pope

Pápež František a jeho nová kniha "Snívajme: cesta do lepšej budúcnosti"

370
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

/ David Martin /

 Pápež František nedávno vydal knihu pod názvom Let us Dream: A Path to a Better Future (Snívajme: cesta do lepšej budúcnosti), ktorej obsah sa popisuje ako "inšpirujúci a hodnotný návrh na budovanie lepšieho sveta pre celé ľudstvo" (Simon & Schuster). Zvláštne na tejto knihe je to, že v nej chýbajú inštrukcie, ktoré nám na budovanie lepšieho sveta dáva Kristus. Nie je v nej nič o pokání (Mt 3, 2), ani o poslušnosti voči prikázaniam (Jn 14, 15) a s nimi súvisiacim pravidlám.  

Pápež František vo svojej knihe hovorí o "tvorení niečoho nového", o "našom novom princípe" a o "prehodnotení nového sveta". Pri tomto nám bezprostredne zíde na um text protináboženskej piesne Johna Lennona "Imagine", v ktorej okrem iného spieva: "Imagine there’s no Heaven ... and no religion too (predstav si, že niet neba ... a ani žiadne náboženstvo)."

 

Covid ako spustenie "Veľkého reštartu"

Pápež zjavne naozaj sníva, akoby povedal, že "nový svet" s "novým princípom" je príliš dobrý na to, aby to bola pravda, to jest, že je to sen. Celá jeho kniha je o vynorení sa z covidovej krízy a následnom dosiahnutí novej úrovne, o ktorej snívajú globalisti a ktorú nazývajú "Veľkým reštartom" - Novým svetovým poriadkom, v ktorom človek zabudne na svoju náboženskú minulosť a bude sa klaňať planetárnemu božstvu "matky zeme".

František hovorí: "Toto je chvíľa, v ktorej treba snívať vo veľkom, premyslieť si svoje priority - čo si ceníme, čo chceme, po čom túžime, čo hľadáme ... Boh od nás žiada aby sme našli odvahu vytvoriť niečo nové. Nemôžme sa vrátiť do falošných istôt politických a ekonomických systémov spred krízy." 

Nikde v tomto Františkovom pojednávaní však nenájdeme nič o návrate k morálke, či ku katolíckej tradícii; celým jeho ´mottom´ je postupovať vpred k "novým cestám a spôsobom". Obhajuje síce pojem "obety", nie však v zmysle pokánia, ale v zmysle reformačnom, čo znamená, že sa máme vzdať predošlých pravidiel (tradície) s odôvodnením, že nás sklamali a nemali úspech. Návrat k predchádzajúcim cestám a spôsobom je podľa Františka úbohá reakcia na krízu: "V kríze je vždy pokušenie stiahnuť sa späť. Už sa nemôžete stiahnuť späť, vrátiť sa do starých koľají a úloh." Takže spätné spytovanie svedomia a prejav kajúcnosti za bludné nové cesty a spôsoby (hriechy) je pokušením?! Človeku tu prichodí na um ako Martin Luther nazval pokánie - "ohavnosť". František hovorí, že nemali by sme dovoliť, aby utrpenie, spôsobené koronavírusom vyšlo nazmar, ale mali by sme sa tešiť na to, ako nás covid môže katapultovať do nového sveta. "Z tejto (covid) krízy môžme vyjsť lepšie alebo horšie. Môžme skĺznuť späť alebo vytvoriť niečo nové. V súčasnosti totiž potrebujeme šancu na zmenu, vytvoriť si priestor pre nové potrebné veci."         

 

Pozitívny prístup

Pápež by určite nemal "skĺznuť späť" na bludné cesty, ktoré na nás priviedli covid. Utrpenie, spôsobené covidom, by malo byť práve preňho príležitosťou zamyslieť sa nad tým, ako jeho verejné vystupovanie a uctievanie modly pachamamy vo Vatikáne minulý rok napomohlo zakoreneniu krízy covid-19. Mal by v pokore pripustiť, že covid je trestom za znesvätenie a zneuctenie Cirkvi a že jeho túžba po "novom svete" bude najväčším trestom za to, že v covid kríze nerozpoznal trestajúcu ruku Boha. Z tohto by sa mal určite poučiť. Ďalej by mal vyznať, že naša ´nová pokroková cirkev´ dneška uráža Boha a na ľudstvo zvoláva veľký trest vo forme zotročenia novou svetovou nadvládou, na čele ktorej stojí svetová elita, s ktorou si nahráva do karát. Mal by pripustiť, že covid nie je klasickou pandémiou, ale politickým nástrojom na ochromenie ľudstva a zničenia nášho úzkeho prepojenia s minulosťou.

 

František: poslúchajte globalistov

Človeka deprimuje keď vidí, že pápež František si navykol skláňať sa pred globalistami OSN, ktorí stoja za ideológiou "nového sveta" a v roku 2015 zašiel až tak ďaleko, že povedal: "Naliehavo potrebujeme naozajstnú svetovú politickú autoritu" (Laudato Si). Neskôr tento bod zdôrazňuje slovami: "Pokiaľ akceptujeme medzinárodné organizácie a uznávame ich schopnosť posudzovať veci v celosvetovom merítku - napríklad taký medzinárodný súdny dvor v Haagu, alebo OSN ... pokiaľ sa považujeme za ľudstvo, tak keď oni niečo vyhlásia, mali by sme poslúchnuť ... Musíme poslúchať medzinárodné inštitúcie. Práve preto vzniklo OSN.https://youtu.be/FBOeHudjqGM

Práve títo globalisti, ktorých František tak vychvaľuje, však žiaľbohu zanietene propagujú a podporujú potraty, práva LGBT, transgenderizmus, transhumanizmus, výtržnosti a nepokoje BLM (Black Lives Matter) a otrocky drú pre medzinárodnú chobotnicu, ktorá túži zotročiť národy pod komunistickou celosvetovou nadvládou - ide im o "Veľký reštart" https://real-agenda.com/in-depth/the-bilderberg-group-origins-and-influence/ . Prečo s nimi František súhlasí? A čo si máme myslieť o tom, že do Vatikánu opakovane pozýva odborníkov na kontrolu populácie, ako sú Jeffrey Sachs a Ban Ki moon, aby im prednášali o svojej "povinnosti" pomôcť "matke-zemi" stať sa bezpečnejším miestom prostredníctvom kontroly populácie, čiže potratom?!

28. októbra 2019 sa Pápežská akadémia vied spriahla so zástancami potratov v OSN a sľúbili vernosť proti-life organizácii Sustainable Development Goals (SDGs - Ciele udržateľného rozvoja), na čele ktorej stoja socialistickí rebeli ako George Soros, Bill Gates, a Jeffrey Sachs. Podľa Františka je "našou povinnosťou poslúchať" týchto agentov, ktorí "vytvárajú niečo nové" a "prehodnocujú nový svet" s "novým princípom". Hľadanie "niečoho nového" alebo "nového princípu" však len dokazuje nevďačnosť a neúctu voči dokonalým pravidlám, ktoré nám dal Boh už od počiatku. Práve hľadanie "nových spôsobov, nových ciest" nás odcudzuje od Boha a privádza nás na pokraj zničenia.  

Pozitívna reakcia na kovid krízu, ale aj na akúkoľvek inú krízu, je odmietnuť sny o novom svetovom poriadku a "prosiť Boha o návrat k starým cestám a spôsobom, ktoré sú dobré, a kráčať podľa nich" (Jer 6, 16). Pretože iba keď budeme pokorní ako deti a podriadime sa tradícii, budeme spasení. Je naozaj najvyšší čas, aby katolícka hierarchia vzala na "zlaté teľa", ktorým je Druhý Vatikánsky koncil, sekeru a vrátila sa k Bohu a Jeho prikázaniam, lebo podobné spomínané špekulácie nás napokon dovedú k ´úplnému zničeniu a vyhladeniu národov´, ako to predpovedala Panna Mária vo Fatime.   

 

DISKUSIA k článku