empty_papal_altar_1024_512_75_s_c1.jpg

Následok uctievania pachamamy v Bazilike sv. Petra: pápežský oltár sa odvtedy nepoužíva

1,896
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Vo Vatikáne sa  minulých mesiacoch stalo čosi, čo sa vo veľkom štýle prehliada: hlavný oltár baziliky sv. Petra - pápežský oltár, ktorý je situovaný presne nad hrobom samotného sv. Petra - sa už mnoho mesiacov nepoužíva; neslúžia sa pri ňom sv. omše. Profesor Armin Schwibach, vatikánsky korešpondent, ktorý žije v Ríme už viac ako tri desaťročia, opisuje túto situáciu ako "symbolickú prázdnotu". Má to na svedomí jednak lockdown z dôvodu koronavírusu, ale aj to, že v októbri 2019 pápež František navzdory všetkým liturgickým predpisom umiestnil na tento oltár nádobu s pôdou a rastlinami, obetovanú falošnému božstvu pachamamy. 

Profesor filozofie v Ríme a rímsky korešpondent rakúskej katolíckej webstránky Kath.net Dr. Armin Schwibach odoslal 17. decembra cez twitter foto hlavného oltára Baziliky sv. Petra - pápežského oltára, pri ktorom už po celé stáročia slúži najsvätejšiu obetu sv. omše iba pápež - a hneď to aj okomentoval: "Prázdny a dodnes nepoužívaný pápežský oltár. Zreteľná a rozpoznateľná ´diera´ uprostred baziliky." Pre LifeSiteNews profesor vysvetlil význam svojho komentára aj fotografie. Od lockdownu kvôli korone vo Vatikáne už pápež pri tomto oltári nikdy sv. omšu neslávil. Namiesto toho ju napríklad na Veľkú noc v tomto roku slúžil pri oltári Katedry sv. Petra, ktorý sa nachádza za hlavným oltárom; prítomná bola len malá skupina; tu je video z tejto sv. omše. V prvých minútach jasne vidno opustenosť hlavného oltára a používanie len toho, čo je za ním. Aj na sviatok Panny Márie Guadaloupskej, 12. decembra, slúžil pápež sv. omšu pri tomto oltári. V priebehu týchto mesiacov bol pápežský oltár opustený - slovami prof. Schwibacha "symbolizoval prázdnotu". Ako nemecký žurnalista uviedol, pápež od 18. mája prerušil aj sv. omše z Domu sv. Marty, kde býva, a ktoré sa prenášajú cez televíziu. Prof. Schwibach, ktorý zvyčajne komentoval homílie z týchto sv. omší (bývali 3-4x do týždňa) dodal, že pápež neuviedol dôvod, prečo zrušil verejné omše vo všeobecnosti. Konali sa iba pri príležitosti sviatku Vianoc, alebo nedávno počas konzistória 28. novembra, kedy menoval nových kardinálov. Ako je uvedené vyššie, tieto omše sa však konali pri oltári Katedry sv. Petra, ktorý je za pápežským oltárom. Ešte minulý rok na Vianočnú vigíliu 24. decembra 2019 slúžil pápež František sv. omšu pri pápežskom/hlavnom oltári s bazilikou plnou veriacich. Tento rok slávil "polnočnú" sv. omšu o 19.30 len s malou skupinou ľudí a pri oltári Katedry sv. Petra.

Pápežský oltár, inak nazývaný aj Oltár vierovyznania, je ústredným bodom Svätopeterskej baziliky. Je umiestnený pod baldachýnom, ktorý vytvoril Gian Lorenzo Bernini. Oltár konsekroval pápež Kliment v roku 1594 a nachádza sa presne nad hrobom samotného sv. Petra, ktorý sa našiel pod katedrálou. Oltár sa nazýva Oltárom vierovyznania preto, lebo sv. Peter vyznal a dosvedčil svoju vieru v Krista mučeníckou smrťou. 

Od 10. marca tohto roku je Svätopeterská bazilika zatvorená z dôvodov koronavírusu. Iba kardinál Comastri sa až do mája modlieval v bazilike posv. ruženec, čo prenášala do celého sveta televízia. Sŕdc mnohých veriacich sa hlboko dotkli vrúcne prosby kardinála o pomoc k Panne Márii. Nedávno, koncom novembra, kard. Comastri túto vzácnu a veľmi potrebnú pobožnosť obnovil. V čase tejto pobožnosti je bazilika otvorená pre návštevníkov.

