(0:05:29)  Opakujem, jeho účelom je pozerať sa na skutočný objekt,
(0:05:33)  a potom ho znázorniť pre nás ostatných,
(0:05:35)  a vtelenie Boha je v pravom slova zmysle zobrazením čohosi definitívneho.
(0:05:41)  Za týchto okolností by sme mali byť schopní odhaliť
(0:05:43)  silnú koreláciu a kompatibilitu medzi klasickým prístupom k umeniu a vteleniu,
(0:05:48)  zatiaľ čo účelom moderného umenia je tvoriť z ničoho,
(0:05:52)  a zmysel diela má zostať nejasný alebo nejednoznačný,
(0:05:57)  čo je opakom zjavenia, tak prečo by sme potom mali uplatniť rovnakú filozofiu,
(0:06:03)  ktorá utvára moderné a postmoderné umenie pre znázornenie vtelenia,
(0:06:07)  a to nás privádza k tohtoročnému Betlehemu vo Vatikáne,
(0:06:11)  ktorý, ako priznávajú aj sekulárne médiá, je kontroverzný.
(0:06:15)  Typickou reakciou ľudí, čo som mohol zažiť, je zmätok.
(0:06:18)  Prečo je tam astronaut? Prečo vyzerajú tak groteskne?
(0:06:23)  Vo všeobecnosti preto, lebo cieľom moderného umenia
(0:06:27)  je vyhnúť sa definitívnemu významu, opakujem, nejednoznačnosť,
(0:06:32)  pričom Božie vtelenie je pravým opakom toho.
(0:06:36)  Takže výsledkom toho je niečo úplne nesúvislé,
(0:06:39)  čo podkopáva zmysel Ježišovho narodenia, ktoré je historickou udalosťou.
(0:06:43)  Nemyslím si, že treba mať hlboké teologické znalosti,
(0:06:46)  aby ste boli za to vďační.
(0:06:48)  Boh sa rozhodol stať historickou postavou.
(0:06:51)  Na znázornenie tejto skutočnosti nám netreba démonov z vesmíru a astronautov,
(0:06:55)  potrebujeme len znázorniť fakty z historického príbehu.
(0:06:59)  A skutočnosť, že niečo tak zrejmé uniká tým,
(0:07:02)  ktorí sú na najvyšších miestach v Cirkvi, je to,
(0:07:05)  čo znepokojuje katolíkov ako som ja.
(0:07:08)  Chcem povedať, že zlé umenie ešte znesiem,
(0:07:11)  ale väčší problém mi robí vyrovnať sa s pocitom,
(0:07:14)  že som súčasťou stáda, ktorému chýbajú dobrí pastieri,
(0:07:18)  ktorí chápu aj tie najzákladnejšie zásady našej viery.
(0:07:22)  Ďakujem za pozretie videa, ak sa vám páčilo, nezabudnite mu dať palec hore
(0:07:26)  a prihláste sa na odber ďalších.
(0:07:27)  A ak ma chcete podporiť v podobnej tvorbe,
(0:07:29)  porozmýšľajte nad vstupom do mojej online komunity the reinforcements,
(0:07:33)  je to čosi na spôsob Patreonu, ale namiesto toho,
(0:07:37)  aby som bol zaviazaný veľkej technologickej spoločnosti,
(0:07:39)  ide o webovu stránku, ktorú som celú založil ja sám,
(0:07:41)  kde teda nehrozí, aby vás niekto cenzúroval alebo zrušil vám účet, alebo čosi podobného.
(0:07:45)  Prihlásili sa na ňu už stovky ľudí, a našim poslaním je obnoviť a posilniť Cirkev.
(0:07:50)  Ak som vás teda oslovil, tak ju určite navštívte,
(0:07:53)  a pre určité úrovne mám aj bonus v podobe zaslania darčekového balenia
(0:07:57)  od Glory and Shine, čo je katolícka rodinná firma
(0:08:03)  vyrábajúca kúpeľové a telové výrobky,
(0:08:06)  podporujem ich používaním Bearbomb, nie som len hovorcom,
(0:08:10)  ale aj zákazníkom, takže aj keď sa možno nepridáte k reinforcements,
(0:08:16)  rozhodne si pozrite ich produkty, je to úžasná spoločnosť.
(0:08:20)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka