2020121521124_f830c2a4b76e8a4fc726cb78154ff7c51a93059e3b1b04e7708964f0564d2faf.jpeg

Prenasledovanie fínskej poslankyne kvôli jej viere

333
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Poslankyňa Päivi Räsänen čelí štyrom trestným vyšetrovaniam pre svoje tradičné biblické názory. 

25. augusta bola o 10:00 predvolaná fínska poslankyňa Päivi Räsänen na policajnú stanicu v Helsinkách. Na stanici ju vypočúvali kvôli podozreniu z "agitácie voči menšinovej skupine". V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. 

Na jeseň tohto roku sa Räsänen pre noviny National Catholic Register vyjadrila: "Toto je tretíkrát, čo som bola vypočúvaná pre podozrenie z agitácie voči menšinovej skupine. Aj keď výsluchy a vyhlásenia, ktoré s nimi súvisia, mi zaberajú čas, zo svojich názorov neustúpim."

A aké sú tieto názory, ktoré zapríčinili štyri prebiehajúce trestné vyšetrovania? "Týkajú sa toho, či je legálne verejne vyznávať a učiť biblické pohľady na vzťah človeka k Bohu," uviedla Räsänen. "Budem brániť svoje právo vyznávať svoju vieru, aby nikto ďalší nebol zbavený práva na slobodu náboženského vyznania a prejavu. Držím sa názoru, že moje vyjadrenia sú legálne a nemali by byť cenzurované. Zo svojich názorov neustúpim. Nenechám sa zastrašiť, aby som skrývala svoju vieru."

Údajné kriminálne vyhlásenia zazneli počas fínskej televíznej diskusnej šou YlePuhe, vysielanej 20. decembra 2019. Témou relácie bolo: "Čo by si Ježiš pomyslel o homosexuáloch?" Počas šou sa poslankyňa vyjadrila k biblickej náuke o vtelení, stvorení, hriechu, poslednom súde a spáse. Ako vysvetlila pre Register: "Zdôraznila som, že všetci ľudia, bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu, sú si pred Bohom rovní. Všetci sú cenní, ale všetci tiež hriešni a potrebujú Ježišovo vykupiteľské dielo, aby zdedili večný život. Je pre mňa nepredstaviteľné, aby (to, čo bolo povedané) bol program podozrivý z hanobenia." 

K policajnému vyšetrovaniu sa Räsänen vyjadrila: "Týka sa toho, či je legálne verejne vyznávať a učiť biblické pohľady na vzťah človeka k Bohu. Z hľadiska slobody náboženského vyznania a slobody prejavu sú tieto prípady precedensom. Bránim svoje právo vyznávať svoju vieru, aby nikto ďalší nebol zbavený slobody vierovyznania. Náboženská sloboda je o presvedčení, čo je hlbší rozmer, ako len zastávať určitý názor."

Poslankyňu podporuje aj ADF International, nábožensky orientovaná organizácia právneho zastupovania, ktorá chráni základné slobody a podporuje vrodenú dôstojnosť všetkých ľudí. V rozhovore pre Register sa Paul Coleman, výkonný riaditeľ ADF International a autor knihy Censored: How European Hate Speech Laws are Threating Freedom of Speech, vyjadril: "V slobodnej spoločnosti by malo byť každému dovolené šíriť svoje názory bez obáv z cenzúry. To je základ každej slobodnej a demokratickej spoločnosti. Kriminalizácia prejavu prostredníctvom tzv. zákonov o ‘nenávistnom prejave‘ ukončuje dôležité diskusie a predstavuje vážnu hrozbu pre naše demokracie."

"Pred týmto prípadom sa Fínsko nepovažovalo za obzvlášť zlé z hľadiska náboženskej slobody alebo slobody prejavu. Sloboda prejavu je však v Európe a ďalších západných krajinách terčom útoku a prípad pani poslankyne dokazuje, ako rýchlo štát dokáže obrátiť svoje trestné právo proti občanom kvôli prejavu, ktorý by mal byť tolerovaný v rámci zdravej demokracie," pokračoval. Z pohľadu širšieho európskeho rozmeru Coleman dodáva: "Takéto prípady vytvárajú kultúru strachu a cenzúry a v celej Európe sú čoraz častejšie."

Päivi Räsänen je členkou fínskeho parlamentu od roku 1995 a zároveň pôsobí ako lekárka. Je predsedníčkou parlamentnej skupiny kresťanských demokratov. V rokoch 2004 až 2015 bola predsedníčkou strany fínskych kresťanských demokratov. Od júna 2011 do mája 2015 bola ministerkou vnútra. V súčasnosti je členkou auditového výboru, členkou výboru pre dohľad nad spravodajskými službami, zástupkyňou správneho výboru a zástupkyňou výboru pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. Zároveň je autorkou niekoľkých kníh o kresťanskom pohľade na manželstvo, potraty a eutanáziu. Räsänen je vydatá za farára a pár má spolu päť dospelých detí a šesť vnúčat.

Prebiehajúce právne obťažovanie zo strany štátu začalo v júni 2019. Vtedy Räsänen pridala na Twitteri príspevok o predstaviteľoch svojej Luteránskej cirkvi a ich oficiálnom sponzorovaní homosexuálnej udalosti s názvom "Pride 2019". Jej príspevok sprevádzal obrázok biblického textu. 

Polícia vyšetrovala pôvodnú sťažnosť ohľadne príspevku na Twitteri a rozhodla sa, že by nemali nasledovať žiadne obvinenia. V oficiálnom komuniké bolo následne uvedené: "Ako zodpovedný vyšetrovateľ nemôžem súhlasiť s názorom X, že by Päivi Räsänen hanobila (alebo urážala) homosexuálov, a tým sa dopúšťala agitácie voči etnickej skupine. Podľa Räsänen sú všetci ľudia hriešni a potrebujú spasenie, homosexuáli i heterosexuáli. Ako zodpovedný vyšetrovateľ vnímam túto záležitosť ako istý teologický názor a hodnotové ukotvenie, ktoré je aspoň doposiaľ chránené slobodu vierovyznania a slobodou prejavu."

V prípade poslankyne mal na vec iný názor fínsky najvyšší orgán činný v trestnom konaní, Úrad generálneho prokurátora a jeho súčasná šéfka Raija Toiviainen. Toiviainen anulovaním policajného záveru žiadala vyšetrovanie v prípravnom riadení. Ako Räsänen upozornila redakciu Register, teraz už išlo o trestné stíhanie incidentu, pri ktorom sa pri pôvodnom policajnom vyšetrovaní nezistil žiadny dôkaz o spáchaní zločinu.

Generálna prokurátorka zároveň nariadila policajné vyšetrovanie pamfletu Päivi Räsänen z roku 2004 s názvom: "Male and Female He Created Them: Homosexual Relations Challenge the Christian Concept of Humanity" (Muža a ženu stvoril On: Homosexuálne vzťahy spochybňujú kresťanský koncept ľudstva). V pamflete sú podrobne opísané a bránené tradičné postoje Luteránskej cirkvi k sexuálnej etike. "Tento pamflet nie je len o obrane manželstva medzi mužom a ženou, ale aj o tom, ako a na akom základe sme večne spasení vierou v Bibliu, v Božie slovo," vysvetľuje autorka. Len v súvislosti s týmto pamfletom jej policajné výsluchy trvali päť a pol hodiny.

Politička sa navyše dozvedela, že helsinská polícia ju bude "ešte aspoň dva razy vypočúvať", pričom v oboch prípadoch môže vec dospieť k trestnému stíhaniu pred súdom. Tieto vyšetrovania zahŕňajú jej komentáre z televíznej šou Yökylässä Maria Veitola z roku 2018, keď diskutovala o svojom náboženskom presvedčení. Aj v tomto prípade platí, že generálna prokurátorka považuje tieto komentáre za hodné policajného vyšetrovania, a to aj napriek pôvodným zisteniam polície, že nedošlo k spáchaniu trestného činu. "Generálna prokurátorka nariadila trestné stíhanie - 5. marca 2020 - bez preskúmania tejto epizódy," vysvetľuje Räsänen. V tejto televíznej šou hovorila o Biblii, Kristovi a koncepte hriechu a milosrdenstva. Räsänen zdôrazňuje: "Oba prípady - televízna šou a pamflet - boli znovu otvorené, a to napriek pôvodnému rozhodnutiu polície, že neexistoval dôvod na začatie predbežného vyšetrovania, pretože žiadny zločin nebol spáchaný."

Vo všetkých týchto prípadoch má Räsänen pocit, že generálna prokurátorka bola povinná predložiť dôkazy na podporu príkazu na začatie vyšetrovania políciou. "Podľa (fínskeho) trestného zákona sú potrebné konkrétne dôkazy o trestnom čine, aby bolo možné začať trestné vyšetrovanie. Len subjektívny názor jednej osoby nestačí na začatie prípravného šetrenia," vysvetľuje Räsänen.

Paul Coleman však vníma množstvo vyšetrovaní zameraných na poslankyňu za súčasť širšej taktiky: "Väčšina týchto policajných vyšetrovaní neskončila zdĺhavými súdnymi konaniami a odsúdeniami. Namiesto toho ich často využívajú štátni predstavitelia na vytvorenie odradzujúceho účinku pre ostatných; slúžia ako varovanie, aby si ľudia dávali pozor na ústa. Preto nevyhlasujeme víťazstvo slobody prejavu, keď dôjde k zastaveniu tohto druhu vyšetrovania: Víťazstvo nastane, keď k tomu vôbec nedôjde."

16. septembra bol úrad generálneho prokurátora požiadaný o vyjadrenie sa k prebiehajúcim prípadom. Fínska prokurátorka Anu Mantila objasnila dôvody štyroch trestných vyšetrovaní prebiehajúcich proti fínskej poslankyni: "Generálna prokurátorka má dôvodné podozrenie, že pani Päivi Räsänen urážala homosexuálov výrazmi, ktorými ich nálepkovala a ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti."

Coleman považuje posledné trestné stíhania za veľmi neblahé. Coleman uviedol: "Témou slobody prejavu sa zaoberám už viac ako desať rokov; a s touto skúsenosťou môžem povedať, že prípad pani Räsänen je skutočne šokujúci. Čeliť viacerým policajným vyšetrovaniam len kvôli vyjadreniu hlboko zakoreneného presvedčenia v otázkach ako je manželstvo a ľudská sexualita je veľmi znepokojujúce. Je obzvlášť šokujúce, že jedno policajné vyšetrovanie zahŕňa tweet o biblickej pasáži a ďalšie vyšetrovanie sa týka pamfletu, ktorý bol napísaný pred 16 rokmi - dávno predtým, ako bol vôbec prijatý zákon, z ktorého porušenia je obvinená.

"Prípad Päivi Räsänen by mal slúžiť ako veľké varovanie pre všetkých ostatných. Ak ona - skúsená politička, lekárka, zdvorilá stará mama - môže čeliť mnohým policajným výsluchom, ktoré sa tiahnu vyše roka, len za to, že vyjadrila svoje presvedčenie, čo sa potom môže stať nám ostatným?"

 

 

DISKUSIA k článku