 Závažnosť absencie pápeža pri pápežskom oltári nespočíva iba v skutočnosti, že sa jedná o pápežský oltár per se (sám osebe), ktorý priamo spája súčasného pápeža so samotným sv. Petrom, ale aj v tom, že počas sv. omše na záver Amazonskej synody 27. októbra 2019 položil pápež na tento hlavný oltár vysoko kontroverznú nádobu s pôdou a rastlinami, ktoré boli obetované falošnému božstvu pachamamy na začiatku Amazonskej synody. Mnohí v tejto nádobe vidia okultný znak, obetu zlému duchu, ktorá bola pohoršujúco umiestnená na oltár Boha, pri ktorom pápež vykonáva Najsvätejšiu obetu sv. omše. Aj americký žurnalista a expert na Vatikán, Dr. Robert Moynihan,  zaznamenal túto zvláštnu udalosť - najmä odkedy pápež porušil liturgické pravidlá tým, že na oltár, kde majú byť položené výlučne posvätné predmety, potrebné pri Najsvätejšej obete sv. omše, umiestnil aj spomínanú nádobu. Moynihan opisuje, ako si "uvedomil, že nádoba s pôdou a rastlinami v nej sa zvyčajne spája so slávnostnými rituálmi k božstvu pachamamy" a že táto nádoba bola rovnakej červenej farby, aká sa v skutočnosti nachádza v nádobe na hlavnom oltári v Bazilike sv. Petra. Ďalej uvažuje a hovorí: "Zdá sa, že nádoba s kvetmi, prezentovaná ako dar pri obetovaní počas záverečnej synodálnej omše, a neskôr položená na oltár pri premenení, má úzke prepojenie s rituálom uctievania a vďakyvzdávania matke zemi, známej ako pachamama ..." Nemusíme však ďalej špekulovať, pretože v tomto krátkom videu, ktoré pripravila Gloria.tv, môžme vidieť, že tá istá spomínaná nádoba bola najprv obetovaná pachamame "kňažkou" vo Vatikánskych záhradách počas pohanského obradu, ktorý sa uskutočnil 4. októbra na začiatku Amazonskej synody. Kňažka následne odniesla nádobu pápežovi Františkovi, ktorý predsedal tomuto obradu a on ju požehnal. Počas Amazonskej synody sa celkove odohralo množstvo kontroverzných a pohoršujúcich udalostí a odznelo veľa zvláštnych vyhlásení - napríklad uctievanie sôch pachamamy, ale aj podpora a propagovanie náboženskej indiferentnosti a zjavnej apostázy (odpadlíctva). Onedlho po tejto škandalóznej udalosti pápež František rozhodol, že ho vo Vatikánskej ročenke za rok 2020 už nemajú oslovovať "Kristov námestník", pretože tento titul má čisto ´historický charakter´. Nad úvodom ročenky je teda uvedené iba pápežovo občianske meno Jorge Mario Bergoglio. V ročenke 2019 ešte používal oslovenie "námestník (vikár) Ježiša Krista". Profesor Schwibach to na twitteri komentoval: "Je zrejmé, že pokračujú v odstraňovaní všetkého." 

Ponúkam vám sumár udalostí, ako nasledovali po sebe od Amazonskej synody z októbra 2019: Pápež požehnáva obetný dar, ktorý bol obetovaný falošnému božstvu a potom ho umiestňuje na ten istý oltár, na ktorom slávi obetu Božieho Syna Jeho nebeskému Otcovi. Vo Vatikánskej ročenke 2020 sa odmieta dať oslovovať "námestník Krista". Vláda využíva koronakrízu na uzavretie kostolov a zákaz účasti veriacich na sv. omšiach; pápež s nimi spolupracuje a súhlasí. Pápež prestáva slúžiť sv. omše na hlavnom/pápežskom oltári; na tom istom, na ktorý predtým umiestnil nádobu pachamamy. Vigílnu sv. omšu na Vianoce, ktorá ani nie je polnočnou omšou, slávil o 19.30, kvôli nariadeniu zákazu vychádzania v Taliansku, pričom Vatikán je samostatný mestský štát, ktorého hlavou je pápež. Výsledkom týchto pápežových úkonov je teraz to, že na mnohých miestach celého sveta sa polnočná omša, slávená na pamiatku narodenia Ježiša Krista, zrušila. Človeku môže zísť na um, či neexistuje prepojenie medzi týmito udalosťami: od nádoby pachamamy na hlavnom pápežskom oltári až po zrušenie vianočných polnočných omší v mnohých častiach sveta. 

 

 

DISKUSIA k článku